Vartan Martaian

LANSARE DE CARTE LA CONSTANŢA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share


Comunitatea armeană din Constanţa a avut bucuria ca pe data de 24 iunie 2011, la orele 18:00, să participe la lansarea primului ghid de conversaţie român-armean, autoarea acestei cărţi fiind d-na prof. Arşaluis Sarchisian Gurău.   Evenimentul a fost organizat de Sucursala Constanţa a U.A.R. şi s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Ibis, hotel situat pe malul mării.  Acţiunea a avut succes.  Am avut invitaţi din ţară, precum şi reprezentanţi ai unor comunităţi entice din Constanţa.  Am fost onoraţi de prezenţa d-lui Vartan Martaian, a carui contribuţie la publicarea acestui ghid a fost foarte importantă. De asemenea, am fost onoraţi de prezenţa d-lui Claudiu Simion, Secretarul General al Comitetului Director al U.A.R. pe regiunea Dobrogea. Din partea minorităţilor dobrogene  ne-au onorat cu prezenţa preşedintele comunităţii elene, dl. Antoniadis, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor  bulgară şi tătară.

În sală au fost prezenţi  circa 90 de participanţi, sala avînd o capacitate de 80 de locuri.

Deschiderea a fost facută prin binecuvantarea Părintelui Parohiei noastre, P.C. Avedis Mandalian, urmată de cuvinte de laudă pentru autoare. Cum era şi normal, dupa binecuvantarea părintelui a urmat cuvîntul d-lui Vartan Martaian, care s-a referit la importanţa acestui ghid, la munca pe care autoarea a depus-o pentru realizarea lui, la necesitatea lui pentru comunitatea armeană din Romania. Foarte important de amintit este faptul că am avut un mesaj din partea Prefectului Judeţului Constanţa, dl. Claudiu Iorga Palaz, transmis prin dl. Hari Boiagian, mesaj ce s-a referit la admiraţia pe care domnia sa o are faţă de armeni şi participarea lor la viaţa judeţului, din toate punctele de vedere.

Deşi am fost prezentatoarea  evenimentului, am avut şi plăcerea de a spune cîteva cuvinte atît despre evenimentul în sine, cît şi despre activitatea pe care d-na Prof. Gurău a avut-o, ca o avanpremieră a acestui ghid. M-am referit la încercarile pe care domnia sa le-a avut încă din copilărie cînd, pentru prima oară la vîrsta de 6 ani, a scris o poezie – intitulată Naver Hairenasen Hairenaghitznerus – care a fost publicată, de către bunicul ei, Garabet Pilibosian, în ziarul armenesc Nor Arabkir din New York. Autoarea chiar a dedicat acest ghid memoriei bunicului său. În continuare m-am referit la comunicările pe care d-na prof. le-a avut la Sulina într-o intîlnire interetnică pe teme lingvistice organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor, unde domnia sa a făcut o comparaţie între limbile minorităţilor etnice pornind de la terminologia armeană. Apoi m-am referit la un fragment din traducerea doamnei din “David din Sasun”, fragment care avea legătură cu faptul că nu demult se considera despre comunităţile entice puţin numeroase că vor dispărea ca fiinţă şi ca limbă, că vor fi asimilate de populaţia majoritară în mijlocul căreia trăiesc, dar că viaţa a demonstrat contrariul.  În final m-am referit la structura ghidului, complexă de altfel, avînd în vedere că alfabetul nostru este unic. Pe mine personal m-a impresionat moto-ul cărţii, poezia poetului M.G. Gasparian ce poarta titlul Hay Lezu (“Limba armeana”).

Cuvîntul următor a fost al d-nei Alexandra Flora Munteanu, Secretar al Asociaţiei de poezie Haiku, care s-a referit la activitatea literară a d-nei Arşaluis Gurău. Apoi a luat cuvîntul dl. prof. univ. dr. Garabet Kumbetlian, care i-a fost profesor autoarei, şi nu în ultimul rînd preşedintele sucursalei noastre, dl. Hacic Garabet, care în cuvîntul domniei sale s-a referit şi la activitatea depusă de d-na Gurău în cadrul şcolii de limbă armeană.

Festivitatea a fost încheiată prin cuvîntul de mulţumire al autoarei, plăcut impresionată de reuşita evenimentului, dar şi prin părerile ce s-au schimbat între participanţi la o ceaşcă de cafea – tot armenească –, în timp ce autoarea semna dedicaţiile pe cărţile cumpărate.

CARMEN  DROPOL