Arhiepiscopia Armeana

Mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Datev Hagopian Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Locțiitorul Eparhiei Armene din Bulgaria cu prilejul Anului Nou 2022

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiți credincioși,

În pragul Anului Nou primiți încredințarea purtării de grijă ce o avem pentru voi înpreună cu arhiereasca Noastră binecuvântare!

S-a mai scurs un an din viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, an plin de griji și încercări pentru întreaga omenire. Lăsăm în urmă anul cel vechi, nădăjduind că vor rămâne acolo și toate cele ce ne-au tulburat, cu încredere că vremea ce va veni va fi luminată de bucurie și împliniri, nu doar pe plan personal, profesional, social, dar și  pe frontul asigurării unor condiții prielnice prosperității și afirmării poporului nostru ca nație liberă, idependentă, într-o țară  ferită de amenințări externe, de furtuni politice și sociale. Dorim din suflet această liniște, dorim din suflet ca membrii comunităților armene din România și Bulgaria să se implice activ în atingerea acestor năzuințe.

Întâmpinăm ca de fiecare dată Noul An cu sufletele pline de bucuria cea mare  a binevestirii Nașterii Domnului Iisus Hristos. Luminați cu harul acestui Praznic să nu uităm a privi în sufletele noastre, în șirul faptelor săvârșite de-a lungul anului trecut, învățând din greșeli și sporind în cele bune, ca vrednici fii ai lui Dumnezeu  ce doresc a tăi în pace și bunăînțelegere, spre slava și bucuria Celui Care  s-a născut pentru mântuirea noastră.

Iubiții mei credincioși, am trecut într-adevăr prin grele încercări în anul care s-a scurs, dar toate acestea nu ne-au putut opri în calea noastră de slujire în folosul bisericii și comunității armene.

În anul 2021 am reușit să înfăptuim mare parte din cele dorite. Ne-am implicat activ  în viața ecumenică și relațiile cu eparhiile și organizațiile comunităților armene din diaspora. Nu au fost lipsite de importanță nici întâlnirile de lucru și colaborarea cu autoritățile statului român, cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și reprezentanți ai diverselor culte religioase, toate acestea cu urmări marcabile în realizarea proiectelor noastre de viitor. Din lungul șir de realizări să amintim doar  câteva:

