Mihai Stepan Cazazian

INVITAȚIE : SIMPOZION DE ISTORIE “Dumbrăveni – Interferențe etnice și culturale” 16-18 mai 2014

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

p004_1_1Vă invită să ne onorați cu prezența, între 16 – 18 mai 2014, în cadrul evenimentului legat de trecutul unui oraș transilvănean privilegiat, cu un bogat patrimoniu istoric și cultural, pe care dorim să îl dezbatem împreună!

ORGANIZATORI

Primăria orașului Dumbrăveni
Uniunea Armenilor din România
Administrația ariilor protejate Tărnava Mare si Podisul Hârtibaciului
Fundația Armeană Dumbrăveni
Colecția Muzeală Transilvană Armenească – Castel Apafi
Despărţământul Astra Dumbrăveni
Muzeul de Istorie al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI DUMBRĂVENI- INTERFERENŢE ETNICE ŞI CULTURALE

Deschiderea evenimentului
Excelența Sa Hamlet Gasparian, Ambasadorul Armeniei la București
Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Prorector al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf. Univ. Dr. Ana Victoria Sima, Director Direcția Patrimoniu Universitar Cultural, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Sesiunea de lucrări

C.S. I dr. Ela Cosma (Institutul de Istorie “George Barițiu”, Academia Română, Cluj-Napoca)
Un împărat austriac în vizită la Dumbrăveni

dr. József Lukács (Muzeul de Istorie al Universității Babeș-Bolyai)
Armeanul Iuliu Czárán, părintele turismului în Munții Apuseni

C.S. III dr. Mirela Popa-Andrei (Institutul de Istorie “George Barițiu”, Academia Română, Cluj -Napoca)
Elita ecleziastică greco-catolică și mișcarea național-politică a românilor transilvăneni (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX)
C.S. III dr. Diana Covaci (Institutul de Istorie “George Barițiu”, Academia Română, Cluj- Napoca)
Celebrările jubiliare la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX ca mijloc de promovare a identității național-confesionale
C.S. III dr. Marius Eppel (Director Serviciul Muzee, Direcția Patrimoniu Universitar Cultural, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj -Napoca)
Viața politică a românilor transilvăneni în timpul Primului Război Mondial
C.S. I dr. Gelu Neamțu (Institutul de Istorie “George Barițiu”, Academia Română, Cluj- Napoca)
În refugiu la Dumbrăveni
dr. Oana Habor (Muzeul de Istorie al Universității Babeș-Bolyai)
De la Karlsbad la Băile Herculane. Între centru și periferie. Turismul balnear în Monarhia Habsburgică la mijlocul veacului al XIX-lea