Mihai Stepan Cazazian

Mesajul S.S. KAREKIN II, Catolicos al Tuturor Armenilor : Este responsabilitatea tuturor să consolidăm patria și să garantăm securitatea statului nostru

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În mesajul său de Anul Nou, Sanctitatea Sa Karekin II, Patriarhul Suprem și Catolicos al tuturor Armenilor face apel la consolidarea patriei armene și securitatea statului armean.
Iată mesajul:

Dragi fii ai Armeniei, Diasporei și Arțakhului,

De la Sfântul Scaun din Ecimiadzin, vă aducem salutările, rugăciunile și binecuvântările noastre de dragoste părintească în acest An Nou.

De la granița vechiului, a noului, pe măsură ce privim spre viitor, ne amintim cu sufletul greu păcătosul 2020, jelind pierderea a mii de fii ai noștri, o parte importantă de oameni din Arțakh. În ultimul an, ororile războiului epidemic au răspândit durerea morții în viețile noastre cotidiene. Sufletele noastre au fost zguduite de consecințele grele ale războiului neîntrerupt din Siria, evenimentele catastrofale din Liban. Armenia, Arțakhul, țara noastră, provocările politice, economice și sociale, pacea instabilă de la granițele patriei, incertitudinea cu privire la viitor, au slăbit pe bună dreptate spiritul de optimism al fiilor poporului nostru. Suntem dezamăgiți, da, dar având încredere în Dumnezeu suntem plini de credință că vom depăși această criză dificilă.

„Nu-i vei părăsi pe cei care te caută, Doamne” (Psalmul 11). Adoptând aceste cuvinte ale psalmistului, oamenii noștri au privit întotdeauna spre viitor cu speranță.

Având în inimă viziunea proprie a Statului armean independent și a unei imense aspirații, națiunea armeană a avut puterea de a depăși cele mai dificile încercări, chiar și ororile de a fi apatrizi și genocidul și chiar și astăzi credem că națiunea are potențialul de a-și reorganiza viața, de a consolida statul original.

Misiunea sacră a patriotismului nu poate fi încununată de succes decât prin participarea unită a tuturor forțelor capabile și sănătoase ale poporului nostru, într-un spirit de unitate.

Arhimandritul cel Sfânt, Yéghichê spunea: „Unirea este mama faptelor bune, iar dezunirea este nașterea faptelor rele”.

Iubiților, este îndemnul și mesajul nostru, în această situație grea, să ne întărim cu credință și hotărâre, pentru a construi și a transmite generațiilor viitoare o patrie puternică, prosperă și sigură.

Fiind credincioși Cuvântului lui Dumnezeu și valorilor creștine, să ne îngrijim unii de alții și, cu dragoste călduroasă față de patria noastră îndelung răbdătoare, să ne unim eforturile noastre în beneficiul reînnoirii și strălucirii vieții noastre naționale și publice.

Cu toții împărtășim responsabilitatea de a ne consolida patria, de a ne proteja statalitatea de pericole, de a ne face frontierele pașnice și sigure și de a îmbunătăți viața poporului nostru.

Având în vedere acest lucru, să ancorăm noua zi a patriei în iubire frățească, dreptatea și respectarea legii.

În ajun de An Nou, să-i cerem împreună Domnului, ca darurile Sale de Crăciun să fie răspândite în patria noastră cu mesajul „ pace pe pământ bucurie pentru oameni”.

Să ne rugăm și să ne reamintim cu recunoștință de martirii noștri, să dorim o întoarcere rapidă captivilor, recuperare fiilor noștri răniți, cerând sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ei, pentru familiile eroilor noștri și pentru poporul nostru.

Rugați-vă pentru soldații curajoși ai armatei noastre aflați în zonele de apărare a patriei, pentru toți cei care sărbătoresc noul an la lucru. Să ne amintim prin rugăciune de fii poporului nostru care au murit în pandemie.

Dumnezeule milostiv, prin voia Ta și cu mila Ta nețărmurită, fie ca 2021 să fie un an al păcii, al construirii națiunii și al realizărilor patriotice și să aducă mângâiere inimilor noastre, precum și putere și victorie vieții armenilor.

Dumnezeu să ne protejeze patria și oamenii ei.

An Nou Fericit “.

De menționat că SS Karekin II a vizitat, în data de 31 decembrie, o tabără de refugiați armeni din Arțakh, un centru medical din Erevan unde sunt tratați soldații răniți în războiul din Arțakh, precum și o poziție de apărare în sudul Armeniei.