Mihai Stepan Cazazian

Mesajul de condoleanțe adresat de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Îndurerată familie,

În adâncul milostivirii Sale Dumnezeu  ne-a ajutat   să trăim  clipele intrării într-un nou an, clipe pe care le-am dorit a fi pentru toți  de bucurie, de zîmbet și bucurie.

Bunul Dumnezeu a rânduit însă ca acum, în aceste clipe,să vă fim alături  pentru a fi părtași tristeții și durerii voastre.  Iubita voastră soră și mătușă, Viorica  Popa, apreciată de toți și respectată de întreaga comunitate armeană din România, a pășit pe calea către Domnul, către Părintele Ceresc, către lumina cea veșnică a răsplatei trudei sale pământene.

De-a lungul mai multor decenii, a multor ani din viața sa,Viorica a ostenit cu jertfelnică dăruire și nobil dezinteres spre binele comunității armene din România și spre folosul și buna chivernisire a Bisericii noastre strămoșești, stăruind fără încetare cu fiecare faptă săvârșită spre împlinirea voii Sale cele sfinte. Nu ne putem închipui viața comunității armene din Botoșani, din România, perioada ultimelor câteva decenii, fără  obolul adus stăruinței spre binele nostru de către  cea pe care astăzi, prin rugăciune și slujire, o conducem pe drumul cel luminat. După o viață  trăită dându-se pe sine pildă a trecut la Domnul,  ,,uitând cele ce sunt în urmă… și tinzând către cele dinainte…la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu,,(Filip .3,14). Demnitatea de creștin, demnitatea de fiică a poporului armean, cer efort, stăruință spre bine, cer răbdarea încercărilor dureroase, jertfă și perseverență sub pavăza credinței, pentru a păși  cu curaj și izbândă pe drumul adevăratei dăruiri, cinstite, demne și pe merit primitoare a răsplătirii veșnice din partea lui Dumnezeu. Faptele credinței și dragostei sale vor fi pururi amintite în ziua cea neînserată a Împărăției celei veșnice.

Dumnezeu să ne învrednicească pe noi toți a-i urma pilda de slujire, de dăruire, de credință!

În veci fie pomenirea ei!

Doamne, ascultă rugăciunile noastre și adu-ți aminte de de toți cei cărora, din nespusa Ta iubire, le-ai deschis calea spre a odihni în sălașul inimii Tale!

Primiți încredințarea sincerei Noastre compasiuni, din sufletul îndurerat al Arhipăstorului vostru de grijă purtător pentru voi!

 

Cu părintească dragoste și arhierească binecuvântare,

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România