 • În perioada 18-25 ianuarire 2021, la Bucureşti a avut loc Rugăciune Ecumenică sub deviza ,,Rugăciune pentru unitate  creştină”, unde am participat şi am adresat un îndemn. La rugăciune participau reprezentanţi ai următoarelor biserici:  Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano Catolică, Biserica Greco Catolică, Biserica Reformată Maghiară Calvină, Biserica Evanghelică Luterană Germană, Biserica Anglicană, Asociația Copta.
 • În ziua de 21 martie, după slujba Sfintei Liturghii, într-un cadru festiv, la reşedinţa Arhiepiscopiei Arrmene din România, am primit medalia „Taroni ariuţ” din partea Organizaţiei ,,Fidaiilor” din Republica Armenia și scrisoarea de mulţumire din partea  Uniunii Veteranilor din Organizaţiile Speciale ale Poliţiei din Armenia (preşedinte – colonel Grigorii Sargsyan). Distincţiile au fost înmânate de către d-na Marine Hovakimyan, reprezentanta în România a Uniunii Veteranilor Organizaţiilor Speciale ale Poliţiei din Armenia, şi de către preşedintele Secţiei Române a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor, dl comisar-şef Mihai Tărtăreanu, însoțit de dl locotenent-colonel Cătălin Bălteanu, secretar general al Asociaţiei.
 • În 28 martie am efectuat o vizită pastorală  în Bulgaria, săvârșind Sf. Liturghie în Biserica din Varna și având întâlniri cu membrii comunității și conducătorii organelor parohiale.
 • În 29 martie am avut o întrevedere la Ambasada Armeniei din Sofia cu ES Ambasadorul Armen Yedigarian, purtând discuții constructive referitoare la relațiile stat-biserică, ambasade și  biserici în diaspora, dar și despre situația apărută după războiul azero-armean.
 • Tot la Sofia am luat cunoștință despre starea actuală a lucrărilor de construcție a noii biserici armenești, însoțit de Pr. Gusan Hatavian.
 • În 30 martie am vizitat sediul AGBU Sofia, discutând cu d-nele Sonia Bedrosian și Karina Khevorkian, despre realizările acestei organizații și proiectele de viitor  ce urmăresc în primul rând sprijinirea populației armene din Arțakh și Armenia.
 • În 30 martie am vizitat parohia armeană din Plovdiv, fiind întâmpinat de Părintele Hraci Muradian, analizând împreună cu reprezentanții comunității pașii de urmat pentru revigorarea vieții religioase.
 • În ziua de 1 aprilie am vizitat comunitatea armeană din Dobrici, slujind în Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Am analizat stadiul lucrărilor de restaurare în curs de efectuare precum și proiectul de amenajare a unui muzeu  în cadrul parohiei.
 • În 3 aprilie am oficiat slujba ajunului Învierii în biserica din Burgas, purtând apoi și discuții privind lucrările ce urmeaza a fi efectuate pentru întreținerea lăcașului de rugăciune.
 • În 4 aprilie am săvârșit Liturghia cu prilejul Învierii Domnului în biserica din Varna. În timpul acestei vizite am fos însoțit de Pr. Oșakan Khachatryan din București.
 • În 21 aprilie  am avut o întâlnire cu Premierul României, în prezența Dlui Secretar de Stat pentru Culte Victor Opaschi. În timpul întâlnirii am abordat problema urgenței reparațiilor ce se impun la acoperișul, ornamentele și exteriorul Catedralei Arhiepiscopale din București, primind asigurarea Premierului pentru înfăptuirea acestui proiect.
 • În 16 mai am vizitat parohia Constanța oficiind Sf. Liturghie și având apoi o întâlnire cu membrii consiliului parohial.
 • Pe data de 18 mai am făcut o vizită pastorală la Bisericile și Mănăstirile armene din Moldova, unde am întâlnit cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, precum si cu reprezentantii autorităților din Roman, Suceava și Botoșani.  Primul popas s-a făcut la Roman, unde am fost întâmpinat de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului. Într-o atmosfera frateasca, am discutat despre realitățile eparhiilor pe care le arhipăstorim.
 • A doua zi, pe data de 19 mai, am întălnit la Primăria Sucevei cu dl. Primar Ioan Lungu, am discutat despre realizarea unui program comun, finantat de autoritățile locale pentru manifestările religioase din 14-15 august 2021, când se va sărbători 620 de ani de la inființarea Episcopiei Armene la Mănăstirea Zamca și 500 de ani de la tărnosirea bisericii Sf. Cruce din Suceava. De asemenea Pr. Torkom Mandalian a adus la cunoștința date despre întocmirea proiectului de renovare, restaurare și punere in valoare a bisericii Sf. Cruce prin finanțarea Companiei Nationale de Investiții.
 • În aceeași zi, după amiază, am avut o frățească întâlnire cu Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În discuția noastră am scoas în evidența importanța Mănăstirilor Zamca și Hagigadar. Cu acest prilej am exprimat intenția de a înființa un seminar teologic la Mănăstirea Zamca pentru pregătirea duhovniceasca a tinerilor armeni, care să slujească ca preoți în comunitătile armenești din diaspora. 
 • Vizita pastorală a continuat la Botoșani, unde am fost întâmpinat de membrii consiliului parohial. La biserica Sf. Maria am  cercetat șantierul ,,restaurarea altar iconostas”, lucrare binecuvantata și implementata de către Noi cu finanțare din partea Secretariatului de Stat pentru Culte și aflată în executare de diaconul Haik Azarian. La propunerea consiliului parohial am dat binecuvântarea ca pe viitor pietrele tombale din curtea bisericii sa fie așezate într-un lapidarium, iar pentru biserica Sf. Treime se vor face demersurile necesare pentru proiectul restaurare renovare și punere în valoare a bisericii, sa fie introdus în lista Companiei Nationale de Investiții.
