Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul zilei de 9 mai, ziua victoriei și a păcii, dar și dată marcantă a eliberării orașului Șuși și a constituirii armatei Republicii Arțakh

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Victoriei dar și a aniversării eliberării orașului Șuși,zi a constituirii oficiale a armatei de eliberare în Republica Arțakh, trimitem spre voi toți, frați ai noștri, armeni din România, Armenia și din toate colțurile lumiii, expresia trăirilor Noastre de bucurie și călduroase felicitări , cu aleasă închinăciune către Dumnezeu, Cel Care ne-a dat  darul de a putea trăi mulțumirea acestor evenimente vrednice de a  fi amintite.

Ziua de 9 mai a rămas în istoria omenirii ca dată a încheiere a celui de al II lea război mondial,  zi a victoriei, a încheierii luptei pentru înlăturarea dușmanilor păcii, perioadă de aprigi confruntări și sacrificii deosebite pentru întreaga omenire  pe câmpurile de luptă din întreaga lume, stropite cu sângele bravilor luptători  în rândul cărora s-au aflat și numeroși  fii ai poporului armean, eroi cunoscuți sau necunoscuți ai acestui război.

Începând cu anul 1992 noi, armenii din întreaga lume, trăim bucuria acestei zile de 9 mai într-un mod deosebit. Trecuseră deja  câțiva ani de la data izbucnirii conflictului azero-armean, perioadă în care trupele azere, mai bine pregătite și dotate cu armament superior, supunea unei grele presiuni întreaga zonă de graniță dintre cele două republici. În spiritul de luptă al strămoșilor lor armenii și-au unit forțele reușind să oprească agresiunea forțelor azere și să elibereze Arțakhul.. În ziua de 9 mai 1992 a fost eliberat orașul Șuși, inima Arțakhului, acesta fiind momentul de referință al asigurării biruinței multașteptate. Chiar dacă la acel moment reușita forțelor de eliberare armene părea o minune s-a dovedit încă o dată faptul că cei ce poartă  în inimi încrederea în izbândă vor birui  întotdeauna! Insemnătatea geo strategică, politică și morală a acestei victorii își va arăta consecințele în perioada următoare, devenind adevărată temelie a viitorului Arțakhului., a existenței pașnice și libere pentru armenii din Arțakh.

Această zi are deci o  însemnătate deosebită pentru fiii națiunii noastre. Sărbătorim ziua victoriei ,finalul celui de-al II lea razboi mondial, eliberarea orașului Șuși și biruința în conflictul azero-armean, amintindu-ne cu pioșenie de toți cei care și-au vărsat sângele pentru victorie. Iar constituirea armatei Arțakhului, faptul ca fortele de eliberare dobândesc statutul de armată a Republicii Arțakh  conferă o mare importanță  momentului prin tot ceea ce înseamnă armata în istoria unei națiuni și a unui stat. De-a lungul istoriei noastre luna mai a fost mereu lună a biruințelor! Avarair și războiul Sf\ntului Vartan, Sardarabat, Baș Aparan, Gharakilis, Șuși, Arțakh.. sânt doar căteva din locurile biruințelor din mai! Toate în luptă, prin jertfă, pentru patrie și pentru nația armeană.

Privim cu mândrie și recunoștință biruințele trecutului și prezentului, dar ne și plecăm frunțile în amintirea celor care s-au jerfit pentru ca noi să putem exista, pentru ca patria noastră să fie liberă și independentă,  afirmând și susținând încă o dată, clar și răspicat, pe înțelesul tuturor,spre știință tuturor=Arțakhul a fost, este și va rămâne pe veci al nostru, al armenilor, parte a patriei strămoșilor noștri!

Pământ din pământul nostru, bucată ruptă din trupul nostru și oferită altora Arțakhul, Gharapaghul de Munte,este subiectul atenției armenilor din întreaga lume.Mai bine de 8 milioane de armeni care trăiesc în diaspora, în toate colțurile lumii  susțin cu tărie adevărul=Arțakhul este pământ armenesc, o parte a Armeniei istorice, și trebuie să fie parte a Armeniei noastre, a unei patrii unite ,independente . Aceasta este dorința armenilor, acesta este visul multor generații, iar împlinirea acestui vis poate deveni realitatea în care vor trăi generațiile viitoare.Nici un fiu al poporului armean nu poate concepe sau accepta o altă variantă de soluționare a acestei probleme.Arțakhul este al nostru și al nostru va rămâne!

Niciodată nu va fi al străinilor,parte a Azarbaidjanului, niciodată! Nu spunem doar vorbe ci facem cunoscut tuturor jurământul fiecarui suflet de armean, angajamentul de cinste și demnitate o fiecărui fiu al poporului nostru , angajament pentru o viață întreagă, cu prețul sacrificiului chiar!  Vom fi alături de frații noștri din Arțakh, din Armenia,  de toți cei care doresc un viitor sigur ,în pace și liniște, mult încercatului nostru popor și patriei noastre iubite, Armenia și Arțakh.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru poporul nostru, pentru pământul din care s-au ridicat strămoșii noștri.

Vă felicităm pe toți cu prilejul acestei zile …pentru tot ce înseamnă bucurie, biruință și fericire  într-o zi de luna mai din calendarul vieții noastre, fără a uita să-i pomenim pe toți cei care, prin sacrificiul lo, prin jertfa lor ne-au dăruit prilej de bucurie!Recunoștință veșnică și pioasă rugăciune pentru sufletele lor!

Fie binecuvântată amintirea lor!

P.S. Episcop Datev Hagopian,                   

Întâistătătorul Eparhiei Armene din România                           

Locțiitorul Eparhiei Armene din Bulgaria

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene