Mihai Stepan Cazazian

INTRONIZARE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În anul 1960 Patriarhul Catolicos Vasken I numea în funcţia de Aracinort al Bisericii Armene din România pe PC. Arhimandrit Dirayr Mardichian, un tînăr de 30 de ani care avea să conducă spiritual această comunitate timp de jumătate de secol. Destinul a făcut să plece din această lume exact în luna mai, atunci cînd Arhiepiscopul Mardichian ar fi împlinit 50 de ani de la numirea în funcţie. În luna noiembrie, cu ocazia Hramului Catedralei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril zeci de credincioşi au participat la intronizarea PC Arhimandrit Datev Agopian ca noul Aracinort al  Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România. Pentru mulţi a fost un eveniment pentru că, acum 50 de ani, erau prea tineri sau nu erau născuţi atunci cînd a fost intronizat  Arhimandritul Dirayr Mardichian. Pentru cei mai vîrstnici a fost un nou moment de încredere că noul ales va sluji cea mai veche comunitate armeană din Europa aşa cum se cuvine pentru că sîntem, aşa cum a spus în predica sa PC Arhimandrit Datev Agopian,  la răscrucea culturală dintre Europa şi Orient. Am văzut în persoana noului ales un om plin de har dar şi hotărît să revigoreze această comunitate destul de îmbătrînită dar al cărei trecut este plin de valori şi valoare. Nu va fi uşor şi de aceea cred că trebuie să-i acordăm încredere şi credit celui ce de astăzi este al 42-lea Aracinort al  Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, Preacuviosul Arhimandrit Datev Agopian.