Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Nașterii Domnului 2021

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

,,El va mântui poporul Său de păcatele lor,,(Matei I 21)

Iubiți credincioși,

Din sfânta noastră Catedrală Arhiepiscopală trimitem către voi vestea minunată a Nașterii Domnului Iisus Hristos !  Hristos s-a născut, a venit între oameni pentru a mântui omenirea de păcate, pentru a ne aduce nădejdea în mântuire prin credință și har, călăuzindu-ne pe calea unei noi vieți în lumina cea izbăvitoare. Pruncul născut în ieslea din Betlehem aducea acestei lumi un nou spirit, era dovada vie a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, Mântuitorul  a cărui pildă de trăire  urma să devină chemarea oamenilor la iubire, pace și bunăînțelegere.  Ieslea din Betlehem devenea astfel primul lăcaș unde oamenii s-au închinat în fața  lui Iisus, prima biserica ,  unde sub lumina stelei care strălucea pe cer se auzea cântarea îngerească ce chema la a da slavă lui Dumnezeu în ceruri, trăind în pace și bunăvoire. Au trecut mai bine de două milenii de la această minune, două milenii de când cetele îngerilor ne chemau la pace și bunăînțelegere…și cât de actuală este și acum nevoia împlinirii chemării lor!

Omenirea de astăzi se poate lăuda cu reușite deosebite în diverse domenii, în ștință, tehnologie,  cu încercări în a descoperi și înțelege alte lumi în acest univers, pe alte planete, dar cu atât mai mult par infime în fața acestor năzuințe, strădaniile oamenilor de a dovedi prin fapte, prin viața lor,  dulcea și măreața povară de a fi  creați după,, chipul și asemănarea,, lui Dumnezeu. Într-o lume pe care Dumnezeu o vroia și o vrea   a păcii și a bunei înțelegeri omenirea   aduce teama, nesiguranța, conflicte politice, sociale, ura și nedreptatea, partea neumană a ființei umane provocând toate relele de pe această planetă, poate chiar și mai departe , tulburând armonia  pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Avem exemple concrete și recente ale acestor încălcări a normalității, crime, războaie, distrugeri premeditate ale lăcașurilot care slujeau ca adăpost bolnavilor, copiiilor,  credincioșilor. Nu mai departe de acum câteva săptămâni frații noștri din Arțakh au suferit enorm în urma atacurilor forțelor  armate azere, au fost distruse spitale, școli, grădinițe, biserici, monumente de referință ale istoriei armenilor din Arțakh. Nu mai vorbim despre cei care și-au pierdut viața în acesta conflicte, despre atrocitățile comise contra civililor și militarilor armeni, adevărate crime de război comise cu implicarea statelor care  se proclamă parte a lumii „civilizate și exemplu de guvernare democratică,” , toate desfășurate în fața ochilor unei lumi întregi! Este o pată pe istoria omenirii, încă o pată pe  imaginea  demnității umane. Unde  este „chipul și asemănarea” cu Dumnezeu , unde este frumusețea darului pe care ni l-a făcut Dumnezeu când a creat omul? Mai poate fi privită viața  ca un dar de la Dumnezeu, din momemnt ce omul, făptura creată de Dumnezeu caută tot mai mult să distrugă creația? A dispărut spiritul, credința, sentimentul religios, respectul și  principiile morale. Trăim într-o lume închinată parcă intereselor materiale, personale sau de grup, o lume tot mai îndepărtată de lumina călăuzitoare a unor  învățături în care pot fi  găsite ca repere dreptatea, respectul adevărului și al semenilor, normele de etică și morală, credința și dorința de a face bine tuturor! E o lume a întunericului, a păcatului,  a încurajării promovării falselor și amăgitoarelor valori. Nu, nu pentru aceasta ne-a creat Dumnezeu și nu pentru această lume purtăm darul „chipului și asemănării” cu Creatorul cel iubitor.

Pentru a ne mântui de păcate, pentru a ne scoate din întunericul  răului și a ne duce spre lumină  Dumnezeu ne-a trimis Mântuitorul, pe Iisus, Fiul Său, Pruncul născut  în ieslea din Bethleem.  Nașterea Sa dă un nou sens existenței omenirii, vieții fiecărui om,  în fața cărora apare modelul desăvârșirii, pilda luminoasă   a modelului spre care trebuie să tindem. Căci pentru aceasta a fost creat omul, ca să fie asemeni Domnului, bun, drept, iubitor  de adevăr, de pace și a tot ce este bineplăcut lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

În acest ceas al Praznicului Nașterii Domnului, ceas de slujire pioasă și mare bucurie duhovnicească ,împletim în cuvintele rânduite de sfinții părinți pentru săvârșirea frumoaselor slujbe și umilele cuvinte de rugă a unui popor adânc rănit  și în perioada ultimelor luni. Ne rugăm din inimă pentru toți cei care au pierit în acest răboi, jertfe nevinovate pe altarul apărării pământului strămoșesc.  Ne plecăm frunțile în fața acestui altar, sprijin de-a lungul istoriei pentru rugăciunile noastre și sfințit încă o dată cu sângele fraților noștri, jertfe pentru patrie și pentru credință în nesfârșita luptă pentru existență a poporului armean..Trăim vremuri grele, vremuri tulburi, nesigure. Avem însă convingerea că vestea minunată a Nașterii Domnului și puterea tainică  a minunii prăznuite în această zi ne va fi ajutor spre a ne ridica din nou, încă o dată, tari și fermi în credință, în nădejde și iubire, stăruitori neobosiți pe calea apărării patriei și pământurilor strămoșești, pentru dăinuirea armenilor ca nație, ca popor al unei țeri libere sub pavăza trainică a unității armenilor din Armenia, Arțakh și diaspora .

Iubiți credincioși, enoriași ai bisericilor noastre din această Eparhie,

Ne rugăm pentru voi toți,  pentru marea familie a armenilor din România! Ca Arhipăstor al vostru vă încredințez că  sunt alături de voi , mai ales în aceste vremuri pline de încercări,  când trebuie să înfruntăm  cele ce s-au abătut asupra noastră, și nu mă refer doar la pericolul pandemiei ci și la diversele probleme sociale, economice, spirituale, probleme care împreună pot afecta simțitor și grav relațiile dintre oameni. Veniți să ne unim glasurile în rugăciune, să rămânem tari în credință și   să  pășim pe calea mântuirii sub lumina  tainei prăznuite azi.

Harul Domnului Hristos să se reverse asupra întregii lumi, aducând pace, iubire între oameni, bunăînțelegere , iar făclia luminoasă a  credinței noastre să fie precum  strălucirea aducătoare de liniște a stelei de pe cerul Bethleem-ului.

Domnul să ocrotească întreaga lume, să ocrotească și să apere Armenia, Arțakhul și România,  iar harul și binecuvântarea Sa să fie veșnic cu voi cu toți.Amin

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!