Mihai Stepan Cazazian

IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian a fost condus pe ultimul drum

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Fotoreportaj realizat de Mihai Gheorghiu la ceremonia de înmormîntare a IPS Arhiepiscop Dirayr Mardichian.

Duminică 16 mai,  Bucureşti

La Catedrala Armenească “Mihail şi Gavriil” din Bucureşti a fost oficiată duminică 16 mai, slujba de înmormântare a Înaltpreasfinţitului Dyrair Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria, informează Trinitas TV, citat de Basilica.ro. Alături de reprezentanţii Bisericii Armene şi ai celorlalte culte religioase, la slujba de înmormântare a participat şi Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar patriarhal, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preasfinţitul Varlaam a citit mesajul de condoleanţe al PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care, cu o zi înainte s-a recules la catafalcul Înaltpreasfinţiei Sale în Catedrala Armeană din Bucureşti (vezi foto)

Iată mesajul citit de Preasfinţitul Varlaam

Patriarhia Română

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Un mărturisitor al credinţei şi un om al păcii

– Arhiepiscopul Dirayr Mardichian –

Biserică Ortodoxă Română a primit, cu profundă tristeţe, vestea plecării din această lume a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dirayr Mardichian, conducătorul spiritual al Bisericii Armene din România şi Bulgaria. Plecarea sa dintre noi reprezintă o pierdere nu doar pentru Biserica Armeană, ci şi pentru creştinii ortodocşi români, care l-au cunoscut şi l-au preţuit.

Încă din anii tinereţii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dirayr a dat dovadă de credinţă puternică în Dumnezeu şi dăruire în ascultările ce i-au fost încredinţate de conducerea Bisericii Armene. Pentru această râvnă, Patriarhul Suprem şi Catolicos al tuturor armenilor Vasken I – născut în România şi prieten al Bisericii Ortodoxe Române – i-a încredinţat, în anul 1960, slujirea de conducător spiritual al Bisericii Armene din România, mai întâi ca arhimandrit, iar din anul 1964, ca episcop, devenind apoi arhiepiscop în 1980. Acestei misiuni sfinte Arhiepiscopul Dirayr i s-a dedicat cu râvnă şi dăruire, păstorind pe credincioşii armeni din România vreme de cinci decenii, moment solemn care trebuia serbat la sfârşitul lunii mai anul acesta (2010), însă Hristos Domnul Cel înviat şi preaslăvit l-a chemat la Sine în lumina Preasfintei Treimi.

Relaţiile dintre românii ortodocşi şi armenii stabiliţi în Ţările Române au fost cultivate, de-a lungul secolelor, cu sentimente de frăţietate, respect reciproc şi convieţuire paşnică, fapt care se poate vedea şi astăzi în România.

Slujirea Bisericii lui Hristos în treapta de ierarh presupune o deosebită responsabilitate, atât înaintea lui Dumnezeu, cât şi faţă de poporul credincios pe care Hristos – Arhiereul Cel veşnic ne-a chemat să îl păstorim pe calea mântuirii. Prin activitatea şi demnitatea de care a dat dovadă de-a lungul vieţii sale, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dirayr Mardichian a reprezentat pentru armenii din România şi din Bulgaria un model de părinte duhovnicesc şi de statornicie în slujirea arhierească. În acelaşi timp, el a fost un promotor consecvent al prieteniei dintre cultele religioase, al bunelor relaţii dintre Biserica Armeană din România şi celelalte Biserici creştine, şi în deosebi a cultivat relaţii de prietenie cu Biserica ortodoxă Română, mai ales cu vrednicul de pomenire Patriarh teoctist.

Pentru tot ceea ce a reprezentat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dirayr al Bisericii Armene din România, atât pentru credincioşii armeni, cât şi pentru românii ortodocşi, aducem memoriei sale un pios omagiu de recunoştinţă şi de preţuire, rugând pe Hristos Domnul, Cel înviat din morţi şi înălţat la cer, Arhiereul bunătăţilor celor viitoare (Evrei 9, 11), să odihnească sufletul lui în pacea, lumina şi bucuria drepţilor din Împărăţia Cerurilor!

Veşnica lui pomenire!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În anul 2000, preşedinţia României i-a conferit “Ordinul Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce Înaltpreasfinţiei Sale Dirayr Mardichian, cu ocazia sărbătoririi a patru decenii de la intronizarea în scaunul Arhiepiscopiei Armene din Bucureşti.

După slujba de înmormântare o Gardă militară a prezentat onorul în curtea Catedralei.

Vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Dirayr Mardichian, Primatul Bisericii Armene în România şi Bulgaria a fost înmormântat la Capela Cimitirului Armenesc din Bucureşti.