Mihai Stepan Cazazian

Mesaje cu ocazia Intronizării Preacuviosului Arhimandrit Datev Agopian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Mesajul Excelenşei Sale domnul Traian Băsescu, Preşedintele României,

cu prilejul întronizării Preacuviosului Arhimandrit Datev Agopian

ca Arhiepiscop al Bisericii Armene din România

– 7 noiembrie 2010-11-15 –

Am deosebita onoare şi bucurie de a vă adresa salutul meu cordial cu prilejul acestui moment de mare sărbătoare pentru Biserica Armeană şi pentru comunitatea armeană din România. Întronizarea Înaltpreasfinţiei voastre reprezintă un moment de înnoire şi de recunoaştere a vocaţiei teologice şi pastorale prin care sprijiniţi participarea Bisericii Armene la binele noastre comun.

Consider că Bisericile şi Cultele religioase din România au un rol important în societate prin valorile pe care le promovează, în cadrul parteneriatului dintre Stat şi Biserică fundamentat pe principiile Legii cultelor. În acest sens, prin contribuţia sa creativă şi responsabilă la dezvoltarea societăţii româneşti, comunitatea armeană a confirmat de-a lungul timpului solidaritatea sa faţă de români încurajând dialogul, cunoaşterea reciprocă şi respectul pentru diversitate.

În acest moment aniversar vă doresc, Înaltpreasfinţia voastră, viaţă îndelungată şi slujire rodnică în cea mai înaltă demnitate pe care v-a conferit-o Biserica Armeană.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Traian BĂSESCU

Preşedintele României

***

PATRIARHIA ROMÂNIEI

DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Preasfinţia Voastră,

Preacuvioasa Părinte Arhimandrit Datev Agopian*,

Conducătorul Bisericii Armene din România,

Preacuvios şi Preacucernic Părinţi,

Stimaţi reprezentanţi ai autorităţilor de Stat,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Am aflat cu bucurie despre alegerea noului conducător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, în persoana Preacuviosului Părinte Arhimandrit Datev Agopian. Alegerea unui conducător este întotdeauna o faptă plină de responsabilitate şi curaj pentru cei care au fost desemnaţi să aleagă.

Părintele Datev Agopian a slujit Biserica încă de tânăr, în condiţiile dificile ale Irakului, ţară cu o populaţie majoritar musulmană. Slujirea sa ulterioară în ţările din vestul Europei, unde a lucrat foarte mult cu tinerii şi a contribuit la promovarea valorilor creştine, prin intermediul publicaţiilor scrise şi a radioului bisericesc, l-au recomandat, pe bună dreptate, ca pe un preot devotat Bisericii lui Hristos.

Dialogul pe care, cu siguranţă, părintele Arhimandrit l-a purtat întotdeauna, în lucrul său cu tinerii, ne oferă speranţe în dialogul pe viitor dintre Bisericile noastre, ca o oglindă a bunei înţelegeri şi cooperări dintre români şi armeni, de-a lungul secolelor. Avem de promovat, împreună, aceleaşi valori de credinţă şi morală creştină, într-o lume din ce în ce mai secularizată, însă Hristos Domnul ne ajută în această privinţă. Nădejduim că relaţiile frăţeşti şi cooperarea dintre Patriarhia Română şi Biserica Armeană din România vor continua, sporind, spre binele tuturor.

Fie ca Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă ajute în misiunea pastorală a Preacuvioşiei Voastre, pe calea mântuirii păstoriţilor care v-au fost încredinţaţi.

Cu frăţească dragoste în Hristos,

Daniel

Patriarhul României

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

* Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia înscăunării Preacuviosului Datev Agopian în calitate de conducător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România; 7 noiembrie 2010.

***

MITROPOLIA BANATULUI

Cabinetul Mitropolitului

Prea Sfinţite Datev Agopian,

Am aflat cu bucurie alegerea ce Vi s-a făcut de eparh al Arhiepiscopiei Armene din România. Permiteţi-mi să Vă adresez cele mai sincere felicitări şi Vă urez o activitate rodnică şi îmbelşugată.

Cu frăţească întru Hristos dragoste,

Timişoara, la 12 octombrie 2010

Mitropolit Nicolae

***

ARHEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREŞTI

Înalt Preasfinţia Voastră,

Părinte Datev Agopian,

Am aflat cu mare bucurie de alegerea Înalt Preasfinţiei Voastre ca Întâistătător al Bisericii Armene din România; Duhul Sfânt, prin vocea membrilor Colegiului Electoral, V-a chemat să fiţi Părintele şi Păstorul tuturor credincioşilor Bisericii Armene din România.

În numele catolicilor, exprim sentimentele noastre de preţuire, respect şi dragoste în Domnul.

Îl rog pe Întreitul, Atotputernicul şi de oameni iubitorul Dumnezeu să Vă învrednicească de sănătate, binecuvântare, har, bogată şi îndelungată păstorire în slujirea Bisericii Armene din România şi în realizarea binelui comun al tuturor armenilor, după tradiţia vrednicilor înaintaşi.

Cu frăţească dragoste întru Cristos Domnul,

Ioan Robu

Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Vicepreşedintele Conferinţei Episcopale din România

***

Preasfinţite Părinte,

Vă felicităm din inimă pentru alegerea în fruntea Eparhiei Armene din România şi pentru instalarea în funcţie, urîndu-vă să aveţi mult succes în această înaltă misiune.

Pe parcursul funcţiilor pe care le-aţi îndeplinit în Patrie şi în alte ţări, graţie înţelepciunii, evlaviei şi implicării în chestiunile publice, aţi cîştigat respectul atît al credincioşilor, cît şi al tuturor păturilor sociale şi al autorităţilor.

Sînt încredinţat că, preluînd această nouă funcţie de răspundere, nu veţi cruţa nici un efort pentru reunirea armenilor din România în jurul credinţei, tradiţiilor şi valorilor spirituale strămoşeşti.

În acelaşi timp, vă facem cunoscută disponibilitatea totală a ambasadei Republicii Armenia în România de a colabora cu Dumneavoastră şi de a ajuta în realizarea proiectelor care pe care doriţi să le realizaţi.

Vă dorim multă sănătate şi activitate rodnică, întru slava Bisericii Armene şi a Patriei.

Cu stimă,

Hamlet Gasparian

Ambasador al Republicii Armenia în România