Mihai Stepan Cazazian

LA MULȚI ANI !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

P.S. Datev Hagopian,

Întăistătător al Eparhiei Armene din România 

         

În numele slujitorilor clerici, laici şi al credincioşilor din Eparhie vă  transmitem cele mai calde felicitări şi urări P.S. cu ocazia aniversării zilei de naştere.

          Ruga şi urarea noastră către Bunul Dumnezeu este ca prin Dreapta Sa şi cu oblăduirea Crucii să vă apere, dăruindu-vă multă sănătate, viaţă lungă şi mulţi ani prosperi de păstorire a Eparhiei Armene din România.

       Anii ce au trecut din momentul păstoririi P.S. voaste, au fost pentru Eparhia Armeană din România  ani de renaştere, de zidire în toate domeniile din cadrul Eparhiei, atât din punct de vedere spiritual, educaţional, pastoral, editorial, constucţii efective, culturale, cât in special, în atragerea tineretului cât mai aproape de biserica armeana.

Ne rugam la Bunul Dumnezeu ca să vă sprijine în toate viziunile şi proiectele dedicate bisericii, etniei şi poporului întru slava, întărirea şi prosperitatea comunităţii armene din România.

       Sfinte Părinte, încă o dată din tot sufletul vă felicităm şi vă dorim putere de muncă, sănătate pentru a călăuzi pe fiii credincioşi ai Eparhiei .

 

 Biroul de presă al Eparhiei Armene din România