Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de condoleanțe/ Ministerul Diasporei

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

ÎNTÎISTĂTĂTORULUI BISERICII ARMENE DIN ROMÂNIA, EPISCOP DATEV HAGOPIAN,

PREȘEDINTELUI UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA,  VARUJAN VOSGANIAN

Preasfinte părinte,

Stimate domnule Vosganian,

 

Cu adîncă durere am aflat vestea morții credinciosului servitor al Bisericii Apostolice Armene, arhimandritul Zareh Baronian. Acesta a fost nu numai un prodigios și devotat iereu, ci și un înțelept teolog cu o rodnică activitate de învățătură religioasă.

Săvîrșirea prodigiosului Părinte Zareh este o mare pierdere pentru Sfînta Biserică Apostolică Armeană și îndeosebi pentru Eparhia și comunitatea armeană din România. Sîntem adînc îndurerați de moartea regretatului arhimandrit Zareh Baronian.

Aportul lui Hayr Surp în domeniul teologiei este neprețuit. Activitatea sa de aproape 40 de ani a fost strîns legată de slujirea sa ca păstor spiritual în Biserica Sfinții Arhangheli din București și, în paralel, ca locțiitor eparhial. Predicile regretatului Părinte Zareh au însuflețit tinerele generații și le-au educat armenește, potrivit valorilor naționale și spirituale.

Dumnezeu să-l odihnească!

Să ne alinăm știind că în împărăția cerului sufletul nemuritor al lui Hayr Surp se va afla mereu printre lumini.

 

Cu adînc respect,

HRANUȘ HAKOBIAN