Eduard Antonian

MELINE AMBER POLADIAN GHENEA 17 iulie 1927 – 10 octombrie 2009

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

S-a născut într-o distinsă familie armenească la Bucureşti. Va absolvi cursurile secundare la prestigiosul Institut “Notre Dame de Sion”, iar apoi Facultatea de Istorie, Filosofie a Universităţii “C.I. Parhon” secţia filologie modernă în 1950. Avînd şi un deosebit simţ artistic, mare iubitoare a muzicii, ia lecţii de canto şi absolvă Conservatorul “Ciprian Porumbescu”, Facultatea de Compoziţie, Dirijat, Pedagogie şi Muzicologie. Se specializează în muzicologie. Lucrează ca redactor, realizator de emisiuni şi muzicologla Radioteleviziunea Romanaşi apoila Centrulde Informare şi Documentare al Consiliului de Cultură şi Educaţie Socialistă. A realizat nenumărate emisiuni de muzicologie, stagiuni muzicale ale orchestrelor Radioteleviziunii, programe de sală, cronici, articole, recitaluri, concerte şi conferinţe. Profund conştientă de originea sa şi de valoarea culturii armene realizează multe traduceri din marii clasici ai literaturii armene (în special din Raffi) pentru care avea o slabiciune. Astfel a vazut lumina tiparului în limba română “David Beg”, “Samvel” sau “Scrierile alese ”ale lui H. Tumanian.

Colaboratoare pînă la sfîrşitul vieţii a publicaţiilor noastre, Meline Poladian s-a implicat cu devotament în tot ceea ce ţine de cultura armeană. A scris lucrări importante, chiar cruciale pentru studiul armenologiei: “Arta Presitorică şi Antică din Regiunea Caucaziană”, “Epoca de Aur a Culturii Armene sec. IV-VII” (în urma unui curs pe care l-a predatla Universitatea Popularăîn calitate de lector) şi nu în ultimul rînd “Ipostaze ale Simbolului Cruciform în Arta Armeană”. A organizat conferinţe importante la centenarul UNESCO al scriitorului H. Tumanianla Academia Românasau la centenarul naşterii cărturarului H. Dj. Siruni. A publicat studii consistente în anuarul de cultură armeană ANI despre covoarele armeneşti sau despre marele compozitor Komitas. A stăruit intens şi a reuşit ca tinerii (de atunci) din comunitate să aprofundeze cultura armeană. Artistă lirică, filolog, muzicolog, istoric, jurnalist, membru al Societăţii de Studii Orientale a Academiei Române, lector universitar, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Ziariştilor din România, laureată a Premiului UAR, Meline Poladian s-a stinsla Bucureşti.

Cu puţine zile înainte a mai avut bucuria să ţină în mînă un ultim volum tradus de domnia sa, care abia apăruse, romanul istoric al lui Merejkovskii “Moartea zeilor” în care armenii îşi aveau locul lor desigur!

 EDUARD ANTONIAN