Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de condoleanțe din partea Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Lumanare

Conducerea Arhiepiscopiei Armene din România regretă plecarea dintre noi a multprețuitului nostru conațional Bergi Vosganian.

Plecarea sa spre cele veșnice lasă în urmă un gol imens ,pe care doar strădania multora dintre noi îl vor putea umple. A trudit zeci de ani în folosul bunei chivernisiri a bunurilor Bisericilor armene din Focșani, dar și spre slujirea și renovarea acestor minunate lăcașuri de închinăciune cât și pentru dăinuirea bunului renume a devotamentului armenilor focșăneni.

Bergi Vosganian a fost răsplătit pentru întreaga sa osteneală primind, în urma mijlocirii PS Episcop Datev Hagopian, Hrisovul de aleasă prețuire și binecuvântare patriarhală din partea SS Karekin al II-lea, Catolicos al Tuturor Armenilor. Dar semnul aprecierii calde i-a fost arătat de conaționalii săi, de cei care i-au fost alături și au avut de învățat din pilda străduitoare a dăruirii sale spre folosul bisericii sale iubite.

Va rămâne pururi în dulcea noastră aducere aminte și în rugăciunile noastre!

Veșnica lui pomenire!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei armene din România