 • Joi, 20 mai, împreună cu Dr. Zare Nazarian, consilier eparhial și delegat al consiliului eparhial pentru problemele administrative din Roman, am întălnit la Primăria Romanului cu dl. Primar Leonard Achiriloaei, unde s-a discutat situația imobilului ,,Școala armeana” din Roman. S-au adus la cunostinta că Arhiepiscopia Armeana la sfârșitul anului 2020 a executat lucrări de conservare și igienizare a clădirii, au fost incheiate contracte cu o firma de salubrizare și una de paza.  Am precizat că aceasta cladire nu se poate  înstrăina deoarece face parte din patrimoniul cultural al Eparhiei Armene din România, în continuare, existind permanența preocupare pentru găsirea soluției de reabilitare și funcționalitatea imobilului.
 • În ziua de 1 iunie am avut ca oaspete la sediul Arhiepiscopiei pe marele maestru Levon Aronian.
 • Pe data de 15 iulie, la Sf. Scaun de la Ecimiadzin, mi-a fost înmânat de către S.S. Karekin al II-lea ordinul nou înființat ,,SURB GHEVOND EREȚ”. Nou înființata distincție ,,SURB GHEVOND EREȚ”, este una din cele mai sfinte și înalte distincții în cadrul Bisericii Apostolice Armene, care se conferă prin hrisov Patriarhal clericilor armeni în semn de recunoaștere pentru meritele deosebite aduse în viața spirituală și pentru o slujire cu devotament.
 • În 22 iulie, însoțit de Părintele Krikor Holca, am participat la festivitățile organizate pentru aniversarea Patriarhului Daniel, la împlinirea vârstei de 70 ani.
 • În perioada 10-13 septembrie am fost la Burgas, în mijlocul comunității armene din acest oraș, cu prilejul Sărbătoririi Înălțarii Sf. Cruci, zi a pelerinajului și a Madagh-ului traditional la Biserica Sf. Cruce din localitate. După oficierea Sf. Liturghii am săvârșit slujba sfințirii și mirungerii unei noi Icoane, cu chipul Sf. Mucenice Hripsime.
 • Pe data de 19 septembrie am fost la Galați, unde la biserica armeana am săvârșit slujba Sfintei Liturughii cu ocazia hramului și am sfințit bucatele tradiționale. 
 • Pe 22 septembrie, cu ocazia Zilelor Independenței Bulgariei și Armeniei, în parcul orășenesc de lângă primăria din Varna unde se află memorialul Genocidului împotriva armenilor, am participat deschiderea statuii eroului național bulgar, Vasil Levski, poreclit „Apostolul Libertății”. În cadrul ceremoniei de deschidere, a fost citită scrisoarea de mulțumire a președintelui Republicii Bulgaria, domnul Rumen Radev, în care Domnia sa și-a exprimat profunda recunoștință comunității armene din Bulgaria pentru un dar atât de neprețuit.
 • În 25 septembrie am oficiat Sf. Liturghie cu ocazia Hramului bisericii Sf. Kevork din Plovdiv.
 • Pe data de 3 octombrie a fost prilejul unui eveniment deosebit pentru comunitatea armenilor din Barcelona. Au participat in număr mare la Sf. Liturghie oficiată în Biserica Sf. Maria de Petralbes. După Sf. Liturghie am oficiat slujba de sfințire și de binecuvântare a monumentului khacikar înălțat în apropierea sfântului locaș.
 • 5 octombrie 2021, am însoțit pe Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor spre Roma, pentru a participa la întâlnirea interreligioasă organizată de Comunitatea Sfântului Egidiu sub genericul ,,Religii și culturi în dialog. Popoare înfrățite, viitorul pământului,,.
 • În perioada 3-5 noiembrie, am efectuat o  vizită pastorală la parohiile și bisericile armene din Suceava, Botoșani și Roman. Cu acest prilej la Botoșani am instalat pe noul preot Yeznik Torgomyan, care slujește, începând din 1 noiembrie la parohiile Botoșani și Iași, a fost numit și Locțiitor Eparhial la Mănăstirile Zamca și Hagigadar. La întoarcerea spre București, am întălnit la Roman cu Înalt Preasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Într-o atmosferă frățească, am purtat discuții despre viața bisericească precum și despre biserica armeană din Roman.
 • În 20 noiembrie am participat on-line la ședința comitetului director al  Organizațiilor tineretului armean din eparhiile diasporei, analizând proiectul pelerinajului spre Armenia, planificat pentru perioada 6-10 iulie 2022.
 • În perioada 27-30 noiembrie, am efectuat o vizită de trei zile la Praga, împreună cu Preasfințitul Episcop Diran Petrosian, delegat Patriarhal pentru Europa Centrală și Țările Nordice. În cadrul vizitei, am întâlnit cu conducătorul Bisericii Catolice din Cehia, Cardinalul de Praga Dominic Duka. Episcopul Diran i-a transmis o scrisoare de mulțumire și cele mai bune urări din partea Catolicosului și Patriarhului Suprem al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea pentru sprijinirea comunității armene. Întălnirea a fost și una de rămas bun, deoarece Eminența Sa probabil se va retrage din funcția administrativă. Cardinalul Dominic Duka și-a adus o mare contribuție la procesul de recunoaștere internațională a genocidului armean, fiind una dintre figurile de excepție care în 2020, în timpul războiului din Arțakh și-a ridicat vocea și-a condamnat crimele de război comise de Azerbaidjan. Pe 28 noiembrie, la sfârșitul Sfintei Liturghii, am felicitat pe Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Barsegh Pilavcian, conducătorul spiritual al Bisericii Apostolice Armene din Cehia, Slovacia, Ungaria, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la hirotonirea întru preot, după care am săvârșit slujba parastasului pentru sufletele soldaților armeni uciși în războiul din Arțakh.

