Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian adresat tinerilor armeni cu prilejul Sărbătorii Sfântului Sarchis, mijlocitor al rugăciunilor tinerilor și îndrăgostiților

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiți tineri,

Primiți binecuvântarea Noastră și încredințarea celor mai frumoase gânduri cu prilejul sărbătoririi Sfântului Sarchis, ocrotitorul tinerilor și mijlocitor al rugăciunilor pornite din inimile voastre, tineri și îndrăgostiți cu suflete curate și pline de frumoase speranțe, mângâietor al tuturor, pildă de jertfire și curaj spre binele semenilor săi.

 Îndreptăm spre Sf. Sarchis și rugăciunea Noastră, cerându-i cu evlavie a-și păstra pururi inima deschisă pentri cele ce le doriți prin mijlocirea sa, iar către voi, iubiți tineri, trimitem calde felicitări cu prilejul prăznuirii sfântului care vă este ocrotitor. Mesajul acestei sărbători este cu atât mai plin de împortanță în vremurile de astăzi, tulburi și neliniștite, regăsind în taina sărbătorii referiri la tot ce este mai necesar a păstra în inimile noastre,în conștiința noastră, la nivelul purității și sfințeniei, trebuincioase în fiecare clipă la asigurarea păstrării demnității unui popor: puterea de a -ți apăra patria, tineretul și familia, cheia porților ce se deschid pe calea spre mântuire. Sărbătoarea Sf. Sarchis, rânduită de sfinții părinți cu multe veacuri în urmă, împletește aceste idei sub lumina iubirii, este o sărbătoare a dragostei, iar ,,dragostea nu cade niciodată”(I Corint, 13,8), precum și menirea omului de a-și arăta dragostea este mereu actuală.

 Istoria poporului nostru, veacurile de luptă și chiar cumplitele  evenimente din ultimii ani constituie dovada vie a strădaniei noastre pentru dăinuire și a dorului de iubire și conviețuire pașnică. Jertfa tinerilor noștri și rănile greu de vindecat ale tregediilor sunt imposibil de uitat.

Iubiți tineri,voi sunteți viitorul acestui popor, puterea care ne duce inainte pe drumul viitorului.Voi veți fi apărătorii patriei noastre, întemeietorii noilor familii, educatori și ocrotitori ai noilor generații. Voi, urmași ai luptătorilor din Arțakh, veți duce mai departe siritul acestora și veți purta făclia luptei pentru dăinuirea nației armene pe pământul strămoșilor noștri.

Nu mai puțin important este rolul familiei în istoria și viața unui popor. Scriitorul Murațan exprima sugestiv această idee în romanul său Kevork Marzbeduni ,,Puterea oricărei nații constă în existența familiilor…puternică este acea nație care are familii puternice, unite, demne, trăitoare în iubire și bunăînțelegere,  cu rădăcini sănătoase hranite din seva credinței  și a  fricii de Dumnezeu”. Trebuie să nu neglijăm acest aspect. Din nefericire modul de viață actual, resimțit și în patria noastră, vine de multe ori  să distrugă parcă ideea și idealul familiei, noțiunea de familie, cămin al iubirii și al creșterii tinerelor generații, ducându-ne pe o cale atât de străină de visurile noastre.

Intemeierea unei familii este, probabil, năzuința fiecărui tânăr. Dragostea sinceră, curată, dezinteresată, trebuie să constituie temelia unei adevărate familii creștine, liantul tuturor sentimentelor nobile și frumoase, semn al prezenței harului divin și al credinței ca lumină aducătoare de bucurie în jurul fiecărui cămin.

Iubiți tineri,

Sunteți, din nefericire, martori ai unor vremuri triste. Aveți în fața ochilor imaginea unei patrii divizate artificial, Armenia și Arțakhul, trăiți tristețea familiilor despărțite din cauze nenumărate, simțiți durerea tăcută a celor care și-au pierdut  rudele în luptele pentru apărarea țării. Dar toate acestea trebuie să vă ambiționeze și să conștiientizeze în voi sentimentul responsabilității voastre, a menirii ce o aveți, de a păstra cu sfințenie unitatea în mijlocul comunităilor noastre și a familiilor voastre. O familie unită va face comunitatea mai puternică, nația mai puternici și va conduce la creterea unor generații demne și înzestrate cu toate virtuțile necesare pentru a-și apăra viitorul și patria.

Ne rugăm Sfântului Sarchis să ne fie ocrotitor și mijlocitor, să ne țină tari în rugăciune și stăruință,  uniți în toate cele bune, cu dragoste și armonie, pentru binele tuturor și a nației noastre atât de dornică de vremuri pașnice  și pline de bucurie.

Voi, iubiți tineri,  veți deveni temelia viitorului comunității noastre, a nației noastre. De a lungul istoriei biserica noastră a acordat importanța cuvenită prezenței și implicării tineretului în viața  și activitatea de slujire spirituală și socială  în sânul comunităților noastre. Eparhia Armeană din România este moștenitoarea unei îndelungate istorii, a unui tezaur de tradiții pe care suntem datori a le păstra și duce mai departe cu răspundere, activitate pentru care trebuie să vă pregătiți a face la rândul vostru toate sacrificiile , demne de măreția jertfei strămoșilor noștri. Urmați pilda Sf Sarchis, dăruitori și lucrători, pentru binele tuturor.

Să ne rugăm împreună Sf Sarchis, împlinitor al rugăciunilor noastre, mult milostiv ascultător al glasului inimilor noastre, mijlocește pentru noi la Împăratul Hristos. Amin

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *