Mihai Stepan Cazazian

ISTANBUL / A fost inaugurat Mausoleul Familiei de Arhitecți Balyan – O mãrturie istoricã un trecut de povestit generaƫiilor viitoare

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 balyan1_11

Odatã cu venirea toamnei, ȋncepând cu 1 Octombrie 2016 ȋn Istanbul, graƫie unei familii cu rădăcini ȋn Üsküdar (Hraç şi Hagop Kirmiziyan), o nouã podoabã arhitecturalã va lumina ȋn Cimitirul Armenesc, alãturi de mai mult de 150 de clãdiri ce poartã amprenta unor celebri arhitecƫi armeni – familia Balyan.

Mausoleul ȋnchinat familiei Balyan este dãruit posteritãƫii de cãtre Hraç şi Hagop Kirmiziyan ȋn memoria pãrinƫilor lor.

Palatul Dolmabahçe cu frumusețea sa majestuoasa, Moscheea Ortaköy ce pare rãsãritã din ape, Turnul de Foc din cartierul Baiazid şi multe altele, printre care şi edificiile de la Selimiye, care ȋncã dãinuiesc – construite spre apusul Imperiului Otoman şi ȋnceputul Turciei moderne – despre toate acestea puțini ştiu cã aparțin geniului creator al familiei de arhitecƫi armeni Balyan.

palatul-dolmabahce-din-istanbul_scva

Palatul Dolmabahçe

Balyan este o familie

de arhitecți armeni

de al căror nume sunt legate

cele mai importante clãdiri din Istanbul.

Tot efortul creator

a dus ȋn zilele noastre

la construirea

unui Mausoleu ȋn cinstea şi memoria lor.

Ȋn Üsküdar ȋntre şantierul aflat ȋn lucru şi traficul de maşini din Bağlarbaşı’ndaki se ȋntrezãreşte Cimitirul Armenesc ȋn care se aflã şi mormintele familiei Balyan. Şi, pentru cã istoria nu iartã, aceste monumente funerare au fost uitate ȋn timp. Lãsând la o parte cã familia de armeni Balyan provenea din Provincia Kayserili, şi, deşi au slujit Palatelor Otomane, au lucrat multã vreme din umbrã, alții şi-au asumat gloria lucrãrilor lor, iar ei au fost cunoscuți în acele vremuri drept Balienii Italieni.

balyan-ailesinin-anit-mezari-acildi-41

De la stînga la dreapta : Ara Kociunyan, redactor șef cotidianul Jamanak, Subsecretarul de stat în Ministerul Culturii și Turismului Ömer Arısoy, primarul orașului Istanbul Kadir Topbaş, frații Agop și Hraç Kirmiziyan, I.P.S. Arhiepiscop Aram Atesyan locțiitor al Patriarhiei Armene de Constantinopol

Cãlãtorule, ghidul care te însoțeşte acum la Palatul Dolmabahçe în cinstirea memoriei arhitecților Balyan spune adeseori cã acest nume o sã fie cândva cinstit în mijlocul Istanbulului într-un Mausoleu. Şi, dacã la începutul anilor 1900 pe majoritatea clãdirilor din Istanbul (aproximativ 150 de edificii) arhitecții Balyan şi-au pus amprenta, acum a venit rândul generațiilor urmãtoare sã le cinsteasca memoria. Mulțumitã fraților Hraç si Hagop Kirmiziyan care, împreunã cu o echipa numeroasã de proiectanți şi arhitecți au muncit mult ca acest grandios proiect arhitectural sã fie dus la bun sfârşit. Cu siguranțã construind acest Mausoleu, Cimitirul Armenesc va cãpãta un mare renume în Istanbul.

Pe o suprafațã micã, de doar 6m/6m te întâmpinã spectaculos şi emoționant la intrarea în Mausoleu o poveste spusã de Hraç Kirmiziyan sculptatã în marmurã: “Mama mea, tinerețea tatãlui meu e legatã de Üsküdar, aici s-au şi cunoscut. Tata, la 20 de ani, a plecat în România dupã care a venit şi mama. Noi acolo ne-am nãscut (n.r. Hraç si Hagop) atât mama cât şi tata fiind din Üsküdar, socotim locul nostru de baştinã ca fiind chiar aici, ȋn Üsküdar.”

 

 

Ȋn timpul procesului de restaurare a fost gãsit mormântul lui Garabet Balyan (din Kartal)_91473444_99127e58-7f51-4838-83bb-df4a8f88ecaa1

 

“Ȋn fiecare an vin ȋn vizita la mătușa mea ȋnmormântatã acolo, mai sus, în cimitir. Mai jos se aflã locul Balyenilor. Mã trec fiori de fiecare datã gândindu-mã la moştenirea arhitectonicã lãsatã de Balyeni şi ce au oferit ei Istanbulului. Nu cred cã e suficient pentru a le cinsti memoria. Ȋn urmã cu doi, trei ani proiectul a ȋnceput sã prindã contur, şi autoritãțile au rãspuns propunerilor noastre, iar rezultatul ȋl vedeți acum ” (Hraç Kirmiziyan).