Cu toate dificultățile întâmpinate datorită restricțiilor impuse din cauza pandemiei am reușit totuși să realizăm o parte din proiectele prevăzute pentru anul 2021.

 • Pe 24 ianuarie a fost comemorat renumitul intelectual, ziarist Hrant Dink.
 • Pe data de 14 februarie s-a sărbătorit Întămpinarea Domnului.  La sfârșitul Sf. Liturghii, am binecuvântat pe cei noi botezați, oferindu-le părinților ,,Biblia pentru copii’’. În curtea Catedralei am aprins tradiționalul foc, apoi cei prezenți au fost invitați să participe la o tratație – vin fiert și cafea. Atmosfera  de sărbătoare a fost susținută de cântece și dansuri populare armenești. Mai apoi au fost împărțite bucate tradiționale specifice sărbătorii – gata și halva. Pe gardul ce înconjoară Catedrala au fost puse pancarte cu temă Întămpinării Domnului și a tradițiilor armenești, pentru a atrage atenția bucureștenilor despre tradițiile noastre.
 • Pe 28  februarie s-a comemorat  33 de ani de la masacrele din Sumgayt.
 • Pe data de 28 februarie s-a sărbătorit Sf. Sarkis. La sfârșitul Sf. Liturghii, am binecuvântat pe tineri, oferindu-le broșuri și iconițe cu Sf. Sarkis. Pe gardul ce înconjoară Catedrala au fost expuse panouri cu temă Sfântului Sarkis și a tradițiilor armenești, pentru a atrage atenția bucureștenilor despre tradițiile noastre.
 • Pe 24 aprilie, s-au comemorat  106 ani de la Genocidul armean din 1915, condamnând asemenea crime comise  impotriva umanității. Îtâi pe data de 23 aprilie, orele 22:00, s-au auzit clopotele Catedralei Armene din Bucuresti, alaturandu-se de celelalte biserici din intreaga lume, in memoria Sfintilor Martiri, poi pe data de 24 aprilie s-au depus coronae de flori și s-au comemorat Sfinții Martiri la monumentele dedicate acestora în mai multe orașe din Țara. Iar pe 25 aprilie, dupa oficierea Sf. Liturghii am săvărșit slujba specifică preaslăvirii Sfinților Martiri ce s-a desfășurat în fața monumentului dedicate genocidului din curtea Catedralei. La aceasta slujba au asistat Excelenta Sa dl. Sergey Minasyan, Ambasadorul Armeniei în Romania, dl. Varujan Vosganian, Președinte UAR, membrii consiliilor eparhiale și parohiale, precum și credincioși din cadrul parohiei. Înaintea depunerii de coronae s-a dat citire mesajului trimis de către Patriarhul Romaniei, Preafericitul Daniel. Un frumos moment a fost realizat de catre copii din cadrul comunității prin depunerea de flori la monument și recitarea de poezii de către Davit Karamyan și Mamikon Minasyan.
 • Pe 30 mai cu ocazia comemorării zilelor eroice de luptă  din luna mai 1918 și cu ocazia împlinirii a 103 ani de la proclamarea primei Republici Armene, după săvărşirea Sfintei Liturghii, am oficiat slujba de Te Deum. Apoi cei prezenți  au  cinstit memoria celor căzuți în lupte și au depus coroane de flori la statuia eroului Național Andranic Ozanian. Elevii clubului de copii ,,Luis-Lumina” al Arhiepiscopiei Armene,  au intonat Imnul Armeniei, au interpretat cântecul ,,Bardzric Hayastan”, iar Davit Karamyan a recitat poezia scrisă de Kevork Emin ,,Sasunţineri pară” (Dansul din Sasun) și poezia scrisă de  Paruir Sevac ,,Hayastan’’ (Armenia). Cu acest prilej pe pereții gardului ce încpnjoară Catedrala, au fost amplasate panouri pe care erau ilustrate episoade istorice din acele vremuri.
 • Duminica, 30 mai, după săvărșirea Sf. Liturghii, într-o atmosferă de bucurie, copiii clubului ,,Luis-Lumina” s-au adunat în curtea Arhiepiscopiei, unde au sarbatorit 1 iunie – Ziua Internaționala a copilului. Prin grija Noastră copiii au avut parte de surprize plăcute: ateliere de pictura, jocuri distractive, muzica și dans, iar animatorul a destins atmosfera, la urma servindu-se si un tort delicios.
