Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria, cu prilejul Praznicului Învierii Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

 ,,Dumnezeu  s-a ridicat  și toți dușmanii

Săi s-au risipit!”(Ceaslov)

Iubiți credincioși, frați și surori,

În acest ceas de mare Praznic trimitem spre voi cu mare bucurie duhovnicească vestea cea mare a biruinței vieții – ,,Hristos a înviat!” Dumnezeu s-a ridicat și toți dușmanii Săi s-au risipit!. Prin Învierea Sa s-a împlinit mult dorita împăcare între Dumnezeu și om, între Creator și ființele create după chipul Său. Întreaga lume s-a luminat, s-a împăcat cu Cel în fața Căruia s-a prăbușit sub povara păcatelor neascultării, iar calea spre mântuire s-a așternut  lin  în fața oamenilor, luminată de inimaginabila jertfă a Fiului lui Dumnezeu. Porțile fericirii s-au redeschis,  bucuria trăirii alături de Dumnezeu este la îndemâna celor care doresc cu adevărat  a fi vrednici de această  dumnezeiască fericire. A fost uitată  durerea patimilor, a fost fărâmată puterea morții! Cu moartea pe moarte călcând Hristos a Înviat!

Împrejurări nefericite au făcut ca în acest an bucuria Praznicului Învierii să fie umbrită de vălul suferinței  recente a poporului nostru. Nu cu multe luni în urmă agresiunea forțelor armate azere, conflictul dintre ostașii armatei armene și forțele agresoare azero-turce au lăsat în urmă  răni  adânci, grele,  pe trupul firav al micii noastre patrii. Morți și răniți, distrugeri, pierderi teritoriale și a unei însemnate părți din patrimoniul culltural,istoric, național, toate sânt realități care nu pot fi uitate! Un popor îndurerat, îndoliat, înlăcrimat, își plânge morții, își înăbuse amarul, dar se va ridica din nou pentru idealul sfânt al libertății, dreptății și adevărului. Căci îngenuncheat n-a fost și nu va fi niciodată! Pășim înainte, spre viitor, spre lumina biruinței crezului nostru!

N-a fost pentru întâia oară în istoria neamului nostru când ne-au fost mulți împotrivă, când au dorit pierzania noastră! Dar ne-am ridicat mereu din propria noastră cenușă, mai tari, mai puternici, , martori vii și nemuritori ai biruinței strămoșilor noștri în luptele neîncetate pentru existență, pentru viață, pentru dăinuire. De-a lungul istoriei noastre am fost adesea asemeni lui Iisus Cel răstignit. Cazne multe s-au abătut  asupra noastră ,am purtat coroane de spini, am pășit pe drumul Crucii urcând Golgota nației armene, alături de Hristos, dar  vrednici de bucuria intrării în lumina Raiului prin tăria credinței noastre în puterea Învierii Sale!

Sărbătorim azi Învierea Domnului,  biruința lui Dumnezeu asupra morții, asupra răului din această lume. Este biruința  dumnezeului adevărat și a omului desăvârșit. Fiecare dintre noi suntem parte a trupului lui Hristos, deci putem fi părtași la biruința Sa asupra răului. Trăim alături de El, am suferit povara caznelor împreună cu El și vom birui ca parte a trupului Său. Răstignirea lui Hristos n-a pus capăt vieții, ci a fost începutul prăbușirii celor care L-au condamnat și răstignit. Este începutul biruinței, ridicarea vieții, izbânda adevărului. Sărbătorim azi minunata Sa înviere, stare la care am ajuns numai ca părtași la caznele și răstignirea Sa, la moartea Sa spre Înviere.

