Mihai Stepan Cazazian

Mesajul E.S. Doamna Hranush HAKOBIAN Ministrul Diasporei al Republicii Armenia cu ocazia Centenarului Catedralei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Min.Hranush-HagopianPrea Sfinției Sale

PS Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

București

 

Prea Sfinția Voastră,

Vă rugăm să primiți calduroasele noastre felicitări cu ocazia aniversării Centenarului târnosirii Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Arhangheli  a Arhiepiscopiei Bisericii Apostolice Armene din România.

În urmă  cu un secol, în timp ce pe teritoriul Armeniei apusene politica de exterminare a armenilor a adus stigmatul rușinii asupra istoriei întregii omeniri, provocând  moartea milioanelor de nevinovați, dar și inestimabile pierderi material și distrugeri culturale prin transformarea în ruine și cenușă a realizărilor unui popor, în România, chiar în inima Bucureștiului, prin stăruința și osteneala creștinilor armeni se ridică mândra Catedrală Arhiepiscopală Sfinții Arhangheli, nestemată a arhitecturii capitalei României, monument pentru înfruntarea destinului și pentru condamnarea crimelor împotrivă umanității.

Prea Sfinția Voastră,

În urmă cu o luna am avut ocazia să mă aflu în România, unde am avut bucuria de a mă întâlni cu membrii comunității armene și cu vrednicii călăuzitori ai activității armenilor din această țara, Domnii Varujan Vosganian și Varujan Pambuccian, având totodată  prilejul  de  a ne bucura împreună cu ocazia marcării unui sfert de veac de la reînființarea Uniunii Armenilor din România.

Am constatat cum întreaga comunitate, strâns unită în jurul Bisericii noastre strămoșești, continuă să-și facă simțită implicarea deosebită și permanentă în viață armenilor din România, dar și în viață poporului român.

Sunt lăudabile inițiativele Prea Sfinției Voastre înfăptuite cu prilejul comemorării a 100 de ani de la Genocidul din 1915, amintind dintre acestea mai ales pe cea desfășurată în 24 aprilie în Piață Victoriei, lângă sediul Guvernului, la care au participat alături de conaționalii noștri și  reprezentanții de seamă ai celorlalte biserici creștine din România și ale organizațiilor minorităților etnice care trăiesc în această țara. Trebuie să amintesc de asemenea faptul că în orașul Pitești s-au desfășurat mai multe evenimente în amintirea victimelor Genocidului din 1915, evenimente în rândul cărora accentuez însemnătatea înălțării uni monument-khacikar, chiar în centrul orașului, inaugurarea acestui monument desfășurându-se în prezența reprezentanților Ambasadei Armeniei  în România și a oficialităților  Locale.

Tot în perioada lunii aprilie în România s-au oficiat slujbe pentru pomenirea victimelor Genocidului în toate bisericile armene, dar și în cele catolice și ale  altor confesiuni, fapt care vine în sprijinul năzuinței noastre de a obține recunoașterea și condamnarea Genocidului de către întreagă omenire.

Sunt  convinsă că aniversarea Centenarului târnosirii Catedralei Arhiepiscopale din București este începutul unei noi etape în istoria armenilor din România, imbold pentru renașterea spirituală a acestei colonii și revigorarea întregi sale activități. Se va întări astfel legătura armenilor din România cu patria mamă-Armenia, dar și cu întreaga diasporă armeană, comunitatea armenilor din România aducându-și astfel un aport semnificativ la promovarea și soluționarea problemelor celor mai importante ale poporului armean.

Este însuflețitor faptul că Biserica Apostolică Armeană din România, al cărei Întâistătător sunteți, continuă să-și îndeplinească menirea de slujire a năzuințelor supreme ale armenilor: păstrarea ființei naționale și a credinței. Prin promovarea și înfăptuirea unor programe de evidențiere ale valorilor noastre social-culturale și spirituale dar și pentru formarea tinerelor generații în spiritul transmis de către înaintașii noștri strădania Voastră va fi încununată de reușite folositoare poporului nostru.

Vă doresc noi reușite și împlinirea strădaniilor Voastre! Sunt încredințată că sub îndrumarea Prea Sfinției Voastre întreagă comunitate armeană din România se va implica activ în procesul de înfăptuire a programului ministerului armean pentru relația cu diaspora, spre folosul poporului nostru.

Dumnezeu să Vă sporească puterile spre rodnica slujire a Bisericii Apostolice Armene și mândria patriei noastre-Armenia!

Cu respect,

 

Hranush HAKOBIAN

 Ministru Diasporei  al Republicii Armenia

 Erevan, 6 noiembrie 2015mesaj

mesaj 2