Mihai Stepan Cazazian

Mesaj de Anul Nou PS Episcop Datev Hagopian Arhiepiscopul Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Să vă dea timp de căință și de facere de bine,

să vă îndrepte viață ce mai aveți de trăit

prin harul Sfântului Duh…

           Cu credință în Hristos și cu dragostea caldă din Betleem îi salutăm pe toți fiii noștri armeni credincioși ce viețuiesc în Eparhia din România, mulțumind și dând Slavă Dumnezeului Ceresc pentru darurile nesfârșite, pentru mila bogată și pentru veșnica iubire cu care ne-a purtat în siguranță și pace pe tot parcursul anului 2012.

Creatorul universului, Domnul nostru Iisus Hristos, a reînnoit încă o dată lumea pentru credincioșii Săi și păstrându-ne sub Sfânta și A-tot-puternica Sa Dreaptă, ne-a dăruit ocazia să ne aflăm la începutul acestui an 2013 plini de mari speranțe și de vise întru întâmpinarea Anului Nou.

Fața văzută a Anului Nou ne este foarte cunoscută tuturor. Astăzi este de neimaginat Anul Nou fără bradul de iarnă, fără Moș Crăciun și cadouri, fără luminile instalațiilor răspândite peste tot. Totuși, pentru un creștin, aceste lucruri sunt doar expresii ale materialului și ale naturii fizice a lucrurilor care provoacă doar bucurie lumească. Lumea noastră spirituală trăiește și devine fericită doar prin Hristos: pomul de iarnă simbolizează Crucea lui Hristos, Moș Crăciun este Sfântul Nicolae care se miluiește de cei sărmani iar luminile sărbătorii simbolizează îngerii.

De Anul Nou ne felicităm reciproc și ne trimitem unul altuia urări de bine. Acest obicei frumos se datorează faptului că Domnul Hristos ne-a dăruit un an de viață și speranța încă unui an de trăit. Pentru un creștin, viața este cel mai mare cadou și aceasta a fost hărăzită de Dumnezeu și se justifică pe sine prin truda întru slava Mântuitorului. Pentru aceasta, unul dintre cele mai simple fapte, este iubirea aproapelui.

Astfel, pentru un creștin, Anul Nou este momentul de cumpănire spirituală în care acesta scrutează drumul parcurs aflând roadele bune și motivele greșelilor sale, urmând, ca o datorie a fiecărui creștin, să îi mulțumească sincer lui Dumnezeu. Acest lucru nu este un lucru propriu doar pentru individul izolat, ca o cercetare personală, ci  este o trăire care se răsfrânge și asupra comunității spirituale, peste noi, fiii credincioși ai Eparhiei Armene din România care suntem parte de nedesprins din Biserica Apostolică Armeană și din întreaga suflare armenească răspândite în lume.

Anul ce a trecut, 2012, a fost important pentru armenii din România deoarece, împreună cu toți armenii din lume, am aniversat cei 500 de ani ai tiparului armean și 500 de ani de la târnosirea bisericii Sfânta Maria a Mănăstirii Hagigadar, aniversări care au fost onorate de prezența Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor și care au avut un răsunet internațional fără precedent.

Manifestările aniversare prilejuite de Biserica Sfânta Maria a Mănăstirii Hagigadar, au dovedit cum nu se poate mai bine puterea interioară a tineretului armean din România. Această generație invincibilă ia pe umeri truda Bisericească și Națională a bunilor noștri înaintași și, ca o generație-jerfă, își va aduce la rândul său prinosul întru făurirea unui viitor strălucit al vieții armenilor din România.

Ziua de mâine a armenilor din România, este împuținata dar nu nevolnica noastră generație tânără. Pentru aceasta, avem datoria grabnică de a îngriji tineretul și de a-l educa în spiritul iubirii de Neam și Biserică deoarece și ei și noi vom da răspuns lui Dumnezeu și Istoriei.

Purtăm înaintea lui Dumnezeu și a conștiinței noastre răspunderea pentru pregătirea în Dumnezeu a tineretului, pentru ca această generație să fie fiul vrednic al Mamei noastre, Biserica, și garanția veșniciei armenilor din România, precum spune Sf. Apostol Petru: „Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit.”(I Petru 5:6). Tânărul, călăuzit de adevărurile cerești și valorile naționale eterne, va deveni gloriosul consacrat al Sfintei noastre Credințe și Spiritului Armenesc.

Noul An și Taina Sfântului Crăciun este o chemare destinată lumii cele aflate în suferința lanțurilor și omenirii pentru a realiza câtă nevoie este de prezența dumnezeiască ce ne dăruiește bucurie duhovnicească. Este o chemare mai ales pentru poporul nostru cel înviat din genocid, pentru a redobândi credința înaintașilor noștri, speranța în viitor și iubirea creștină față de cel asemenea nouă, Omul.

În acest nou an, să ne fie în ajutor Dumnezeu cel Iubitor de Oameni și să ne încununeze cu împliniri modesta noastră trudă, întru strălucirea Sfântului Scaun de la Ecimiadzin și întru prosperitatea armenilor din Armenia, România și Karabah. Amin!

Un An Nou și un Crăciun Fericit!