Mihai Stepan Cazazian

PASTORALA DE ANUL NOU 2016 a Preasfinției Sale Episcop Datev Hagopian Întâistătătorul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

New Image 

 

 

Iubiti credincioși,

Din sfânta catedrala  al  Sfinților Arhangheli din Bucureşti vă salutăm şi vă aducem binecuvântarea noastră arhierească vouă, tuturor. Lăsăm în urmă anul 2015 cu toate împlinirile şi neîmplinirile, cu toate realizările şi dezamăgirile şi în acelaşi timp sperăm să înfăptuim toate ţelurile şi planurile noastre în 2016. O deosebită semnificaţie are  această noapte: final şi început, sfârşit şi naştere.

Avem o viziune în ansamblu a anului  petrecut, ne referim  la realizări,  regretăm pierderile, tragem concluzii pentru anul ce vine.

Lumea ce ne înconjoară este foarte agitată: războaie, terorism,  criză, toate  acestea  având o influenţă şi asupra   poporului  nostru  din patria-mamă. Există  multe probleme, provăcări  în viaţa noastră. Pentru a transforma ţara noastră într-una mai sigură, pentru  a vedea graniţele ţării mai  securizate, pentru a transforma comunitatea armeană din România într-una mai puternică, pentru  ca viaţa întregului nostru popor să devină mai prosperă, este nevoie de asumarea  de responsabilităţi, acelea fiind ale noastre, ale tuturor.

Prin efortul depus, împreună  vom fi capabili  să biruim toate greutăţile, necazurile,  transformând  în realitate  toate năzuinţele bune  pe care le mângăiem cu drag  în inimile noastre. Prin spirit optimist să întâmpinăm Anul Nou! Efortul, dăruirea , responsabilitatea depusă de fiecare  pentru  neam, biserică, patrie, de iubire faţă   de  semenii noştri  este  chezăşia dezvoltării şi a progresului  vieţii naostre  paşnice.

Prin noi va veni acel timp nou. A vorbi despre timp, înseamnă a  vorbi despre faptele omului în acea perioadă.

Prin binecuvântarea Domnului, dragi enoriaşi,  episcopatul armean din România, continuă să trăiască o perioadă de  reverire spirituală,   înfăptuind  diferite programe   culturale, educative, predici, adunări pentru tineret, etc. Toate acestea au menirea de  a întări  credinţa creştină, de a ridica conştiinţa naţională, de a pregăti cetăţenii români  credincioşi , capabili să traiască cu valori umane de o înaltă  spiritualitate.

Anul ce a trecut a fost foarte semnificativ  pentru noi,  fiind Centenarul Genocidului armean. Pe perioada întregului an, Arhiepiscopia Armeană din România, prin consiliile parohiale, Uniunea Armenilor din România, prin filialele sale şi nu în ultimul rând, Ambasada  Republicii Armenia, împreună au realizat programe mari  în comunitatea armeană  dedicate acestui Centenar. Au fost întâlniri oficiale, simpozioane, editări de cărţi, Liturghii, marşuri şi multe alte  activităţi nu numai în Bucureşti ci și în aproape toate parohiile Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Este demn de menţionat faptul că pe 24 aprilie 2015, în  Catedrala Sfinții Arhangheli din Bucureşti  a fost oficiată Sf. Liturghie, la care au participat  reprezentanţi ai diferitelor culte din România,  ridicând rugă împreună, însă  de dată aceasta cerând  blogoslovenie de la martirii noştri sanctificaţi.

Ne-a entuziasmat foarte mult  faptul că pe 24 aprile, comunitatea noastră  a participat la un marş, organizat în Piaţa Victoriei, cerând recunoaşterea totală a Genocidului.

Anul ce a trecut a fost semnificativ şi pentru faptul  că  un număr important de persoane din eparhie au primit  Medalia   Sf.  Nerses Şnorhali şi Hrisovul de Binecuvântare şi Aprecire  Patriarhală  din partea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor. De asemenea, P.S. Episcop Datev Hagopian, a înmânat ,,Hrisov de Binecuvântare  şi Apreciere  Arhierească” unor membrii vrednici ai comunității armene.

