Mihai Stepan Cazazian

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, la moartea Regelui Mihai I

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

 

Trăim în aceste clipe momente de adâncă mâhnire la trecerea de pe pământ la cer a Majestății Sale  Regele Mihai I ul al României.

Plecarea Majestății Sale dintre noi înseamnă un mare regret pentru noi toți, o mare durere pentru Familia Regală a României și lăsarea unui imens gol în sufletele românilor. Pe inimile și cugetele românilor apasă acum o mare greutate, lipsiți fiind de bucuria de a simți dăruirea, devotamentul și  dragostea Regelui lor.

Dăm glas gândurilor noastre și mulțumim Bunului Dumnezeu, Celui Care  L-a hăruit a fi Rege al acestei țări, făcând astfel un dar neprețuit poporului român.

În ciuda urgiei vremurilor Majestatea Sa Regele Mihai  a  reușit să imprime în sufletele românilor întreaga zestre a simplității unui adevărat Rege, bun, blând, drept și priceput. 

A purtat cu vrednicie,spre mândria și folosul poporului Său, podoabele sufletești cu care a fost binecuvântat, arătându-se ca ,,înțelepciunea venită de sus, care este mai întâi curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, neîndoielnică și nefățarnică ,,(Iacob,3,17). Așa s-a înfățișat mereu poporului Său, așa se înfățișează  în aceste ceasuri judecății vremurilor și judecății lui Dumnezeu.              

Nu vom înceta să-I păstrăm vie amintirea, căci rădăcina nemuririi amintirii Sale va sălășlui pe vecie în inimile românilor, în inimile trăitorilor de pe acest pământ românesc,  rodind în timp, neîncetat, întru mângăierea sufletelor care I-au simțit dragostea de țară și de neam.

Avem datoria de suflet ca în numele clerului armean și al credincioșilor din Eparhia  Armeană  să adresăm Familiei Regale a României cuvânt de curaj de nădejde și de prețuire împreună cu încredințarea alesei Noastre compasiuni.

Rămânem părtași durerii tuturor românilor, unindu-ne glasurile în rugăciune pentru odihna sufletului Regelui Mihai.

Mergeți în pace, Sire!

Vă vom însoți cu dragostea noastră, cu prețuirea și recunoștința noastră, prin rugăciune și aducere aminte!

Pentru onor la Rege ne plecăm frunțile, privind cu ochii sufletelor spre cer, spre lumina cea lină și nemuritoare, purtând pe calea văzului rugăciunea noastră pentru odihna cea binemeritată  a robului lui Dumnezeu Mihai I-ul, Regele Romăniei.

Veșnica pomenire!

Cu dragoste și binecuvântare

 

+ Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România