Eduard Antonian

LA DUMBRĂVENI, LA ELISABETOPOLIS, ÎN INIMA ARMENILOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Dm 5
Armenii au ştiut dintotdeauna să-şi respecte trecutul şi valorile. Fie ele spirituale, culturale ori laice. În orice oraş oriunde în lume când armenii se întâlnesc poţi avea certitudinea că pleci mai bogat sufleteşte. S-a întâmplat şi acum câteva zile 21- 22 Mai la Dumbrăveni citadela fondată şi atât de mult iubită de armeni. Evenimentul în sine a avut o importanţă deosebită prilejuit de aniversarea Bisericii Armeano Catolice Sfânta Elisabeta şi a debutat cu Slujba religioasă oficiată la biserică.
Simpozionul naţional intitulat „Două veacuri şi jumătate de istorie (1766-2016) Biserica Armeano Catolică Sfânta Elisabeta din Dumbrăveni”s-a bucurat de prezenţa unui grup de cercetatori, istorici, doctoranzi care au susţinut o sesiune de comunicări deosebit de interesante. Lucrările au fost deschise în prezenţa Dlui. Consul şi Ministru Plenipotenţiar al Ambasadei Republicii Armenia în România, Ashot Grigorian şi a Primarului localităţii Dumbrăveni, Dna.Georgeta Irimie care au ţinut şi câte un scurt discurs.

Dm 1
Comunicările istoricilor au fost moderate de dr. Oana Habor, Muzeul de Istorie a Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca şi de către prof. univ. dr. Lucian Nastasă- Kovács, Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române ; director al Institutului de Armenologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca principalul coordonator al lucrărilor. Au vorbit drd. Cristina Sîntămărian (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca) despre Topografia monumentelor armenești din Dumbrăveni, drd. Eduard Narcis Antonian (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca) despre Ávedik Lukács, un părinte spiritual al armenilor. Aspecte ale societății civile armenești din Dumbrăveniul veacului al XIX-lea, CS. III Cătălina Chelcu, Institutul de Istorie “A.D. Dm 2Xenopol” din Iași al Academiei Române Despre armeni în texte cu polemică religioasă în Moldova secolului al XIX-lea, CS. III Marius Chelcu, Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iași al Academiei Române despre Armenii din Iaşi în veacul al XIX-lea,  drd. Paul Crăciun, (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca) –Participarea negustorilor armeni din Transilvania la schimburile comerciale dintre Imperiul Otoman şi Europa Centrală în secolul al XVIII-lea și drd. Marius Oanță, Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române despre Administratura Apostolică Armeană-Misiunea mechitaristă armeanp-catolică din Regatul României (1918-1944).

Dm 3
Ziua s-a încheiat magistral cu un fantastic concert, recital susţinut de către pianistul Horia Mihail.
Simpozionul ca şi întregul eveniment în sine a fost atent pregătit de către Dl.Ioan Călinescu, şeful sucursalei UAR Dumbrăveni, o gazdă perfectă. Au fost prezenţi peste 200 de invitaţi, armeni de la Cluj, Tg. Mureș, Roman, Bacău, Constanţa, Bucureşti ori Tg.Ocna, români şi nu numai.
Nu greşim câtuşi de puţin afirmând că Elisabetopolis, Dumbrăveniul de astazi a devenit un adevărat centru cultural al armenilor. Şi ca fapt divers am observat că pe stema heraldică a localităţii alături de un leu, un butaş de viţă de vie şi o carte este prezentă şi Biserica Sfânta Elisabeta, locul unde se odihneşte inima binecuvântată a lui Avedik Lukacs, parintele spiritual al armenilor din Dumbrăveni.

EDUAD ANTONIAN

dm 6

Karen Sebesi Attila, președinte UAR/Cluj, drd. Eduard Antonian, Ashot Grigorian, Consul şi Ministru Plenipotenţiar al Ambasadei Republicii Armenia în România, drd. Paul Crăciun