Arhiepiscopia Armeana

Mesaj de felicitare cu ocazia alegerii Noului Patriarh al Armenilor din Constantinopol

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Înalt Prea
Sfințitului Episcop Sahag Mașalian

Patriarh al Armenilor
din Constantinopol

Înalt Prea Sfințite Părinte
Patriarh,

Cu sinceră prețuire Vă trimitem prin aceste rânduri, de
aici, de sub cupolele Catedralei  
Noastre Eparhiale, cele mai frumoase gânduri împreună cu expresia
dragostei frățești și călduroase felicitări în ceasul alegerii Voastre ca
Patriarh al Armenilor din Constantinopol 
și de pe întregul teritoriu al Turciei.

Avem mare bucurie în suflet acum, când după  lunga perioadă de așteptare scaunul
patriahial al armenilor din Turcia și-a aflat 
prin vrednicia Voastră și voia credincioșilor  alesul, cel de al 85 lea Patriarh din istoria
Patriarhiei Armene a Constantinopolului. Continuarea slujirii acestei străvechi
Patriarhii din înalta funcție la care ați fost chemat este o misiune
înălțătoare dar și o povară binecuvântată pe care o veți îndeplini cu
binecunoscuta Voastră dăruire, spre folosul Bisericii Armene și a celor pe care
Domnul vi i-a încredințat în grija Voastră 
duhovnicească.

Vă dorim din toată inima putere, sărguință și spor în
toate cele ce le veți înfăptui, bineplăcute Domnului și folositoare
credincioșior armeni.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dea bucuria  de a reuși în toate cele folositoare
Bisericii Apostolice Armene și  credincioșilor
păstoriți de Inalt Prea Sfinția Voastră. Domnul să Vă dea sănătate, putere în
slujire și ani mulți de rodnică păstorire, spre slava Sa și strălucirea Sfintei
Noastre Biserici Apostolice.

Cu frățească dragoste, pururi rugător,

            +Preasfințitul Episcop Datev Hagopian

           Întâistătător al Eparhiei
Armene din România

            Locțiitor al Eparhiei
Armene din Bulgaria

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România