Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de felicitare adresat Excelenței Sale Domnului Nikol Pașinyan Prim-ministru al Republicii Armenia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Cu adâncă bucurie Vă transmitem prin aceste rânduri sincere felicitări din partea comunității armenilor din România, alăturând și  binecuvântarea Noastră cu prilejul alegerii Dumneavoastră în funcția de Prim-ministru al Republicii Armenia.

Am fost cu toții martori ai unui eveniment deosebit, plin de însemnătate pentru vremurile care vor urma  în istoria poporului armean. Revoluția de catifea a deschis porțile unei noi epoci, mult așteptate de majoritatea conaționalilor noștri. Nădăjduim ca spiritul acestei revoluții pașnice să continue a-și arăta roadele  într-o atmosferă de armonie și încredere reciprocă atât de mult așteptate, în slujba binelui întregului popor armean, spre  consolidarea unității armenilor din întreaga lume dar și a formării tinerei generații pe temelia bucuriei biruinței adevăratei democrații. Ați reușit să treziți în sufletele fiiilor poporului armean  încrederea  în viitor, în  biruința dreptății, dar și curajul de a-și  cere drepturile, ferm, pașnic și fără teamă. Ați deschis calea spre un viitor nou, pe care un popor întreg și-l dorește făurit după alte repere, pentru ca toți să poată trăi în pace, în siguranță și bunăstare. Este vremea renașterii, reînnoirii morale, sociale, spirituale, este vremea să purtăm cu responsabilitate grija pentru viitorul poporului nostru, pentru zâmbetul copiiilor noștri. Biruința revoluției de catifea, bucuria schimbării pașnice  pot sluji ca pildă dătătoare de încredere tuturor doritorilor de pace și democrație din întreaga lume.

Avem ferma convingere că în întreaga perioadă a  mandatului  Domniei Voastre nu veți precupeți nici un efort pentru a vă îndeplini misiunea la care v-ați angajat, călăuzit fiind de sincera dorință a slujirii spre folosul și binele poporului armean, spre consolidarea independenței și siguranței patriei noastre libere.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină neabătut pe calea slujirii la care ați fost chemat, întărindu-vă pururi cu puterea harului Său, cu sănătate și bucuria împlinirii celor nădăjduite.

Cu binecuvântări

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România