Mihai Stepan Cazazian

MESAJUL DE 24 APRILIE AL PREȘEDINTELUI ARMENIEI, SERJ SARKSIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 PR 11

Dragi compatrioți,

Astăzi comemorăm amintirea victimelor nevinovate ale Marii Drame a armenilor. Un milion și jumătate de armeni au căzut victime ale unei asemenea crime ce în acea vreme încă nu avea un nume. Nici o limbă omenească nu născocise încă o asemenea sintagmă sau termen. Ei au pierit doar pentru că erau armeni. Crima, plănuită în prealabil în detaliu, avea un scop limpede: exterminînd poporul, să se înstăpînească peste țara sa, peste avutul său și peste patrimoniul său multimilenar. Astfel se înfăptuia planul monstruos de eliminare pentru totdeauna de pe scena istoriei a armenilor ca factor politic.

Astăzi, privind de la o distanță de aproape o sută de ani, este evident că noi, ca națiune, nu eram pregătiți să facem față unei asemenea lovituri nici în plan psihologic și nici organizatoric. Întregul popor armean, toate generațiile de armeni continuă să resimtă urmările loviturii pe care ne-a dat-o Marea Dramă. Acesta este un fapt. Dar fapt este și acela că ne-am refăcut statul și, spre deosebire de trecut, atît din punct de vedere psihologic, cît și organizatoric sîntem pregătiți să facem față unor asemenea catastrofe, în special pe pămîntul patriei. În lume nu poate exista un loc mai sigur pentru armeni decît cel de sub protecția propriului stat.

Dragi compatrioți,

24 aprilie este doar o dată simbolică: este limpede pentru toată lumea că Genocidul Armenilor nu a început într-o zi și nu s-a încheiat tot într-o zi. Mai mult, acesta nu poate fi considerat încheiat atîta timp cît succesorul de drept al Imperiului Otoman continuă să nege faptele. Noi sîntem convinși că negarea crimei reprezintă continuarea directă a acesteia. Doar recunoașterea și condamnarea pot preveni repetarea unor asemenea crime.

Ne aflăm astăzi în pragul comemorării a 100 de ani de la Genocidul Armean. Aceasta poate fi pentru Turcia o ocazie de penitență și lăsare deoparte a stigmatului istoriei dacă, desigur, țara vecină va putea găsi tăria de a-și elibera viitorul de această grea povară.

În același timp, reafirm în mod public: noi nu considerăm societatea turcă drept dușman. Plecîndu-ne în fața memoriei victimelor nevinovate, ne amintim de toți acei turci, de toate familiile turce care, în acele zile grele, le-au întins mîna vecinilor și prietenilor lor armeni nimiciți de barbari și au smuls din ghearele criminalilor numeroși copii armeni. Slăvită să le fie amintirea acelora care, chiar și primejduind viața familiilor lor, au întins o mînă salvatoare către numeroși compatrioți de-ai noștri. Orice societate, la fel și turcii, trebuie să se mîndrească cu acei înaintași care au salvat vieți și au sfidat genocidul. Noi ne amintim.

Sîntem plini de recunoștință și față de acele țări și popoare care le-au dat adăpost compatrioților noștri abia salvați din genocid. Armenii își vor aminti mereu de aceasta, iar timp de decenii frații și surorile noastre au răspuns și răspund mîinii ce le-a fost întinsă, devenind cetățeni devotați ai acelor țări ospitaliere.

Astăzi, pentru armenii din Siria continuă perioada de grele încercări, ceea ce constituie rana noastră deschisă și principala noastră preocupare cotidiană. Iar toate acțiunile nostre sînt pentru restabilirea păcii atît de dorite de poporul sirian și de compatrioții noștri din Siria.

Dragi compatrioți,

Ne apropiem de centenarul Genocidului Armean, drepți, cu fruntea senină, avînd un stat, Republica Armenia. Aceasta este patria tuturor armenilor care, în ciuda blocadei ilegale ce continuă de decenii și a situației de “nici pace, nici război”, își continuă progresul.

Mesajul anului 2015 trebuie să fie perceput cu seriozitate în Turcia. Atitudinea față de Armenia nu mai poate fi măsurată în vorbe. Aceasta presupune pași concreți: deschiderea graniței și stabilirea de relații normale. În ceea ce privește protocoalele armeano-turce, noi ne-am exprimat poziția în repetate rînduri. Iar noțiunea de “termen rezonabil” devine mai mult ca actuală.