Mai mult poate ca oricând avem astăzi, în aceste vremuri, nevoie de credința că putem merge înainte, că putem fi altfel, întăriți și înnoiți cu lumina Învierii Sale. Întreaga lume trăiește sentimentul nevoii unei astfel de transformări. Viața omenirii, existența oamenilor curge sub semnul unor grele încercări. Războaie, conflicte, acțiuni teroriste, vărsări de sânge, victime nevinovate, nesiguranță, ură, invidie, interese ascunse  multdăunătoare. Lumea este parcă așezată pe un butoi de pulbere gata să fie detonat de orice nebun al acestei lumi! Siguranța vieții, a păcii, siguranța dăinuirii speciei umane este sub un mare semn de întrebare. Exemple sănt multiple, nu mai mult decât conflictul declanșat de forțele azero-turce, agresiunea asupra Armeniei și Arțakhului, împotriva unei populații civile, pașnice, care a și avut mult de suferit în urma acestei acțiuni inumane. Cu atât mai mult acum, când lumea pășește parcă pe calea întunecată a urii, avem nevoie  de lumină, de încredere în mai bine, într-o viață și o lume a buneiînțelegeri, în pace și fericire. Să căutăm și să ne învrednicim a primi prin Taina Învierii harurile cele multe și pururi folositoare de la Domnul Cel Înviat, spre a  ne fi sprijin pentru tot ceea ce ne dorim a face spre  a fi bineplăcut Domnului. Lumina cea adevărată ne va purta pe calea unei noi vieți făurite de oameni aici, pe pământ, pentru toți semenii lor.

În aceste clipe de aleasă prăznuire găsim în noi încă o dată chemarea datoriei de suflet, aceea de a ne uni glasurile în rugăciune pentru toți frații noștri care și-au pierdut viața în  timpul luptelor pentru apărarea pământului patriei noastre. Domnul Dumnezeu să-i așeze alături de cei drepți, iar nouă să ne dea puterea de a continua cu demnitate și responsabilitate lupta pentru sfântul ideal al păstrării independenței  Armeniei și Arțakhului, dar și cu încredere în dreptatea care să ne aducă redobândirea teritoriilor cotropite de dușmanii noștri de  ieri și de azi. Dumnezeu ne va fi într-ajutor pentru a ne putea închina din nou în bisericile și mănăstirile noastre, resfințind tot ce a fost păngărit și readucând lumina credinței în locurile acoperite cu negura urii!

Iubiți credincioși, ne îmbrățișăm astăzi în dragoste, vestind cu glas mare: Hristos a Înviat! Vestea cea minunată să ne ridice din nepăsare, din indiferență, din amorțirea pe care o vrem uitată! Să trăim de acum în Hristos, pentru hristos, ca adevărați creștini în care stăpânește iubirea față de semenii noștri.

Ne rugăm pentru ca pacea și mila Domnului să pogoare asupra noastră prin Taina Învierii Fiului Său, ținându-ne în pace și bunăînțelegere, după vrerea Părintelui nostru ceresc. Fie ca Domnul Dumnezeu să asculte glasul inimilor noastre, păstrând sub Dreapta Sa ocrotitoare Armenia și Arțakhul, pe frații noștri armeni din întreaga lume, Sfânta noastră biserică  și pe voi toți, iubiți credincioși armeni din România și Bulgaria.

Să nu ne lăsăm doborâți de încercări și ispite, să  nu ne pierdem credința și nădejdea, să trudim împreună pentru un viitor mai bun, pentru noi toți.  Să păstrăm lumina Învierii în inimile și faptele noastre, ca să biruiască întunericul și să rodească în tot ce facem pentru poporul nostru,pentru patria noastră, pentru biserica noastră și pentru slava Domnului Hristos Cel Înviat.

Pacea și iubirea lui Hristos să fie cu voi toți,  ținându-vă în sănătate și mare bucurie pascală!

Hristos a Înviat! Binecuvântată este Învierea  lui Hristos!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

One Response to Mesajul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria, cu prilejul Praznicului Învierii Domnului

  1. Eugenia May 3, 2021 at 3:44 am

    Adevarat a înviat !
    Paste fericit si lumina în suflet !