Viaţa noastră, în anul ce  a trecut, s-a îmbogăţit încă o dată cu o nouă ediţie a  festivalului  ,,Strada Armenească”, în cele trei zile, cât a durat festivalul, am fost părtaşi  la muzica armenească, la dansuri, la mâncărurile tradiţionale, etc.

A fost serbată în luna septembrie,  Ziua Independenţei Armeniei, în Bucureşti şi în alte oraşe  cu comunităţi armene din România. În luna octombrie a fost  organizat un simpozion ştiinţific  internaţional  prin efortul  Uniunii Armenilor din România şi a  Ambasadei Republicii  Armenia, dedicat împlinirii a 125 de ani  de la naştrea ilustrului  «Hagop  Dj. Siruni»,  la care au participat savanţi din Armenia, Franţa,  Turcia.

Pentru  comunitatea  armeană din România anul 2015 a fost deosebit şi prin faptul că pe 8 noiembrie, cu mare fast,  s-a  sărbătorit Centenarul  Târnosirii  Catedralei Armene din Bucureşti Sfinţii Arhangheli. Cu acest prilej s-au tipărit cărţi şi doresc să menţionez   lucrarea scrisă de  Edvard  Jeamgocian ,,Catedrala Armeană din Bucureşti”, deoarece această  minunată  lucrare  se prezintă ca o enciclopedie  pentru  cei ce se interesează de istoria  Bisericii Armene din Bucureşti  şi,  în general, despre comunitatea  armeană. Lucrarea în sine este unică  în felul său, deoarece, până în prezent este  singura carte, care  cu  minuţiozitate  prezintă  istoria Bisericii  şi a comunităţii   armene din România. Concomitent au fost  pregătite medalii,  organizate  expoziţii,  o seară  muzicală  dedicată Centenarului  Bisericii, şi bineînţeles nu în ultimul rând Sf. Liturghie, la care au fost prezenţi ca reprezentanţi ai Sanctității Sale Karekin al II-lea şi anume  Arhiepiscopul  Natan  Hovannisian şi  Întâistătătorul Eparhiei Armene din Canada P.S. Episcop Abgar  Hovakimian. În acele zile de sărbătoare am primit  numeroase scrisori  de felicitare din diferite colţuri ale lumii. Este demnă de menţionat  enciclica de la Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor, precum și scrisorile primite de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şi de la  preşedintele României Klaus Iohannis.

Sunt semnificative participările Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România la  întâlnirile interconfesionale şi interbisericeşti  nu numai   din România, ci şi din   unele ţări din Europa, America de Nord şi Orientul Apropiat (îndeosebi Siria) etc.

Eparhia armeană are aportul său semnificativ  în investiţiile, din anul ce a trecut  şi în lucrările  de  reconstrucţie. De menţionat că anul trecut s-a sfinţit  Capela Buna Vestire din Botoşani iar în curtea bisericii Sf. Simeon s-a sfinţit Hacikarul adus din Armenia. De asemenea s-a renovat complexul biserica Sf. Simeon prin fonduri europene.

În curtea bisericii Sfânta Maria din Constanţa a fost  amplasată  o Troiţă frumoasă, dăruită de enoriaşi armeni şi totodată a fost reamenajată curtea bisericii prin truda fiilor devotaţi. S-a sfinţit,  deasemeni, la biserica  Sf. Ioan Botezătorul din Piteşti   icoana  din mozaic,  la Galaţi s-a renovat o sală de festivităţi  şi  muzeul , iar la Brăila s-a renovat  o veche  clădire a parohiei.

