Mihai Stepan Cazazian

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia Întâlnirii Europene a tinerilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Armene (9-14 august 2017, București și Suceava)

Tinerii sunt binecuvântare pentru familie, Biserică și societate

Dragi participanți la Întâlnirea Europeană a tinerilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Armene, cu prilejul organizării acestui eveniment semnificativ, cu tema: ‘Biserica și Familia’, avem bucuria de a vă felicita pentru această întâlnire și pentru tema aleasă.

Familia are vocația sfântă de a fi conlucrare vie a omului cu Dumnezeu-Creatorul, pentru cultivarea darului sfânt al vieții umane în societate și pentru dobândirea mântuirii în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu sfinții Săi.

În cadrul Patriarhiei Române se acordă o atenție deosebită familiei, educației religioase a copiilor și activităților cu tinerii, oferind acestora posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de participare activă la viața și activitatea comunităților parohiale și la activitățile organizate de Biserică în favoarea tinerilor. Prin intermediul programelor spirituale, culturale, artistice și educaționale, copiii și tinerii au șansa de a se cunoaște mai bine între ei și de a conștientiza care sunt valorile permanente ale credinței creștine și ale spiritualității românești.

În acest sens, amintim faptul că în toamna anului trecut (1-4 septembrie 2016) a fost organizată la București Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea (ITO — 2016). Întâlnirea de la București a continuat de fapt întâlnirile tinerilor din anii precedenți, de la Baia Mare și de la Cluj-Napoca. În cadrul acestor întruniri naționale și internaționale, tinerii și-au manifestat dorința de a fi înțeleși în aspirațiile lor și de a se implica activ în proiectele și activitățile Bisericii. Astfel, participanții la aceste evenimente dau o mărturie publică a credinței lor în iubirea lui Hristos pentru toți oamenii, cultivată în Familie, Biserică și școală.

Avem convingerea că și participanții la Întâlnirea Europeană a tinerilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Armene vor exprima bucuria lor de-a simți iubirea lui Hristos față de ei și bucuria de-a înțelege că Familia, Biserica și Școala sunt o binecuvântare pentru formarea lor în viață.

Astăzi, Biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând și cultivând valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu cu sensibilitate și aspirație spre ideal, dar mai ales cu dorința de a cultiva prietenia cu sinceritate și fidelitate. Este necesar ca lucrarea pastoral-misionară de îndrumare și susținere a tinerilor să fie luminată de convingerea că toți copiii și tinerii bine crescuți și educați sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru familie, Biserică și societate.

Ne rugăm lui Dumnezeu să ocrotească pe toți tinerii armeni, avându-l model și rugător pe Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

https://www.agerpres.ro