 • Pe data 8 august, s-a marcat marele praznic bisericesc Schimbarea la Față – Vartavar. Conform rânduielii bisericești a fost oficiată slujba de ,,Andastan”, iar mai apoi cu apa sfințită de trandafir au fost binecuvântați și stropiți enoriașii. Traditionala stropire cu apă a continuat mai apoi în curtea Catedralei Arhiepiscopale.
 • Pe data de 14 august cu ocazia împlinirii 500 de ani de la târnosirea bisericii Sfânta Cruce, am oficiat Sf. Liturghie, la care erau prezenți primarul orașului Suceava dl. Ion Lungu,  P.C. Preot consilier Mihail Cobziuc, reprezentant al Î.P.S.S Arhiepisop Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, președintele U.A.R dl. Varujan Vosganian, liderul  minorităților naționale din Parlamentul României dl.Varujan Pambuccian, membrii din comitetul Eparhial și din comitetele parohiale, pelerin armeni și români din București, Constanța, Pitești, Galați, Brăila, Botoșani, Iași și deasemeni din  London și Los Angeles.
 • În aceeași zi în muzeul care se află lângă biserică a fost lansarea cărții scrise de autorii P.C. Preot Torkom Mandalian și Corina Derla: ,,SFÂNTA CRUCE, CATEDRALA ARMENILOR SUCEVEI, JUBILEU 500”, unde sunt prezentate date interesante despre biserică, comunitate, sunt edidate documente și fotografii din arhive. A fost organizată și o expoziția,  dedicată  acestui eveniment, au fost prezentate medalii, confecționate din timp cu inscipția SFÂNTA CRUCE 500.
 • Pe 15 august,  s-a marcat sărbatoarea Adormirii Maicii Domnului la mănăstirea făcătoare de minuni, Sf. Hagigadar.
 • Pe 7 noiembrie 2021 s-a sărbătorit împlinirea a 106 ani de la târnosirea Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din București. După Sf. Liturghie am prezentat cartea liturgică despre Sfânta Liturghie a Bisericii Apostolice Armene, publicată cu ocazia împlinirii a 620 de ani de la întemeierea Eparhiei Armene din România, s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru toţi Întăistătătorii Eparhiei, clericii care au slujit în Catedrala Armenească din București, precum şi pentru binefăcătorii și ctitorii. Ulterior s-a procedat la sfințirea madaghului (pachete) în curtea Catedralei și a fost împărțită credincioșilor. A fost lansată și o expoziție amplasată pe gardul complexului Catedralei unde sunt prezintate toate bisericile armenești ale Eparhiei Armene din România, obiecte bisericești de valoare păstrate în muzeul Dudian, fotografii înfățișând diverse programe și evenimente cu tineri, adolescenți și copii, inițiate de Eparhie.
 • Pe data de 21 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopala Sfinții Mihail și Gavriil din capitala, după săvărșirea Sfintei Liturghii, am oficiat slujba parastasului cu prilejul împlinirii a unui an, pentru eroii căzuți la datorie pe câmpurile din Arțakh în razboiul din anul trecut. S-au depus coroane de flori la statuia eroului național ,,Generalului Andranic” din curtea Catedralei, iar copiii clubului ,,Luis-Lumina” al Arhiepiscopiei Armene, au susținut un moment artistic specific comemorării.
 • Pe 5 decembrie în București și în toate bisericile ale Eparhiei s-au oficiat slujbe de comemorare pentru jertfele cutremurului devastator din 1988 din Armenia.
 • În 18 decembrie am oficiat Sf. Liturghie la Botoșani cu ocazia Hramului bisericii Sf. Hagop din Botoșani.
 • În 19 decembrie am făcut o vizită pastorală comunității armene din Suceava, cu acest prilej înmânând părintelui paroh Torkom Mandalian decizia cu dreptul de a purta felon înflorat, distincție acordată după 30 ani de slujire în parohie.

