Mihai Stepan Cazazian

ISTORIE / Strabon despre Armenia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

STRABON, geograf grec ( 64 î. Hr.-23 după Hr.) istoric, geograf

Lucrarea de baza: STRABONIS  RERUM  GEOGRAFICA Două cărți introductive, 8 carți despre Europa, 6 cărți despre Asia, o carte despre Africa

EDIȚIA  ÎN LIMBA ROMÂNĂ Editura Enciclopedică  1984 STRABON GEOGRAFIA  vol III, trad. Felicia Vanț-Ștef CARTEA XI…Cartea XVII CARTEA  XVI  paragraf 19 (pagina 394) Citat:

19. Cea mai mare parte a Adiabenei este câmpie; ea este tot o parte a Babiloniei, având totuși conducere proprie. Are părți unde se învecinează cu Armenia. Căci mezii și armenii și, în al treilea rând, babilonienii, ca cele mai mari seminții din acele părți ale lumii, și-au orânduit astfel treburile de la bun început, încât fiecare în parte își unea populația în anumite împrejurări și iarăși se despărțeau, iar această rânduială s-a păstrat până la dominația parților,  În prezent, parții poruncesc mezilor și babilonienilor; armenilor însă nicidecum; atacuri împotriva acestora au fost repetate, dar n-au fost supuși niciodată, ci Tigranes le-a ținut piept cu înverșunare, așa cum am arătat în capitolele despre armeni.

Vorbind mai pe larg despre Armenia timpului său, Strabon, în cartea XI, paragraful 11, se referă la întinderea Armeniei folosind unitățile de măsură antice ale timpului său. Refăcând calculele în km2  rezultă un teritoriu de circa 273.800 kilometrii pătrați.

                                                          ***

Cine a fost STRABON?

A fost un Geograf , Folozof și Istoric de seamă a antichității, continuator al lui Polibius. Era Grec ca origine, născut în anul 64 î. Hr. și a murit la 87 de ani. El aparținea unei familii bogate și  renumite si a avut parte de o educație aleasă, mai ales la Roma, unde întâlnește pe Aelius Gallus datorită căruia dobândește cetățenia romană. Călătorește în Egipt, și în alte părți ale lumii iar restul vieții trăieste la Roma unde își scrie lucrările.

A studiat sub îndrumarea retorului Aristodemus, la Nysa în Caria. Aristodemus fusese tutorele fiilor lui Pompei (106-48 î.Hr.) În anul 44 î.Hr. îl găsim la Roma unde studiază cu geograful Tiranion, fostul tutore al lui Cicero, și cu filozoful Xenarhus, care făcea parte din școala aristotelică. Ulterior el întâlnește pe filozoful Atenodorus Canaitul, fostul tutore a lui Octavius, și prieten și institutor al împăratului August care probabil l-a introdus pe Strabon în cercul viitorului împărat și l-a influențat  în convertirea la stoicism.

În anul 31 î.Hr. vizitează Creta iar în anul 29 trece prin Corint, Grecia, si Gyaros. Între anii 25 si 20 î.Hr. petrece 5 ani la Alexandria, unde cercetează vasta bibliotecă. Nu pierde prilejul și în jurul anilor 25 sau 24 navighează în susul Nilului până la File, însoțit de Marcus Aelius Gallus, guvernatorul roman al Egiptului.

Scriind opera sa de seamă geografică el a consultat numeroase lucrări  ale marilor învățați, selectând cu atenție informațiile.

GEOGRAFICA, lui Strabon constă din 17 cărți, și a fost eleborată între anii 14 si 21 î.Hr. Lucrarea a supraviețuit timpului și este tradusă în toate limbile civilizate. Strabon corectează erorile admise de Eratostene (276-194 î.Hr.) și laudă lucrările lui Polibius, un autor mai vechi a istoriei si geogrfiei Europei. Alte surse folosite de Strabon sunt : Poseidonius, Artemidorus, Apollodor din Atena, Demetrius din Scepsis și alți autori.

Strabon a călatorit mult, din Toscana până în Armenia și de la Marea Neagră până în Etiopia.

Geografia pe care a scris-o Strabon, nu este doar o descriere a situației topografice si politice a timpului său ci și o descriere vastă a Terei cunoscută și acceptată în acele timpuri. Prezentând faptele cunoscute de el nemijlocit, dar și cele culese de marii săi înaintași el nu a omis nici o comunitate cunoscută pe timpul  epocii lui August.

Arpiar Sahaghian