Mihai Stepan Cazazian

Mesajul de Anul Nou și Crăciun-SS Karekin al II-lea

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Preasfinției Sale
Episcop Datev Hagopian
Eparhul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România
Preasfinția Voastră
Noul An și sfânta sărbătoare epifanică a Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos, ne dăruie fericita ocazie de a trimite de la Sfântul Scaun de la Ecimiadzin binecuvântările și felicitările noastre patriarhale asupra preacinstitului cin preoțesc al eparhiei Voastre, asupra consiliilor administrative ale bisericii și comunității Voastre și asupra fiilor noștri dreptcredincioși.
„Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi” (Ioan 1:14). Cu aceste bine-vestitoare și îmbucurătoare cuvinte apostolice retrăim fericirea și împlinirea Sfintei Nașteri a lui Hristos, prin care s-au răspândit peste sufletele oamenilor harurile cerești și prin care a răsărit în lume lumina mântuirii.
Dăm Slavă lui Dumnezeu că în anul ce a trecut a dăruit pace poporului nostru și voința puternică de a învinge greutățile și provocările politice, economice și sociale și l-a ajutat în dificila dar răsplătitoarea trudă întru prosperitatea patriei noastre. Credem că acest Răsărit al Luminii anului 2012, rugăciunile și voința de bine a fiilor noștri răspândiți în lume se vor întrupa în noi împliniri duhovnicești și naționale întru întărirea vieții spirituale și materiale a neamului nostru, întru întărirea Republicii noastre, întru reînflorirea comunităților noastre din diaspora și întru prosperitatea vieții poporului nostru.
Rugându-ne la Dumnezeu, dorim ca Domnul Ceresc să păstreze în Lumină și Viață binecuvântata Voastră Eparhie; să păstreze în Duh și Har preacinstitul cin preoțesc; în sănătate și împliniri, consiliile administrative. Mesajul și porunca noastră Patriarhală către preaiubiții noștri fii este aceea ca, întăriți de Harul Nașterii lui Hristos, să slujească cu și mai multă râvnă și abnegație țelurile noastre religios-naționale pentru, renașterea și împlinirea noastră ca Patrie și ca Biserică.
În această zi bine-vestitoare și bogată în har, iubit popor drept-credincios, să ne rugăm și să cerem de la Mântuitorul nostru: Doamne, fă ca harurile Nașterii Tale să se reverse peste lumea toată, Vestea adusă în glas de îngeri să se pogoare în toate ungherele lumii, să fie armonie și împăcare între toate neamurile, pacea și fericirea să domnească în toate familiile. În fața Luminii Nașterii Tale să se stingă toată ura și împotrivirea, deznădejdea, nepăsarea, amărăciunea și supărarea și toată lumea să se îmbogățească cu iubirea Ta și cu speranță. În grija Ta să păstrezi în dragoste și unitatea neamul nostru împrăștiat în lume și dăruiește-i viață, bunăstare. Dăruiește putere și credință țării noastre Armenia și Karabah, mai multă Lumină și strălucire Bisericii Noastre Sfinte și Apostolice. Iar noi, îți rămânem credincioși Ție, dovedind prin rodul mâinilor noastre, simțind mereu în inimi bucuria prezenței Tale, având în suflet mereu vie, Nașterea Ta!
HRISTOS S-A NĂSCUT ȘI S-A ARĂTAT
VOUĂ ȘI NOUĂ MARE VESTE