În decursul anului precedent eparhia noastră  a primit vizite conduse de  Arhiepiscopul Hovnan Derderian, al Organizaţiilor Internaţionale  de Tineret al  armenilor  ecleziaşti din diferite eparhii  din Europa, iar la sfârşitul anului, Organizaţia de Tineret armean  din România,  a participat  la o adunare organizată în oraşul Bologna din Italia al Tineretului Armean Ecleziast. Prima oară în eparhia noastră a avut loc o adunare  cu participarea slujitorilor bisericilor armene din Bulgaria. S-au discutat  o serie  de probleme, iar preoţii şi-au împărtăşit experienţele proprii.

În aceşti cinci ani de păstorire a noastră, anul 2015, în viaţa  Arhiepiscopiei Armene din România, a fost un an bogat în împliniri şi realizări  de programe  şi  pe plan  ecleziastic şi pe plan comunitar.

În decursul anului 2015, Eparhia Armeană a spijinit  material 35 de orfani români.

Dragi  fraţi  şi surori credincioşi,  anul 2016  l-am  proclamat  ca An al Trezirii (reveririi) spirituale. Şi ca model L-am luat pe Domnul nostru Iisus Hristos şi pe sfinţii noştri  Părinţi. Cu ajutorul şi binecuvântarea Domnului, împreună trebuie să înfăptuim numeroase planuri, să aducem la viaţă  o mulţime de idei şi în acest an 2016.

Lucrarea noastră va continua.  Am început  construcţia complexului mănăstirii Hagigadar, şi cu fermitate, vom termina  lucrările  de restaurare  a picturilor din interiorul bisericilor Adormirea Maicii Domnului din  Botoşani, din Piteşti, din Suceava, la biserica Sf. Simeon, Iconostasul, precum și deschiderea muzeului, care va purta numele   Catolicosului Vasken I. Din temelii vom restaura  biserica  Sf. Maria din Târgu Ocna,  biserica Sfânta Treime  din Botoşani, capela din Iaşi și biserica Sf. Maria din Constanţa. Totodată dorim să renovăm şi Muzeul Dudian.

Toate  doleanţele şi dorinţele  spirituale  trebuie să le  înfăptuim în 2016 prin  efort şi  trudă  depuse de noi în comun. Trebuie să  depunem un efort şi mai mare  pentru atragerea  tineretului,  adolescenţilor şi al copiilor în viaţa   comunitară.

În acest an care vine, am programat  să traducem o serie de cărţi despre ritualuri, predici, articole, pentru ca turma păstorită de noi  să se apropie  şi mai mult de taina bisericii, şi ce este   cel mai important,  de  Domnul Nostru Iisus Hristos.

Pentru anul ce vine ne-am propus ca  turma lui Iisus să o transformăm  într-una  mai puternică prin predicile noastre şi prin pelerinaje.

Dragi  enoriaşi,  noi ca cetăţeni demni al României, trebuie  mereu să aducem aportul nostru  la  dezvoltarea vieţii economice  a ţării.

Să fim, deasemeni,  armeni, care trăim cu Patria Mamă în  inimă  şi în suflet!

Să fim alături de problema Kharabakh-ului, pentru paşnica rezolvare a conflictului!

Centenarul  Genocidului nu se finalizează  în  2015, el ne aminteşte  că trebuie să  contribuim până la recunoaşterea acestuia.

Făcând parte din comunitatea armeană din România, este de datoria noastră să  participăm şi să păstrăm o viaţă comunitară activă prin strânsa legătură dintre Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, cu Uniunea Armenilor din România și  Ambasada Republicii Armenia.

Noi, ca fii credincioşi armeni, cu inima şi cu spiritul suntem cu Patria Mamă, avem privirea mereu aţintită către muntele biblic Ararat şi către locul de naştere spirituală, către Bethleem-ul armenesc:  Catedrala Sf. Ecimiadzin!

Fie ca Anul Nou, 2016,  să deschidă pentru toată omenirea , o cale nouă, pentru a păşi cu noi speranţe şi credinţă  şi a făuri un an plin cu noi realizări.

Vă dorim, ca Domnul să vă dăruiască sănătate şi zile senine.

LA MULŢI ANI!