Mihai Stepan Cazazian

Mesaj la Naşterea Domnului al PS Episcop Datev Hagopian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiţi credincioşi în Hristos,

În existenţa universală timpul este un fenomen relativ, o realitate aparentă, care se împrăştie în imensa şi necuprinsa veşnicie iar în această veşnicie Creatorul a creat un micro univers care este omul care, din porunca lui Dumnezeu, este stăpânul creaţiei lumeşti. Ca fiinţă raţională, omul trăieşte în existenţa sa păstrând ordinea universală, Dumnezeu dându-i capacitatea de a înţelege ordinea firească a lucrurilor şi care, l-a făcut de asemenea, capabil de a percepe timpul după care îşi conduce viaţa. De aceea, perceperea timpului este cel mai mare dar dăruit omului de către Dumnezeu.

După perceptele teologice, timpul i-a fost dat omului pentru ca acesta să făptuiască binele şi să se sfinţească, calităţi care sunt necesare şi indispensabile mântuirii sale, pentru înţelegerea lui Dumnezeu, pentru rânduirea sa ca fiu al lui Dumnezeu, motive pentru care Dumnezeu s-a făcut om. Iar când ciclurile timpului se petrec, când omul întâmpină Anul Nou, acesta trăieşte mereu altă Taină, conştientizează că nu poate să fie indiferent faţă de acest dar care este timpul, nu poate să nu muncească, nu poate să nu creeze, să nu construiască şi, în sfârşit, nu poate să nu facă toate eforturile pentru a se apropia de Dumnezeu deoarece viaţa noastră este condiţionată de prezenţa lui Sa: „Eu sunt Pâinea Vie care s-a coborât din cer. Daca mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trai în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viața lumii” (Ioan 6:51)

Anul 2011 ne dăruieşte minunata şansă de a socoti cele făcute de noi în perioada ce a trecut, pentru a vedea cât timp am petrecut cu Dumnezeu în viaţa noastră, pentru a vedea cât bine am făcut aproapelui nostru şi în ce măsură am îndeplinit voinţa lui Dumnezeu.

Anul2011 ascris în istoria Eparhiei Bisericii Armene din România noi împliniri bisericeşti, naţionale şi culturale care nu au devenit doar amintiri, ci imbolduri de chemare la noi realizări întru Slava lui Dumnezeu şi bucuria neamului armenesc.

Iubiţi credincioşi în Hristos,

În acest binecuvântat început de an 2012, ne doresc nouă, tuturor, ca Domnul Ceresc să ne lumineze sufletele cu lumina creştinismului pentru a înţelege cu adevărat că timpul este acel har al vieţii cu care noi, hrănindu-ne cu „Pâinea Vieţii”, ne facem vrednici de înfierea de către Tatăl Ceresc, devenind moştenitori împreună cu Hristos ai împărăţiei cereşti şi temple ale Duhului Sfânt.

Facă Bunul Dumnezeu ca anul 2012 să fie pentru fiecare armean din România o trăire în cei 500 de ani de existenţă a mănăstirii Hagigadar şi un nou drum al pelerinajului spre:

– Familie, cămin al armeanului, căci ea este piatra de temelie a fiinţei armenilor;

– Biserică, drept familie spirituală, căci Sfântul Scaun dela Ecimiadzineste fortăreaţa existenţei armenilor;

– Patrie, ca adevăr palpabil, deoareceArmeniaeste apărătoarea şi asiguratoarea existenţei noastre.

Cu aceste gânduri facem chemare caldă către toţi fiii noştri armeni din România, pentru ca aceştia să participe cu toate puterile la aniversarea celor 500 de ani de la târnosirea bisericii Sfânta Maria a mănăstirii Hagigadar, care va fi testimoniul cel mai de preţ a vieţii naţional-bisericeşti al comunităţii armene din România.

 

La mulţi ani fericiţi şi Crăciun Fericit! Dumnezeu să vă dăruiască viaţă însorită, sănătate deplină, împliniri în truda plăcută lui Dumnezeu! Anul 2012 să fie un an al biruinţelor în truda naţional-bisericească şi un an al PELERINAJULUI ARMENESC!

VOUĂ ŞI NOUĂ MARE VESTE, HRISTOS S-A NĂSCUT ŞI S-A ARĂTAT!

Cu dragoste de Dumnezeu, sărut şi binecuvântare părintească, împreună-rugător,

PS Episcop Datev Hagopian

Arhiepiscopul Bisericii Armene din România