A fost contactatã şi Asociația Armeanã a Arhitecților şi Inginerilor (HAYCAR) care a contribuit la acest proiect. Ing. Nazaret Binatlı poate povesti pas cu pas cum acest vis a devenit realitate. „Ȋn timpul lucrãrilor, pe când construiam Mausoleul a fost descoperit capul de mormânt al arhitectului care a construit Palatul Dolmabahçe  – Garabet Balyan”

_91473382_d7b2ba2a-17b5-47de-8e0b-e3bd2599e019Mausoleul a fost proiectat de Tavit Aynalı care, ȋn urmã cu doi ani a restaurat şi Biserica Maicii Domnului din Beşiktaş, explicând astfel: “Mi-am dorit ca Mausoleul Balyan sã se afle ȋntr-o structura de sine stãtãtoare demnã şi ȋntr-un loc sfânt, unul din cele mai bune exemple – altarul Bisericii din Beşiktaş (n.r. de unde s-a şi inspirat ȋn proiectul Balyan). Am vrut sã-i pun la locul pe care-l meritã.”

 

 

Deasupra Mausoleului se aflã o cruce armeneascã a cãrei monogramã este vizibilã de departe.balyan11

 

 

 

La Istanbul Balyenii au peste 100 de edificii care le poartã semnãtura

 

Arhitectul Mausoleului Balyan, Kevork Özkaragöz spune cã simbolurile ȋnseamnã „aceastã monogramã este a lui Abdulmecid şi este preluatã din partea superioarã a Palatului Dolmabahçe. Din cele 150 am selectat 40 pe care le-am scris aici. Aşa subliniem diversitatea”

Tavit Aynalı  povesteşte despre fam. Balyan cã: “Imperiul Otoman a domnit 600 de ani, din care familia Balyan a construit timp de 200 de ani”. Datã fiind longevitatea familiei Balyan (sec XVIII-XIX), de numele lor sunt legate multe alte construcții: apeducte, spitale, barãci militare, moshei, biserici. La intrarea ȋn Mausoleu cãlãtorul va cunoaşte ramurile familiei Balyan ȋncrustate ȋn marmurã, aşa cum armenii au obiceiul de a-şi construi arborele genealogic.

Istoria Artei Armene ȋn frunte cu Dr Dagger atrage atenția asupra familiei Balyan – deschizãtori ai unei perioade de occidentalizare a Istanbulului. Când au sosit occidentalii, ei ȋnşişi gãsesc multe elemente gotice ȋn structurile arhitecturale existente ȋn Istanbul.

Ȋn timpul domniei Sultanului Suleiman, ȋn mijlocul Istanbulului s-a construit Cimitirul Armenesc, ȋntr-un colț se aflã ȋncepând de acum cel mai frumos Mausoleu din Istanbul, al familiei de arhitecți, care indicã viața lor exemplarã şi le cinsteşte memoria.

balyan-ailesinin-anit-mezari-acildi-6-620x3301

 

 

“Cea mai mare satisfacție este aceea de a împărtăși” (Hraç Kirmiziyan)

 

fft99_mf77309571

“Ȋn memoria părinților Şinoric şi Vahram Kirmiziyan (vezi medalion)”

Dl Hraç Kirmiziyan spune “Sunt fericit, în nume propriu, şi sunt mândru de noi toți. Toată lumea acum va valoriza creația Balienilor. Cea mai mare satisfacție este aceea de a ȋmpãrtãşi.”

Cel puțin de acum nu ar trebui sã li se mai zicã Balienii Italieni ci Balyan – Armenii din Kayserili şi nu numai ȋn cãrți ci şi ȋntr-un monument care sã dovedeascã mãiestria lor şi recunoştința noastrã.

Acest proiect a fost condus de Hraç şi Hagop Kirmiziyan alãturi de Nazaret Binatlı, Tavit Aynalı Kevork Özkaragöz și Elmon Hançer. Acesta din urmã spunea cã ȋn arhitectura Balienilor se regãsesc motive şi elemente de arhitecturã armeanã care ar trebui conservate   ….

Çırağın – Arhitect Krikor Balyan

Baiazid – Turnul de Foc – Arhitect Senekerim Balyan

Palatul Dolmabahçe – Arhitect Garabed Balyan

Moscheea Bezm-i Alem Valide Sultan – Arhitect Nigoğayos Balyan

Palatul Beylerbeyi – Arhitect Sarkis Balyan

Şi multe altele care vor fi cuprinse ȋntr-un supliment-medalion al Revistei Ararat dedicat acestui subiect.

 

erzian 10Sursa (parțial): BBC Turkey

de Maria ERZIAN