Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de felicitare adresat  Președintelui Republicii Armenia, Armen Sarkissian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Domnule Președinte,

Cu mare bucurie Vă trimitem aceste rânduri de aici, din Catedrala Arhiepiscopală a armenilor din România,  expresie a sincerelor noastre felicitări și purtătoare de arhierească binecuvântare  cu fericitul prilej al alegerii  Domniei Voastre  în funcția de Președinte al Republicii Armenia.

Purtăm în suflet încredințarea că  perioada îndeplinirii mandatului înaltei demnități pentru care ați fost ales  va fi o perioadă importantă pentru istoria tânărului stat independent al Armeniei, marcând un nou pas pe calea dobândirii unui viitor pașnic, cu împliniri și bunăstare pentru întreg poporul patriei noastre. Îndelungata experiență și disponibilitatea de slujire, dăruite spre împlinirea idealurilor de pace, bunăstare  și  păstrare a demnității naționale, vor dovedi cu prisosință  justețea alegerii reprezentanților populației Armeniei.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă fie alături, spre împlinirea tuturor strădaniilor depuse pentru binele poporului armean și  a sfintei noastre patrii.

Vă încredințăm, Domnule Președinte, de aleasa Noastră Considerațiune!

 

Cu binecuvântări,

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România