Mihai Stepan Cazazian

Mesajul Președintelui …

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Erevan, 25 iulie 2018

Domnului Varujan VOSGANIAN

Scriitor, om politic

Președinte al Uniunii Armenilor din România

 

Stimate domnule Vosganian,

Drag prieten,

 

Vă felicit din toată inima cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață. Dumneavoastră întruchipați scriitorul talentat, politicianul remarcabil, cetățeanul activ și umanistul ce trăiește frămîntările și îngrijorările societății.

Fiind urmaș al unei familii salvate din Marea Dramă a armenilor, sensibil față de marile tragedii ale veacului al 20-lea și amenințările zilelor noastre, în creațiile și activitatea Dumneavoastră vă călăuziți după înalte idei ale umanității. Dovadă vie a acestui lucru este cunoscutul Dumneavoastră roman „Cartea șoaptelor”, care pe bună dreptate este considerat drept una din cele mai bune opere literare ale secolului nostru.

În calitate de președinte fondator al Uniunii Armenilor din România aveți o mare contribuție la dăinuirea vitalității comunității armene, la păstrarea trecutului său glorios și patrimoniului său cultural și spiritual.

În activitatea Dumneavoastră politică susțineți în mod deosebit strîngerea relațiilor de prietenie româno-armene și adîncirea cooperării interstatale.

Grație talentului Dumneavoastră de netăgăduit și a cuprinzătoarei activități publice și politice, ați devenit motiv de mîndrie comună pentru popoarele armean și român.

Vă urez multă sănătate, viață lungă, noi și noi succese în activitatea creatoare și publică.

Cu stimă,

Armen SARKISSIAN