Mihai Stepan Cazazian

La Moscova au avut loc, în cadrul Bisericii Apostolice Armene,  lucrările adunării  Organizaţiei Tineretului Mondial Armean

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Prin binecuvântarea S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea, pe 23 noiembrie a.c., au început lucrările adunării Organizaţiei Tineretului Mondial Armean în cadrul Bisericii Apostolice Armene, care au  durat  patru zile.

          La această adunare au participat 150 de tineri armeni din Eparhiile Armene din:   Rusia şi al Noului Nahigevan, al Sudul Rusiei, din Orientul Apropiat, din Africa, din Georgia.

P.S. Episcop  Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România  fiind reprezentant al Organizaţei Tineretului Mondial Armean din Europa, a participat la adunare cu un grup de tineri armeni din România .

       

 

 

 

 

 

 

 

Prin binecuvântarea al I.P.S. Ezras, Întâistătătorul Eparhiei Armene din Rusia şi al Noului Nahigevan, au participat la adunare 80 de tineri din diferite  oraşe  din Rusia  sub îndrumarea reprezentantului Organizaţiei Tineretului NUR P.C Părinte Muşe Enghibarian.

            Adunarea a început prin rostirea rugăciunii TATĂL NOSTRU. Celor  prezenţi în sala de festivităţi a Catedralei  Armene  din Moscova, P.S. Episcop  Aşot  Mănaţakanian, Întâistătător al Eparhiei Armene din Egipt, a transmis binecuvântarea Patriarhului în care se specifica: ,,Noi apreciem rolul şi importanţa tineretului în misiunea de a păstra credinţa,  cultura,  valorile tradiţionale  ale  familiei. Cu toţi suntem conştienţi de faptul că pentru armenii din diasporă, pentru  ţară,  pentru stat,  pentru societete  în general, este deosebit de important rolul familiei. În momentul de faţă familia este supusă multiplelor   provocări. În ziua de azi este necesar să fie întărită legătura familiei cu Biserica, să  se facă educaţie spirituală printre tinerii care îşi întemeiază familii, printre tinerii căsătoriţi, pentru ca ei să conştientizeze cu cea mai mare seriozitate, legătura  bazată pe iubire, grijă  reciprocă, şi binecuvântată de Cel De Sus, şi care se stabileşte prin legămâmt în faţa lui  Dumnezeu. În viaţa diasporei armene pentru păstrarea familiei tradiţionale, al credinţei faţă de valorile spirituale, rezultatele vor fi pozitive şi continuu reuşite cu ajutorul şi cu îndrumarea slujitorilor  Bisericii şi al organizaţiilor de tineret care se dedică acestei lucrări patriotice. Sunteţi de apreciat, voi, tinerii, dedicaţi Bisericii, conştienţi de importanţa păstrării credinţei şi al familiei prin valori spirituale, deoarece, suntem ferm convinşi că sub cupola Bisericii noastre apostolice, familia fondată şi împodobită cu valori  spirituale, este  chezăşia dăinuirii poporului nostru’’.

         P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, în  cuvântul său de salut adresat  participanţilor  la adunare, a menţionat faptul că Biserica Armeană, întotdeauna a apreciat implicarea tinerilor în viaţa comunităţii şi al parohiei. P.S. a menţionat faptul că în  diasporă tinerii sunt forţa şi promotorii vieţii comunitare, ei sunt ca o inimă care bate mereu şi ţine vie comunitatea: ,,Biserica lui Hristos nu poate să se împace cu ideea în care familia – mica biserică, să se destrame, să se fărâme, să dispară. Deci, fiecare om este obligat cu profundă  responsabilitate  şi conştiinţă  să intre în viaţa de familie. Biserica este ca un trup viu. Familia creştină este parte a unei şi mai mari familii, a Bisericii, al cărui cap este Iisus. În felul său familia este ca şi un drum către Biserică, calea  către  Dumnezeu. Orice credincios care  îl urmează pe Iisus este  ca o biserică vie, deoarece se uneşte cu Dumnezeu,  precum spune apostolul Paul: ,,Cine se uneşte cu Domnul se transformă, devine  acelaşi spirit cu El’’ (Corinteni 6, 17).

            Participanţii la adunare au fost salutaţi şi binecuvântaţi de I.P.S. Arhiepiscop Ezras Nersisyan, Întăistătătorul Eparhiei Armene din Rusia şi al Noului Nahigevan. În cuvântarea Sa P.S. Părinte a menţionat că Biserica Armeană  nu poate  exista fără tineret, şi nici ziua de mâine al tineretului  nu se poate imagina fără biserică: ,,Aceasta este o simbioză’’ a formulat Sf. Sa şi i-a îndemnat pe tineri să se sprijine, cu ajutorul Domnului, pe clerici, pe părinţi, pe Biserică pentru a se feri de asimilare. ,,Bine aţi venit  în casa voastră din Moscova! Totul aici vă aparţine, deoarece această casă, acest lăcaş spiritual a fost construit de fraţii şi surorile voastre. Simţiţi-vă ca acasă,’’ – a încheiat cuvântul I.P.S. Ezras

            Pe perioada celor patru zile, cât a durat adunarea,  tinerii au dezbătut subiecte ca:

,,Familia armeană în Diaspora’’, ,,Provocările care stau în faţa familiei contemporane’’, ,,Importanţa pregătirii înaintea Sfintei Cununii’’, alte chestiuni legate de colaborarea şi schimbul de experinţă între organizaţiile de tineret dintre eparhii. Tinerii au primit răspunsuri la toate problemele care îi interesau.

            Adunarea s-a încheiat pe 25 noiembrie. La festivitatea închiderii elevii şcolii  armene au prezentat un deosebit de frumoş şi bogat program artistic.

 

Biroul de presă al Eparhiei Armene din  România