Mihai Stepan Cazazian

MESAJUL I.P.S. DATEV HAGOPIAN Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII ARMENIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

14354946_1418638448149596_8730408040365458171_n

Iubit popor cucernic armean din România, din Armenia, din toată diaspora.

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Armenia, adresăm felicitările şi binecuvântarea noastră vouă şi ne rugăm pentru consolidarea, trăinicia, pacea şi prosperitatea țării noastre. Astăzi nutrim în suflet sentimente de muţumire şi mândrie către Domnul. Refacerea statalităţii armene a fost visul de veacuri a poporului nostru, multe generaţii de fii destoinici au visat şi au investit un uriaş efort, demulte ori sacrificându-și viaţa, pentru împlinirea acestui vis.

Cu 25 de ani în urmă am înfăptuit un prim pas pe drumul care cu siguranţă ne va duce către un viitor demn. Lung, plin de greutăţi şi sacrificii a fost drumul pentru refacerea statului nostru independent, dar nici unui popor nu îi este dat să evite pierderile. Secole de a rândul poporul nostru, fiind lipsit de propria statalitate, a suportat persecuţii, prigoniri, a fost ruinat şi jefuit, a fost supus genocidului, a fost lipsit de patria sa şi a fost nevoit să se răspândească în toată lumea. Pentru a rezista şi a contracara aceste provocări, poporul nostru a depus un efort uriaş, şi-a păstrat speranţa şi optimismul bazându-se pe Cel de Sus. Pentru poporul nostru, întotdeauna, pe primul plan a fost restabilirea statalităţii naţionale şi în acest context au luat naştere victoriile în lupta pentru eliberarea Arţahului şi pentru independenţa Armeniei. Hotârârea de drept a armenilor din Arţah de a se uni cu Armenia a trezit speranţa de a restabili dreptatea poporului nostru, dreptate pe care am fost nevoiţi să o apărăm cu arma. Nicio putere nu s-a putut împotrivi voinţei poporului. Am confruntat războiul, blocada, colapsul economic, toate lipsurile, necazurile impuse şi în acelaşi timp statul nostru tănâr şi-a întărit toate ramurile, economia şi viaţa socială s-au refăcut, s-a depus un efort supraomenesc pentru a consolida pacea şi securitatea ţării. Realizările şi victoriile nu le-am cucerit cu uşurinţă, am avut şi răzvrătiri interne. Nici astăzi nu sunt puţine greutăţile, nu sunt puţine problemele economice şi politice pe care poporul nostru le contracarează cu o mare dăruire şi cu acelaşi spirit de răspundere, speranţă şi optimism. Şi astăzi nouă ni se impune un război, şi astăzi poporul nostru din Arţah luptă pentru independenţa sa şi pentru a trăi liber pe propriul pământ.

Dragii mei, noi ca diasporă, suntem alături de Patria noastră Armenia, de Arţah, fiind gata să împărţim toate suferinţele şi greutăţile, să contracarăm toate provocările şi obstacolele şi împreună să sărbătorim victorii în viaţa noastră naţională.

Astăzi, în condiţiile unei ţări libere şi independente au prins viaţă şi se înfăptuiesc o mulţime de programe naţionale. Fiii noştri din diaspora sunt foarte implicaţi şi prezenţi la refacerea şi reconstruirea patriei noastre, şi noi, deasemenea, suntem, şi nici nu putem să lipsim, ca parte a acestui program naţional. Să nu uităm faptul că România a fost prima ţară care acum 25 de ani a recunoscut INDEPENDENŢA REPUBLICII ARMENIA. Cu 100 de ani în urmă, tot România a fost una din primele ţări care, cu braţele deschise, a primit pe refugiaţii armeni supuşi primului genocid al secolului trecut. Conaţionalii noştri, care au ajuns cu 1000 de ani în urmă nu s-au simţit nicio clipă străini pe acest pământ ospitalier. Datorită acesta, pentru armenii din România, această ţară este o a doua patrie. În acest context datoria noastră sacră este, ca şi Biserică Apostolică Armeană, ca şi comunitate armeană să facem mereu parte la toate mişcările naţionale şi împreună să ajutăm patria noastră Armenia şi deasemenea, a doua noastră patrie România, pentru dezvoltare şi prosperitate.

Dragii mei, cu ocazia acestei minunate sărbători: Independenţa Armeniei, felicităm pe toţi armenii din diaspora şi le aducem binecuvântarea noastră. Biserica Armenă în toată istoria sa, a sprijinit statul armean și, cu toate puterile sale o sprijină şi astăzi şi o va sprijini de a pururi.
Să ne rugăm pentru memoria eroilor care s-au jertfit pentru patria noastră şi să –L rugăm pe Dumnezeu ca prin Dreapta Sa să păstreze în pace Patria noastră, să menţină neclintit statul nostru, să binecuvânteze poporul nostru şi să-l conducă către un viitor luminos şi strălucitor.

 

COMUNICAT

Duminică, 25 septembrie, la sfârşitul Liturghiei, în toate bisericile armene din Eparhia Armeană din România se va efectua URARE cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Armenia.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România