Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de felicitare al SS Karekin al II lea…  

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…Catolicos al Tuturor Armenilor,  adresat PS Episcop Datev Hagopian  Întâistătător al Eparhiei Armene din România  cu prilejul Praznicului Învierii Domnului 2018

 

Prea Sfinția voastră,

În ceasul când taina cea minunată a Învierii Domnului Iisus Hristos aduce lumina binecuvântată în casele tuturor creștinilor  dorim, cu aceeași părintească dragoste, să vă facem părtași bucuriei Noastre, împreună cu cei pe care îi păstoriți în Eparhia Armeană din România,  trimițând vouă prin aceste rânduri felicitările Catolicosului Tuturor Armenilor și binecuvântarea Noastră paatriarhală.

Întreaga lume creștină trăiește marea bucurie a Praznicului Învierii, dând slavă Bunului Dumnezeu cu fiască recunoștință pentru fericirea acestei clipe. Hristos a înviat,cu moartea pe moarte călcând ,dăruind viață celor din morminte și luminând calea mântuirii noastre. Credința în Învierea Mântuitorului nostru  ne conduce spre o nouă viață,  reînnoiți spiritual,întăriți duhovnicește cu puterea ocrotitoare ce ne este dată prin harul dăruit  nouă de a fi mai buni, de a fi asemeni Tatălui Ceresc, călcând piedicile vieții  pământene. Privim spre Mântuitorul care a biruit moartea, pășim spre Hristos, spre Cel Înviat,, căci acum ,,Harul Domnului ne-a dat nouă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos,,(I Corint.15,57)

De-a lungul istoriei poporul armean și-a purtat cu demnitate povara unui destin crunt,  urcând parcă la nesfârșit pe drumul Golgotei, spre a fi răstignit din nou, mereu, părtași prin credință și suferință caznelor Mântuitorului  dar arătându-se vrednici de a renaște din cenușa proprie spre o viață nou, în lumina biruinței dăruită  celor credincioși  de taina Sfintei Învieri a Domnului Hristos.  În urmă cu un veac, în zilele unui  sângeros sfârșit de mai, străbunii noștri și-au dat viața pentru viitorul copiiilor lor, pentru credință și pentru țară, înălțând tricolorul sfânt al tinărului stat independent Armenia pe pământul stropit de sângele multor generații de martiri, pe pământul binecuvântat prin coborârea Mântuitorului Cel Înviat pentru a dărui viață celor ce cred în El. Mulți au încercat să ne îngroape în mormântul istoriei, dar  ne-am ridicat mereu spre biruință,spre lumina unei noi vieți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aniversăm anul acesta un secol de la luptele eroice din mai 1918, un veac de la proclamarea primei republici armene, un secol ce s-a împlinit acum  în bucuria de a avea o țară liberă și de a vedea încununate de reușită strădania fraților noștri din Arțakh  în lupta pentru afirmarea și recunoașterea independenței lor. Va fi izbânda așteptată de veacuri, împlinirea năzuințelor strămoșilor noștri, răsplata meritată a  jertfelniciei unui popor credincios în Hristos, popor pe care Cel Înviat l-a ridicat spre lumina biruinței, spre un viitor ocrotit sub semnul Crucii stropite cu sângele Celui care a biruit moartea pentru noi.

Avem ferma convingere, Prea Sfinția voastră, că veți continua cu toată stăruința să trudiți pentru a păstra în sufletele și inimile celor pe care îi păstoriți focul cel viu al credinței, flacăra aducătoare de biruință  în Hristos Cel Înviat. Dorim din inimă ca și în viitor învâțătura Mântuitorului va rămâne temelie, țel și călăuză pentru generațiile care vor veni iar tinerii de astăzi vor purta mai departe  cu demnitate și mândrie credința strămoșilor.

Ne plecăm fruntea în fața Sfântului Altar aici, la Sf Ecimiadzin, rugându-ne Bunului Dumnezeu pentru pacea întregii lumi, pentru ca  Mântuitorul Cel Înviat să-și reverse belșugul milei Sale asupra întregii omeniri, pentru ca să înceteze războaiele, să tacă armele  și să fie pururi împlinirea iubirii Sale aici, între oameni, spre fericirea tuturor.

Vă doresc tuturor,preoți și credincioși,slujitori și membrii ai comitetelor parohiale, întregii comunități armene din România, un Praznic binecuvântat, cu sănătatea și bucurie.

Hristos Cel Înviat să vă țină tari în credință și stăruitori în cele spre folosul și slava Bisericii Apostolice Armene.

Hristos a înviat!

 Cu binecuvântări

     Karekin al II lea

       Catolicos al Tuturor Armenilor