Arhiepiscopia Armeana

MESAJUL de CONDOLEANȚE al PC Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România adresat Sanctității Sale Aram I, Catolicos al Catolicosatului Ciliciei

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Sanctității Sale Aram I

Catolicos al Catolicosatului Ciliciei

Sanctitatea Voastră,

În ceasul acestei grele încercări abătute asupra locuitorilor capitalei Libanului  ne plecăm cu durere inimile  în fața Altarului Sfintei noastre Catedrale Arhiepiscopale din București trimițând rugăciunea noastră către Bunul Dumnezeu, cu cerere fierbinte pentru a revărsa mila Sa asupra celor loviți și aflați în nevoie de ajutor, dar și pentru a vă fi alături Vouă, Arhipăstor  și grijitor al sufletelor  multor  năpăstuiți. Ne rugăm pentru frații noștri, membrii ai comunității armene din Beirut, cât și pentru toți locuitorii capitalei Libanului afectați de cumplita tragedie.

Am aflat cu durere că în rândul numeroaselor victime  se află și  membrii ai comunității armenilor din Liban,  frați de-ai noștri, victime nevinovate,  realitate ce a umplut cu tristețe inimile armenilor din România.

Prin mijlocirea Sanctității Voastre  transmitem  membrilor familiilor îndoliate sincere condoleanțe, încredințându-i de aleasa noastră compasiune. Ne rugăm pentru sufletele celor care au pierit  dar nu vom înceta să cerem Bunului Dumnezeu să pogoare harul Său asupra celor răniți, spre grabnica lor însănătoșire.

Dumnezeu să Vă  fie alături cu putere și har, spre mângâierea și binecuvântarea celor aflați în suferință, dorindu-le a fi pururi ocrotiți sub grija Arhipăstorului  lor.

Bunul Dumnezeu să ocrotească întreaga populație a Libanului și să ferească această frumoasă țară de astfel de încercări aducătoare de suferință.

Cu fiiască închinăciune Vă  sărut Dreapta

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România,

Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România