Redactor

MESAJUL I.P.S. DATEV HAGOPIAN Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 28 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII ARMENIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Iubit popor cucernic armean din România, din Armenia, din toată diaspora.

Cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Armenia, adresăm felicitările şi binecuvântarea noastră vouă şi ne rugăm pentru consolidarea, trăinicia, pacea şi prosperitatea țării noastre. Refacerea statalităţii armene a fost visul de veacuri al poporului nostru, multe generaţii de fii destoinici au visat şi au  investit un uriaş efort, de multe ori sacrificându-și viaţa, pentru împlinirea acestui vis.

Lung,  plin de  greutăţi şi sacrificii a fost drumul pentru refacerea statului nostru independent, dar nici unui popor nu îi este dat să evite pierderile. Secole de a rândul poporul nostru, fiind lipsit de propria statalitate, a suportat persecuţii, prigoniri, a fost ruinat şi jefuit, a fost supus genocidului, a fost lipsit de patria sa şi a fost  nevoit să se răspândească în toată lumea. Pentru a rezista  şi a contracara aceste provocări, poporul nostru a depus un efort uriaş, a păstrat speranţa şi optimismul, bazându-se pe Cel de Sus. 

Noi ca diasporă, suntem alături de Patria noastră Armenia, de Arţakh, fiind gata să împărţim toate suferinţele şi greutăţile, să contracarăm toate provocările şi obstacolele şi împreună să sărbătorim victorii  în viaţa noastră naţională.

Astăzi, în condiţiile unei ţări libere şi independente, au prins viaţă şi se înfăptuiesc o mulţime de programe naţionale. Fiii noştri din diaspora sunt foarte implicaţi şi prezenţi  la  refacerea şi  reconstruirea patriei  noastre, şi noi, de asemenea,  suntem, şi nici nu putem să lipsim, ca parte a acestui program naţional. Să nu uităm faptul că România a fost prima ţară care a recunoscut  INDEPENDENŢA REPUBLICII ARMENIA.  Cu 100 de ani în urmă, tot România a fost una din primele ţări care, cu braţele deschise,  i-a primit pe refugiaţii armeni supuşi primului genocid al secolului trecut. Conaţionalii noştri, care au ajuns cu 1000 de ani în urmă, nu s-au simţit nicio clipă străini pe acest pământ ospitalier. Datorită acestor fapte, pentru armenii din România, această ţară este o a doua patrie. În acest context,  datoria noastră sacră este, ca Biserica Apostolică Armeană şi comunitatea armeană să fim mereu parte la toate mişcările naţionale şi împreună să ajutăm patria noastră Armenia şi, de asemenea, a doua noastră patrie România, pentru dezvoltare şi prosperitate.

Dragii mei, cu ocazia acestei minunate sărbători, Independenţa Armeniei, îi felicităm pe toţi armenii din diaspora şi le aducem binecuvântarea noastră. Biserica Armeană în toată istoria sa a sprijinit statul armean și, cu toate puterile sale,  o sprijină şi astăzi şi o va sprijini de-a  pururi.

Să ne rugăm pentru  memoria eroilor care s-au jertfit pentru patria noastră şi să –L rugăm pe Dumnezeu ca prin Dreapta Sa să păstreze în pace Patria noastră, să menţină neclintit statul nostru,  să binecuvânteze poporul nostru  şi să-l conducă către un viitor luminos şi strălucitor.