Edvard Jeamgocian

La despărțirea de Diran Ozanian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Dacă viață unui om, poate fi caracterizată cu un singur cuvânt, atributul cel mai adecvat pentru Diran ar fi fost Om cuminte, și într-adevă Diran Ozanian a fost un om cuminte. Îl cunoaștem pe Diran de peste jumătate de secol și, de-a lungul anilor noi nu l-am auzit ridicând vocea, certându-se cu cineva, nu l-am văzut să fi fost supărat pe cineva. În general, Diran nu prea participa la discuții, nu avea opinii, asculta și nu contrazicea, era zâmbitor și conciliant.

            Dacă felul lui de a fi era bine sau rău, nu știm dar așa era Diran, și era prieten de nădejde.

            Alături de atributul om cuminte trebuie neapărat să adăugăm armean bun, patriot, receptiv la nevoile nației, atribute pe care Diran le merita pe deplin.

            În anii tinereții îl întâlneam adesea – la biserică, la acțiunile comunității, la serviciu, căci și eu și el lucram la același institut, la adunările de la Vartan Cealikian acasă, amândoi fiind brăileni. În acei ani Diran era prezent la tot ce era armenesc, nu numai fizic ci cu tot sufletul, iar mai târziu, în anii de după revoluție, l-am întâlnit de nenumărate ori pe listele de donatori din București și întotdeauna în capătul listei, donând pentru biserică, pentru Armenia, pentru opere de binefacere.

            Pe Diran l-am întâlnit și mai târziu, acum câțiva ani, rămăsese neschimbat, tot neînsurat, tot om cuminte. I-am cunoscut bine și familia, tatăl, mama, sora Șușanig care era tehnician dentar. Acum, toți patru se odihnesc la cimitirul armenesc Hovaghimin Aikin din Șoseaua Pantelimon.

            Diran Ozanian descindea dintr-o familie originară din Șabin Karahisar, obârșia Generalului Antranig, cu numele de rezonanță Ozanian, același cu a eroului național, dar după cât știm nu se înrudea cu familia Generalului, Ozanian fiind un nume răspândit în regiunea Șabin Karahisar.

            Diran s-a născut pe malul Dunării, în orașul Brăila, unde se stabilise, după Genocid, familia. Tatăl, Eghia Ozanian, cizmar de profesie, a fost un om educat, cultivat, înzestrat cu mult simț patriotic, în perioada interbelică, lider al comunității brăilene. Afiliat la partidul Tașnagțutiun, Eghia Ozanian a fost activist de partid, participant la acțiunile politice și culturale ale comunității. Conferenția la adunările din Brăila și Galați, pe teme de istorie și politică națională, exemplu – în anul 1935 cu ocazia aniversării a 1500 de ani de la traducerea Bibliei în limba armeană  a conferențiat despre importanța tălmăcirii, ca piatră fundamentală a culturii naționale, iar la 6 noiembrie 1937 a cuvântat la serbarea dedicată Zilei Culturii Armene. În anul 1935 Eghia Ozanian făcea parte din comisia de colectare de fonduri pentru renovarea bisericii, iar pe 10 noiembrie 1935, ținea discurs la Sfințirea noii Case Parohiale

            Ca profesie, Diran Ozanian a fost inginer mecanic. Absolvent al Politehnicii din București, a lucrat până la pensionare la Institutul de Studii și Proiectări Energetice-ISPE, secția Mecanică. La ISPE, în cadrul secției unde lucra erau și alți armeni, așa că a colaborat cu inginerul Antranig Șalgian, inginerul Șef al secției, cu proiectanții Hermine Aprahamian și Tacuhi Boiagian-Coandă.

            Deși noi nu am văzut volumele de Personalități Armene din România, bănuim că Diran Ozanian nu a îndeplinit criteriile de a fi inclus în ele, așă că aceste rânduri să fie mărturie a vieții sale dăruite nației armene, a vieții apreciate și respectate, de cei care l-au cunoscut.

            Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Edvard Jeamgocian

2 Responses to La despărțirea de Diran Ozanian

  1. Gabriel Antonie January 14, 2023 at 2:40 pm

    Am avut onoarea sa lucrez cu inginerul Diran Ozanian la realizarea CET GALATI. Dînsul în calitate de proiectant, iar eu coordonator al obiectivului de investitii. Dumnezeu sa-l odihneasca!

  2. Maria Terzian January 15, 2023 at 7:01 pm

    Este binevenita acesta evocare pentru ca Diran Ozanian lipseste din volumul realizat de doamna Karacasian. Ozanian a fost un patriot cu merite deosebite. Ma bucur ca articolul dumneavoastra îi face dreptate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *