Redactor

Mesaje de compasiune în urma trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Dyrair Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Mesajul Patriarhului Catolicos KAREKIN II, cu ocazia înmormîntării

IPS Arhiepiscop DIRAIR MARDIGHIAN

Cu adîncă tristeţe am aflat de moartea devotatului şi destoinicului slujitor al Sfintei noastre Biserici Apostolice, primatul diocezei din România şi Bulgaria, arhiepiscopul Dirair Mardighian. La Sfîntul Scaun de la Ecimiadzin, membrii Consiliului Suprem sîntem îndoliaţi după moartea Preafinţiei Sale.

Cu numai cîteva zile înainte sufletul nostru era cuprins de sentimentul bucuriei şi alinării, cînd i-am adresat Preasfinţiei Sale scrisoare de binecuvîntare cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viaţă şi 50 de ani în fruntea Diocezei Armene din România şi Bulgaria.

Este o mare durere pentru Noi pierderea unui prelat devotat şi energic. Anii fructuasei vieţi a arhiepiscopului Dirair Mardighian au fost dăruiţi cu totul Sfintei noastre Biserici Apostolice. Dintre aceştia, cinci decenii el a păstorit şi călăuzit cu energie şi pasiune Dioceza Armeană din România şi Bulgaria.

Dobîndindu-şi mai întîi educaţia spirituală la gimnaziul Sărpoţ Hakobianţ Jarangavoraţ din Ierusalim, tînărul armean de 17 ani, cu dorul de ţară în suflet, se stabileşte în 1947 împreună cu părinţii în Patria Mamă şi este admis la Institutul de Limbi Străine din Erevan. Dar, după o vreme, conştiinţa chemării spirituale îl călăuzeşte pe tînăr la Sfîntul Scaun de la Ecimiadzin, pentru a-şi continua educaţia spirituală începută la gimnaziul patriarhiei din Ierusalim. De la Seminarul de la Ecimiadzin începe activitatea devotată a Preasfinţiei Sale în familia duhovnicească a Bisericii Armene.

Din 1957, în calitate de locţiilor eparhial, Preasfinţia Sa intră în slujba Diocezei Armene din Azerbaidjan, aducîndu-le cuvîntul Domnului armenilor din Azerbaidjan, întărind în sufletele armenilor credinţa, patriotismul şi spiritul ataşamentului faţă de biserică.

În anul 1960 Dirair Sărpazan este ales în fruntea Diocezei Armene din România şi Bulgaria şi, pînă la sfîrşitul vieţii sale, cu neostoită sîrguinţă şi dragoste neţărmurită faţă de Biserica noastră Apostolică şi faţă de popor, se pune în slujba propăşirii diocezei.

Ca un păstor curajos şi ca un bun şi credincios slujitor al Domnului, se bucură de înalta preţuire a regretatului Patriarh Vazghen I şi primeşte hirotonisire ca episcop.

Pe parcursul slujirii în Dioceza Armeană din România şi Bulgaria Preasfinţia Sa se bucură şi de înalta distincţie a statului român.

Demnă de toată lauda este contribuţia adusă de Preasfinţia Sa la întărirea misiunii Sfintei noastre Bisericii şi un exemplu însufleţitor pentru tinerii duhovnici. În funcţia sa pastorală, Sărpazan, prin strădanie cinstită şi muncă asiduă, a adus roade benefice Sfintei noastre Biserici şi Sfîntului Scaun de la Ecimiadzin.

Cu alinare ne amintim de acea zi cînd, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la hirotonisirea ca episcop, prin Sfîntă Enciclică Patriarhală i-am acordat Preasfinţiei Sale cea mai înaltă distincţie a Sfintei noastre Biserici, ordinul “Sfîntul Grigore Luminătorul”, pentru serviciile rodnice aduse timp de decenii şi pentru dragostea şi credinţa manifestată faţă de Sfîntul Scaun de la Ecimiadzin.

Cu această tristă ocazie trimitem dragostea Noastră către toţi preoţii Sfintei noastre Biserici Apostolice care, cu rugile şi afecţiunea lor, împreună cu Noi, sînt îndoliaţi după moartea Preasfinţiei Sale.

Din adîncul sufletului ne rugăm lui Dumnezeu cel milostiv,  pentru ca Domnul să primească în ceruri sufletul drept al slujitorului Său cel credincios şi cu Sfîntul Său Spirit să aline toate sufletele întristate.

KAREKIN II

Patriarh Catolicos al Tuturor Armenilor

***

În urma trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Dyrair Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria, în noaptea de 10 spre 11 mai 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat Sanctităţii Sale Karekin II, Patriarh Catolicos al Tuturor Armenilor, următorul mesaj de compasiune:

Sanctitatea Voastră,

Cu profundă durere creştinească am aflat vestea trecerii din această lume a Înaltpreasfinţitului Dyrair Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria.

Făcându-ne părtaşi întristării prilejuite de acest moment de încercare pentru membrii Arhiepiscopiei Armene din România şi pentru întreaga Biserică Armeană, în numele ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresăm sincerele noastre condoleanţe, rugând pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veşnic, să dea odihnă sufletului robului Său Arhiepiscopul Dyrair. Veşnica lui pomenire!

† Daniel

Patriarhul României

NB: O scrisoare de compasiune similară a fost trimisă de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi membrilor Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

***

ROMÂNIA

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Mesaj de condoleanţe

al Excelenţei Sale domnul Traian Băsescu, Preşedintele Româniai

cu prilejul trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţitei Sale Dirayr Mardichian,

Arhiepiscop al Bisericii Armene din România

Cu profundă tristeţe, adresez credincioşilor Bisericii Armene sincere condoleanţe la trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţiei Sale Dirayr Mardichian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România, ierarh cu slujire rodnică şi îndelungată, care ar fi împlinit anul acesta 50 de ani de lucrare arhierească.

Prin exemplul său personal, prin devotamentul său şi dialogul cu celelalte confesiuni, în spiritul cunoaşterii şi al cooperării pentru binele comun, care i-au definit activitatea de-a lungul timpului, Înaltpreasfinţia sa a lăsat o moştenire însemnată comunităţii armene din România şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit.

Dumnezeu să-l odihnească!

Traian Băsescu

Preşedintele României

***

<R A F F I>

ROMANIAN – ARMENIAN CULTURAL ASSOCIATION

A NON -PROFIT ORGANIZATION

Los Angeles

Catre,

Arhiepiscopia Bisericii Armene din Romania,

Uniunea Armenilor din Romania,

Cu deosebta intristare si durere am aflat vestea tragica a pierderii celui care a fost pentru o jumatate de secol pastorul Armenilor din Romania, IPS  Arhiepiscop Dirayr Mardichian.

Orice pierdere umana trebuie considerata ca fiind prematura:

Pierdera celui care a dedicat cariera sa slujind Biserica si Comunitatea Armeana din Romania, considerind aceasta Comunitate ca fiind de mare prestigiu in cadrul diasporei Armene, este o pierdere a unui mare crestin, este o pierdere a unui mare ARMEAN dedicat natiuni si turmei pe care a slujit-o cu devotare crestineasca.

Avind sufletele indoliate, familiile Armenilor de origine din Romania, ce traiesc in

Los Angeles –  California, se alatura tuturor  celor care astazi imbraca vesminte de doliu in respect pentru cel care a fost un pilon, pentru cel ce a fost un far pentru orice crestin Armean ce a avut macar o data in viata onoarea sa-l intilneasca.

IPS  Arhiepiscop Dirayr Mardichian va ramine in memoria tuturor datorita imensei sale personalitati, datorita caldurii sufletesti si intelegerii depline a necesitatilor comunitatii in diaspora.

Prin prezenta si tinuta, a fost o mindrie pentru BISERICA ARMEANA si pentru principiile acesteia, atit in Romania cit si in intreaga lume.

Dumnezeu sa Odihneasca pe cel ce a fost pentru noi un pastor sufletesc,

Dumnezeu sa Odihneasca pe cel ce a fost un slujitor al Domnului,

Dumnezeu sa Odihneasca pe cel ce a fost  

IPS  Arhiepiscop Dirayr Mardichian

Cu sufltele indurerate ne rugam la Dumnezeu.

Cu deosebit respect pentru Natiunea Armeana care isi gaseste putere in jurul Bisericii Armene si Slujitorilor ei devotati,

ARA ECHIGHIAN

PRESIDENT

R A F F I  ROMANIAN – ARMENIAN CULTURAL ASSOCIATION

***

Arhiepiscopiei Bisericilor Armene din România şi Bulgaria, Clerului Armean din România şi Bulgaria, Uniunii Armenilor din România, Redacţiei Ararat, Enoriaşilor Bisericilor Armene din România, tuturor Romanahayilor din lume.