Din păcate în 2021 am avut și pierderi de vieți omenești în cadrul comunității noastre, persoane dedicate bisericii și comunității noastre:

 • În luna martie s-a stins din viață mult respectatul profesor Hagop Arakelian. Președinte de onoare a Asociației de prietenie și colaborare culturală armeano-română.
 • În luna aprilie în Constanța s-a stins din viața Dicran Benlian, care  în timpul vieții sale a fost foarte activ în cadrul comunității armene din Constanța, participând la slujbele religioase, cântând în corul bisericesc, a fost și membru consiliului parohial, aducându-și în mod activ aportul pentru parohia.
 • În luna iulie s-a stins din viața Valter Teodor. Provenind dintr-o familie cu rădăcini armenești din Botoșani, a fost foarte implicată în viața comunității, s-a mutat în Suceava și a fost mereu alături de biserică și a sprijinit acțiunile de conservare ale acesteia, în calitatea sa de membru al Consiliului Parohial. A fost magistrat și militar de carieră, membru al Baroului de avocați din Suceava și a sprijinit mereu parohia în procesul de retrocedare a proprietăților din Suceava către Biserica Armeană.
 • În luna septembrie s-a stins din viața mult respectatul scriitor și cercetător Nicolae Pârâianu, care a lăsat  comunității armene din Pitești două cărți: una despre biserică „160 de ani de la târnosirea Bisericii Armene din Pitești 1852-2012”, iar cealaltă se află în curs de editare.
 • În luna noiembrie s-a stins din viața Svetlana Cacealova, fosta ostenitoare a Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, în calitate de secretar în perioada 1994-2005.
 • În luna decembrie s-a stins din viața Hrant Papugian, fost membru al consiliului parohial din București.

În cursul anului 2021 s-au tipărit

 • Liturghierul Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene, în armeană, română și transcriere fonetică.
 • Calendarul Bisericii Armene din România 2022
 • Diverse broșuri, pliante etc.

Și în 2021 Eparhia Noastră a continuat activitatea de informare și cea de propăvăduire atât în spațiul virtual cât și în mass media română și armeană, în pagina oficială  al  Eparhiei  pe Facebook (Arhiepiscopia Bisericii Armene din România), pe pagina parohiei Bucuresti (Parohia Bisericii Armene din București), pe pagina Clubului de copii care funcționează sub patronatul Eparhiei (Clubul de copii ”Luis – Lumina” al Arhiepiscopiei Armene din România), pe pagina oficială a U.A.R. unde sunt  comentate toate activitățile noastre, publice programele, editate articole și știri cu conținut confesional. Toate activitățile ale Eparhiei sunt continuu prezentate în mass media din Armenia și în Diaspora: de Armenpress (Armenia), Știri Bisericești (Sf. Scaun de la Ecimiadzin), Orer (Cehia).

Și în anul 2022 vom continua conlucrarea şi mai activă cu Biserica Ortodoxă Română şi vom fi mediatori între Sf. Scaun de la Etchmiadzin şi Patriarhia Română pentru o şi mai bună colaborare şi întărire a relaţiilor frăţeşti  deja existente dintre cele două biserici. În special conlucrarea va fi în domeniile: educaţional, în schimbul de studenţi între seminarii, dar şi în schimbul de experienţă în slujirea duhovnicească în armată, şi-n închisori, în programele sociale, în organizarea de pelerinaje reciproce si altele.

