Mihai Stepan Cazazian

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Sărbătorii Vartananț

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

vartank

 

Joi 10 martie Biserica Apostolică Armeană prăznuiește sărbătoarea Sfântului Vartan Mamigonian și a celor 1036 de martiri care s-au jertfit împreună, luptând împotriva Persiei Sasanide pentru apărarea patriei și păstrarea credinței creștine.

Vartan Mamigonian și cei 1036 de ostoși care s-au învrednicit de moarte martirică în luna mai a anului 451 pe câmpia de la Avarair se numără printre cei mai iubiți sfinți armeni rânduiți în calendarul Bisericii noastre Apostolice. Prin moartea lor jertfelnică au adus în fața tuturor dovada supremă a  credinței poporului armean, dovada de netăgăduit a dreptului și voinței neamului armenesc la viață și la dăinuire ca popor creștin. Încă de la adoptarea creștinismului ca religie de stat în Regatul armean Biserica armeană s-a implicat  prin întreaga sa slujire în strădania neostoită a poporului armean de a-și păstra țara, ființa națională și libertatea de a se închina lui Hristos Cel Înviat. Războiul din 451 este încă unul din nenumăratele momente ale istoriei noastre care dovedesc cu prisosință acest fapt. Pe câmpul de luptă era prezent Catolicosul Hovsep însoțit de episcopi și preoți. Înaintea începerii bătăliei toți cei prezenți s-au închinat și s-au rugat , primind și sfânta Împărtășanie, ascultând apoi cuvintele de îmbărbătare  ale slujitorilor sfintelor altare. Arhimandritul Yeghișe, participant la aceste evenimente, scria în ,,Istoria  Războiului Armenilor” – ,,Au înălțat altare săvârșind apoi Sfânta Liturghie, dar au pregătit și loc pentru a-i boteza pe cei care  încă nu primiseră Taina Botezului, spre a-i pregăti pe toți pentru Sfânta Împărtășanie,,.

Nobili  și orășeni, preoți  și țărani, bătrâni, tineri, femei s-au strâns cu toții pe câmpia de la Avarair spre a-și apăra țara, credința, cultura și limba națională. Nu era doar luptă de eliberare de sub stăpânirea persană, era  strădania întregului popor de a rămâne  departe de tot ce le tulbura existența, tradiția și ființa națională. Credința în Dumnezeu, încrederea în biruință cu sprijinul Mântuitorului le-a fost sprijin în lupta împotriva cotropitorilor pagâni. Au pornit la luptă cu încredere în biruință, cu nădej de nezdruncinată și iubire către Hristos, gata a se jertfi pentru nația lor, pentru tot ce era sfânt și a rămas sacru în inima unui popor, pentru moștenirea primită de la înaintași, moștenire care trebuia lasată în demnă strălucire generațiilor ce vor veni. Hristos le-a fost călăuză, ajutor și reazem. Prin El, pentru El au luptat și au biruit.

Au trecut mai bine de 15 secole de atunci, însă pilda eroilor de  pe câmpia Avarair este veșnic vie pentru  armenii din întreaga lume. Ne mândrim cu lupta lor, cu jertfa lor suntem primul stat creștin din istoria omenirii…și primul popor care a luptat cu arma în mână pentru apărarea și păstrarea religiei creștine. Așa am rămas secole de-a rând, mândri și statornici credincioși în Hristos, având mereu ca pildă jertfa eroilor Vartananț.

Pentru armeni este o sărbătoare de suflet, de conștientizare a datoriei pe care fiecare dintre noi o are față de țara sa, de biserică, față de Dumnezeu…și față de moștenirea primită de la strămoșii noștri. Pătrunși de aceste sentimente să trăim având în fața ochilor pilda jertfei și măreția faptelor Sfinților Vartanieni. Să ostenim neîncetat pentru pastrarea sfintei moșteniri primite și pentru a o transmite urmașilor noștri, din patrie sau diaspora, în aceeași lumină și cu aceeași mândrie și demnitate, spre fala vremurilor viitoare și bucuria  întregului popor.

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România