Membrii Comunităţii Armene din New York copleşiţi de tristeţe, împărtăşesc profunda durere a trecerii în nefiinţă a Aracinortului lor, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Dirayr Mardichian, a pierderii conducătorului Spiritual al Tuturor Armenilor originari din România.

Sârpazan Dirayr a fost timp de jumătate de secol conducătorul spiritual al comunităţilor armene din România şi Bulgaria dar şi al comunităţilor romanahayilor şi bulgarahayilor din Los Angeles, New York, Argentina şi Erevan.

Sârpazan Dirayr a fost acela care a ştiut să conducă, timp de jumatate de veac, cu înţelepciune şi iscusinţă comunitatea, în zilele ei întunecate şi însorite, reuşind să-i păstreze pe romanahay, pe bulgarahay Armeni Buni, Buni Creştini.

Asdvadz Hokin Lusavoré. Dumnezeu să-i odihnească Sufletul.

Membrii comunităţii Armene din New York.

***

Biserica Catolică din România transmite condoleanţe Bisericii Armene cu ocazia morţii ÎPS Dyrair Mardichian

Aflând de trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Dirayr Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria, Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti şi Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România, a transmis mesaje de condoleanţe Sanctităţii Sale Karekin II, Patriarh Catolicos al Tuturor Armenilor, şi Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Exprimând apropierea spirituală faţă de Biserica Armeană din România, în aceste momente de încercare, ÎPS Ioan Robu a adresat „sincerele noastre condoleanţe în numele tuturor episcopilor, preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi credincioşilor Bisericii Catolice din România”.

„Îl rugăm pe Mântuitorul nostru al tuturor – se citeşte în încheierea mesajului de condoleanţe – să-l unească pe Înaltpreasfinţitul Dirayr la misterul glorios al Învierii Sale aşezându-i sufletul în rândurile celor drepţi şi să-i dăruiască răsplata cuvenită slujitorului credincios”.

Înaltpreasfinţitului Dyrair Mardichian a trecut la cele veşnice în noaptea de 10 spre 11 mai 2010.

Înaltpreasfinţitul Ioan Robu va lua parte duminică, 16 mai 2010, la celebrarea înmormântării ÎPS Dyrair Mardichian.

***

Au mai fost primite mesaje de compasiune din partea

Ambasadorul Republicii Armenia la Bucureşti Excelenţa Sa Hamlet Gasparian

Muftiatul Cultului Musulman din România, Muftiu Iusuf Muurat, şeful Cultului

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, preşedinte dr. Aurel Vainer, prim Rabin Şlomo Sorin Rosen

Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, Teodor Huţanu, preşedinte

Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) diacon Prof. Ioan Caraza

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, preşedinte dr.Nifon Arhiepiscop şi Mitropolit

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscop Casian

Episcopul Tulcii Visarion

Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu

Episcopia Buzăului şi Vrancei, Epifanie Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

PS Mihai Episcop Greco Catolic Auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş cu sediul la Bucureşti

Secretariatul de Stat pentru Culte, Adrian Lemeni, Secretar de Stat

UAR Constanţa, Jean Garabet, preşedinte

Parohia Bisericii Armene Focşani, epitrop Bergi Vosganian

UAR Filiala Suceava, Lucia Grigorincu, preşedinte

Familia Filipciuc Gheorghe împreună cu colectivul Hotelului Zamca

Societatea General Construct Suceava

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Crinuţa Nicoleta Dumitrean, preşedinte

Ministerul Diasporei din Republica Armenia, Hranuş Hagopian

Fundaţia Calouste Gulbenkian (Lisabona)

Fundaţia Spitalului Surp Pirgic (Istanbul)

Biserica Ortodoxă Bulgaria

Patriarhia Armeană Istanbul, Arhiepiscop Aram Ateşian

Cancelaria Sfîntului Scaun de la Ecimiadzin, Aram Magarian, secretar executiv şi Baruir Avedisian, responsabil al Biroului relaţii interne

Episcopia Bisericii Armene din Georgia Episcop Vazken Mirzahanian

Episcopia Bisericii Armene din Gugark, Episcop Sebuh Ciulgian

Asociaţia Bisericilor Evanghelice Armene din Bulgaria, Bedros Altunian, preşedinte

Arhiepiscopia Bisericii Armene din Germania, Arhiepiscop Karekin Bekgian