În  anul 2021 am făcut și în 2022 ne vom continua programe sociale pe termen lung, având în centrul atenției copiii și adolescenții, în special pentru cei care  sunt orfani de unul sau ambii părinți, bolnavi sau se află în centre speciale. Vom continua  să organizăm, deja devenitele tradiții, vizitele  noastre în orfelinate și centre speciale de îngrijire a minorilor de sărbători împărțind daruri și binecuvântarea Noastră.

Și în cursul acestui an cu sprijinul Arhiepiscopiei s-a continuat activitatea centrului de copii ,,Luis-Lumina,, cu activitate educationala pentru copii, prin implicarea d-nei Preotese Armine Khachatryan.

Se impune să amintim și realizările din domeniul administrativ restaurări, reparații etc.

 • Au fost finalizate lucrările de renovare la imobilul Muzeului Eparhial, inaugurarea oficială urmând a avea loc în primăvara anului 2022.
 • Tot în primăvara anului 2022 vor fi finalizate lucrările de restaurare a altarelor și icoanelor bisericii Sf. Maria din Botoșani.
 • În decembrie 2021 au fost demarate lucrările de refacere a acoperișului precum și alte renovări exterioare la Catedrala Arhiepiscopală, proiect ce se va realiza cu sprijinul financiar al SSC.
 • Se va reface gardul Catedralei, precum și sistemul și instalația de iluminat interior și exterior la Catedrala din București.
 • La parohia Tg. Ocna au fost efectuate lucrări de curățenie în biserică, cimitir și curte, s-au montat sisteme de supraveghere video, s-a rezolvat problema de electricitate, etc. Proiectul de renovare a bisericii va fi pregătit în scurt timp pentru a fi inaintat la CNI. S-a obținut și un sprijin financiar de la CJ Bacău pentru plata unui îngrijitor permanent al parohiei.
 • Au fost înaintate la CNI proiecte pentru continuarea lucrărilor la Hagigadar (zidul împrejmuitor, acoperiș biserică, amenajarea curții etc), dar și pentru restaurarea bisericii Sf. Treime din Botoșani și Sf. Cruce din Suceava, cu celelalte clădiri din curtea bisericii.
 • A fost refăcută gardul cimitirului armenesc din Suceava.
 • În planurile anilor viitori vor intra in faza de renovare bisericile din Pitești, Focsani, Brăila, capelele din cimitirele Iasi, Suceava, clădirea fostei școli armene din Roman, clădirea primului centru episcopal de la Zamca, renovarea capelei din cimitirul armenesc din București, refacerea gardului, amenajarea aleilor, a sălii de parastase. Curând în cimitirul armenesc din București vor fi amplasate noi bănci, iar în sala de mese scaune noi.
 • Intenționăm să facem demersuri pentru înființarea unui seminar armean la Zamca.
 • Dorim să realizăm amplasarea busturilor lui Alexandru cel Bun și a lui Nicolae Iorga în locuri alese din obiectivele reprezentative ale  comunităților noastre religioase.

Trebuie menționat la fel, că și în anul 2021 am avut succese la procese și am reușit să dobândim despăgubiri pentru terenuri și imobile care au aparținut parohiilor din Roman, Iași, Galați.

Cu mare bucurie trebuie să spunem, că în mănăstirile Zamca și Hagigadar se oficiază cu regularitate zilnice slujbe de utrenie, vecernie, Sf. Liturghie, slujitor fiind numit Părintele Yeznig Torgomian.

Iubiți frați și surori, ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne fie sprijinitor în tot ce este spre folos bisericii noastre, eparhiei și comunității armenilor din România, contând și pe o frumoasă colaborare cu UAR și Ambasada Armeniei din România.

Dea Domnul ca anul 2022 să fie un an al păcii, al izbăvirii de pandemie, un an al reușitelor în toate cele bineplăcute Lui și folositoare întregii omeniri. Cu încredere în puterea credinței să pășim înainte, spre normalitatea atât de dorită. Pacea și armonia să fie cu noi cu toți, aici, în Armenia și Arțakh, în întreaga lume.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu,

Pace pe pământ,

Între oameni bunăvoire!

La mulți ani!