Mihai Stepan Cazazian

Mesajul de Crăciun al Sanctității Sale KAREKIN al II-lea Catolicos și Patriarh al Tuturor Armenilor adresat membrilor Eparhiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prea Sfinției Sale

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

 

Din locul binecuvântat de Dumnezeu cu Pogorârea Fiului Său, de la Sf. Ecimiadzin, trimitem  Prea Sfinției Voastre  precum și preoților  și credincioșilor  de pe cuprinsul Eparhiei armene din România, binecuvântarea Noastră Patriarhală și încredințarea dragostei pe care o avem pentru voi împreună cu cele mai frumoase urări acum la trecerea în Noul An 2018 dar și cu prilejul minunatului Praznic al Nașterii și Botezului Domnului!

La împlinirea vremii sorocite Bunul Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său Unul Născut, pentru mântuirea omenirii. ,,Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară,ci să aibă viață veșnică.,,(Ioan 3,16). Nașterea Pruncului Iisus avea să unească cerul cu pământul,  fiind minunea ce va conduce la  înălțarea omului spre raiul din care a fost izgonit pentru neascultarea cuvântului  Creatorului. Omul e izbăvit de păcatul primar primind  harul mântuitor de a păși pe calea către Dumnezeu cu nâdejde, iubire și credință.

            Dovadă veșnic vie a puterii mântuitoare ce ne-a fost dăruită este,pentru noi, creștinii armeni, chiar istoria noastră  de-a lungul a mai mult de două milenii de  trăire în Hristos.  Mult încercat de-a lungul istoriei sale, lovit și asuprit de mulți, poporul armean s-a ridicat din nou, mereu, renăscând din ruine și cenușă, sprijinit pe credință, nădăjduind în mântuire și arărându-se pururi iubitor de pace.  Așa a izbutit să calce peste piedicile vremurilor, să treacă peste încercările stropite cu sânge, să biruiască groaza genocidului, Așa  am reușit, iubiți credincioși, să ajungem în aceste vremuri la bucuria de a avea țara noastră liberă, independentă, ocrotitoare și împlinitoare de vise pentru toți fiii poporului armean.

Pășim în Anul cel Nou,2018, an de mare bucurie și  de mândră împlinire pentru noi, căci vom aniversa  trecerea unui secol de la data proclamării Primei Republici Armene. În urmă cu un secol se împlinea năzuința purtată în suflet, în gând și inimă de strămoșii noștri de-a lungul mai multor generații, năzuința de a avea țara lor liberă,independentă. Au trecut o sută de ani de la împlinirea acelui vis! Chiar dacă atunci visul părea  că se va spulbera, cursul istoriei, voința  oamenilor și încrâncenarea noastră în a ne urma  calea spre ceea ce ni se cuvenea   și-au arătat roadele,  Ne mândrim cu reușita strămoșilor noștri,aniversăm un veac de la acea biruință, trăind mândrii sub cerul unei patrii libere, îmbărbătați de pilda eroilor care s-au jertfit pe pământul Armeniei pentru țara lor,pentru patria generașiilor care vor urma.E vremea acum, mai mult ca oricând, să ne arătăm uniți,armeni din toate colțurile lumii, uniți în credință, în năzuințe, dar și plini de încrederea în dăinuirea veșnică a poporului nostru.

Anul aniversar 2018  este un fericit prilej de a oferi  tinerilor armeni din întreaga lume ocazia  de a păși pe pământul sfânt al patriei străbune, pe pământul udat în urmă cu un veac de sângele strămoșilor lor! Prin decizia Noastră anul 2018 este proclamat an al tineretului armean ! În întreaga diasporă se vor face cele necesare pentru ca un  număr cât mai mare de tineri să vină în Armenia  spre a participa la numeroasele evenimente organizate cu prilejul  aniversării biruinței din 1918.

Prea Sfinția Voastră,vă adresăm îndemnul Nostru de a proceda cu toată stăruința spre a facilita participarea tinerilor armeni de pe cuprinsul Eparhiei din România la aceste evenimente deosebite și la sărbătorirea Anului tineretului armean. Dorim ca un număr cât mai mare de tineri armeni să pășească pe pământul patriei sufletelor lor, să se hrănească din puterea dată de acest pământ binecuvântat de Dumnezeu și sfințit cu jertfa de sânge a strămoșilor lor, spre a duce mai departe truda cea pilduitoare a acestora pe care o dorim împlinită nu prin sânge, ci prin iubire și pace.

Ne rugăm  mereu aici, pe locul însemnat prin atingerea Mântuitorului, pentru ca pacea amintită în cântarea îngerilor la Nașterea Domnului să fie pururi vie  și  izbăvitoare în lume.Ne rugăm pentru pacea întregii lumi,pentru bunăvoire între oameni, să nu se mai audă glasul armelor,să nu mai curgă lacrimi și sânge! Să trăim purtând în suflet balsamul cel duhovnicesc al bucuriei vestite de îngeri! S-a născut Hristos!

Mântuitorul Cel Întrupat să vă aducă tuturor lumina unei lumi noi, a omului nou, trăitor în Iisus.

Vă doresc sănătate, bucurii, pace și belșug de har!

 

Cu dragoste și binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos și Patriarh al Tuturor Armenilor