Arhiepiscopia Armeana

Mesajul de felicitare al PS Episcop Datev Hagopian…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…Întăistătător al Eparhiei Armene din România, Locțiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria, cu prilejul zilei de 28 Mai, ziua proclamării primei Republici Armene

Armenii din întreaga lume marchează astăzi amintirea măreței zile de 28 mai a anului 1918, data înfăptuirii unei vechi și frumoase năzuințe a mult încercatului nostru popor. Este data proclamării Republicii Armenia,  a primei Republici  Armene. În întreg sec. XX  Armenia a fost declarată Republică de 3 ori, însă ziua de 28 mai 1918 este ziua unei mari victorii, a unei reușite deosebite, ziua proclamării Armeniei ca Republică liberă și independentă. În timpul confruntările militare din perioada 21-28 mai 1918 trupele voluntarilor armeni au reușit să invingă armata turcă, oprind înaintarea acestora spre teritoriile armene uitate și părăsite de cei care se declaraseră aliați ai micului nostru popor. Victoriile trupelor armene de la Sardarapat, Baș-Aparan și Gharachilisa constituie strălucita dovadă a renașterii unui popor, unit sub steagul visului său, acela de a face tuturor cunoscut nașterea unei republici independente și libere. Bucuria izbândei a fost scurtă, dar reușita de atunci a rămas în istoria noastră ca piatra de temelie pe care s-a ridicat Armenia liberă de astăzi. Poporul armean a avut parte de o istorie plină de încercări dureroase, pășind pe drumul plin de sânge al masacrelor și al Genocidului din 1915, însă niciodată nu a dispărut din sufletele și inimile strămoșilor noștri încrederea în mântuire, în izbândă și credința în învierea sa, toate acestea aflându-și răsplata în luna mai a anului 1918. Supraviețuitori ai Genocidului din 1915 s-au alăturat fraților lor pe câmpia de la Sardarapat, udând cu sângele lor pământul patriei străbune și dovedind renașterea poporului armean din propria sa cenușă,minune consfințită prin proclamarea Republicii Armenia.

Ne plecăm astăzi frunțile cu pioșenie în fața jertfei lor, ne închinăm în fața eroismului și  a dovezii de unitate fără seamăn, ne rugăm pentru amintirea lor și pentru dăinuirea visului lor împlinit cu sângele sfânt vărsat atunci.

Felicitări tuturor, întregului popor armean! Dorim din suflet ca tăria, tenacitatea și unitatea strămoșilor noștri care au adus izbânda din mai 1918 să dăinuie și în noi, să rămână pentru armenii din întreaga lume imbold și călăuză  pe calea păstrării prețioasei moșteniri  a zilei de 28 mai 1918. Să o păstrăm cu sfințenie și responsabilitate pentru a o transmite generațiilor următoare  învăluită în lumina iubirii de țară și a respectului pentru jertfa bunicilor noștri. Ne închinăm în fața lor, ne plecăm frunțile în fața amintirii mamelor care au dat naștere acestor eroi, în fața poporului care a crezut mereu în învierea și dăinuirea sa! Ne vom ruga pururi pentru odihna tuturor celor care s-au jertfit  sub steagul sfânt al patriei lor, pentru libertatea și independența Armeniei.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru viitorul luminos al Republicii Armenia și al Arțakh-ului strămoșesc, pentru binele armenilor de pretutindeni, pentru pacea întregii lumi!

,,Eu nu voi abandona Sfântul Scaun rămas ca moștenire de la sfinții noștri înaintași. Daca poporul armean nu poate opri înaintarea inamicului, daca nu este în stare să salveze sacralitățile noastre, eu însumi voi lua sabia și voi cadea în fața   Sfântului Templu, dar nu voi părăsi Sfântul Scaun rămas de la străbunii noștri.

Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor Kevork al V-lea Surenianț

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România