Arhiepiscopia Armeana

Mesaj de felicitare cu ocazia alegerii Noului Patriarh al Armenilor din Constantinopol

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Înalt Prea Sfințitului Episcop Sahag Mașalian

Patriarh al Armenilor din Constantinopol

Înalt Prea Sfințite Părinte Patriarh,

Cu sinceră prețuire Vă trimitem prin aceste rânduri, de aici, de sub cupolele Catedralei   Noastre Eparhiale, cele mai frumoase gânduri împreună cu expresia dragostei frățești și călduroase felicitări în ceasul alegerii Voastre ca Patriarh al Armenilor din Constantinopol  și de pe întregul teritoriu al Turciei.

Avem mare bucurie în suflet acum, când după  lunga perioadă de așteptare scaunul patriahial al armenilor din Turcia și-a aflat  prin vrednicia Voastră și voia credincioșilor  alesul, cel de al 85 lea Patriarh din istoria Patriarhiei Armene a Constantinopolului. Continuarea slujirii acestei străvechi Patriarhii din înalta funcție la care ați fost chemat este o misiune înălțătoare dar și o povară binecuvântată pe care o veți îndeplini cu binecunoscuta Voastră dăruire, spre folosul Bisericii Armene și a celor pe care Domnul vi i-a încredințat în grija Voastră  duhovnicească.

Vă dorim din toată inima putere, sărguință și spor în toate cele ce le veți înfăptui, bineplăcute Domnului și folositoare credincioșior armeni.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dea bucuria  de a reuși în toate cele folositoare Bisericii Apostolice Armene și  credincioșilor păstoriți de Inalt Prea Sfinția Voastră. Domnul să Vă dea sănătate, putere în slujire și ani mulți de rodnică păstorire, spre slava Sa și strălucirea Sfintei Noastre Biserici Apostolice.

Cu frățească dragoste, pururi rugător,

            +Preasfințitul Episcop Datev Hagopian

           Întâistătător al Eparhiei Armene din România

            Locțiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

  •  
  •