Mihai Stepan Cazazian

ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE MARE  SOLEMNITATE, S-A CELEBRAT ÎN CONSTANȚA HRAMUL BISERICII ARMENE  „SFÂNTA MARIA”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

           

La 21 octombrie, a.c. în Constanța s-a sărbătorit cu mare fast, hramul bisericii  armene „SFÂNTA  MARIA”. Cu acest prilej, la invitația preotului paroh Oshakan Khachatryan și a Consiliului parohial, au sosit în oraș în jur de 200 de pelerini dintr-o serie de parohii și comunități ale Eparhiei armene din România, precum și din orașul Șumen din Bulgaria.

            În aceeași dimineață, după ce a oficiat Sfânta Liturghie, P.S.S. episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei armene din România, a învrednicit pe Anaid Tavitian, una din fiicele parohiei armene din localitate cu o înaltă distincție, și anume Hrisovul de binecuvântare și apreciere, pentru merite deosebite pe tărâmul activității culturale, pentru contribuția la onorarea continuă a etniei și a numelui de armean, pentru că s-a remarcat în orice împrejurare în acțiunea de a face cunoscută și cinsitiă comunitatea, generând mândrie și satisfacție în sufletul fiecărui armean: ,,Faceți  parte dintre cei care ne-au adus mândria  de a fi armeni, ne-au dat bucuria de a putea simți și trăi clipe de fericire  văzând strădania d-voastră pentru păstrarea și deșteptarea   gândurilor spre o viață nouă, luminată de farmecul de netăgăduit al tainicei lumi a teatrului. Slujiți această  lume de mai bine de 3 decenii, cu dăruire, profesionalism, cu o pasiune neascunsă, aportul d-voastră la afirmarea reușitelor teatrului constănțean fiind de netăgăduit. Demnă urmașă a unui mare împătimit al scrisului, v-ați dovedit harul slujind acelorași idealuri, adevărul și frumosul. Spre mândria și bucuria noastră a armenilor, nu v-ați ferit nici o clipă din a vă arăta disponibilitatea și dorința de a vă implica în viața comunității armene din Constanța’’; este menționat în Hrisov.

            După săvârșirea Liturghiei, a fost efectuată slujba de sfințire a madagh-ului, în spațiul generos al grădinii din spatele bisericii, iar Sfântul Părinte a dat binecuvântarea sa celor care au pregătit merindele de pomană, ca și întregii mulțimi a credincioșilor, îmbărbătându-i și încurajându-i pentru drumul cel drept și adevărat pe care-l urmează, ceea ce vădește profundul devotament prin care își împlinesc apostolatul (misiunea) în viață.

            Păstrând tradiția până în prezent, toate muncile de pregătire a madaghului se organizează și se efectuează în curtea bisericii, prin prestația vrednicilor fii ai comunității locale.

            Apoi oaspeții și toți cei prezenți s-au îndreptat către localul Prestige  al hotelului Ibis, unde, cu binecuvântarea episcopului Datev, cu strădaniile parohului Oshakan și cu sprijinul sucursalei Constanța a UAR, s-a organizat o expoziție de fotografii dedicată activitățiilor culturale și bisericești ale comunității armene din localitate, desfășurate până la 1990. Exponatele erau grupate în patru compartimente: „Școala armeană din Constanța”„Momente din viața artistică a comunității armene din Constanța”; „Aspecte din viața comunității armene din Constanța”; „Sărbătoarirea hramului bisericii armene „Sfânta Maria”din Constanța, Madagh”.

            Toate fotografiile au fost colectate de și prin inițiativa părintelui Oshakan și a reprezentanților comunității din arhivele familiale personale ale membrilor comunității, cu referire la toate domeniile de activitate teatrală, coregrafică, muzicală, școlară, religioasă, etc.

Toate manifestările dedicate acestei zile de sărbătoare au fost ilustrate de televiziunea publică română de la București și, de asemenea, de către reprezentanții posturilor de radio și televiziune locale.

            După vizitarea expoziției, atmosfera sărbătorească a continuat într-unul din saloanele alăturate, unde era deja pregătit un dineu de suflet de către sucursala constănțeană a Uniunii Armenilor din România.

            Ne exprimăm gratitudinea și profunda recunoștință tutror acelora care au făcut donații, pecum și celor care, printr-o prestație dedicată, au contribuit la organizarea și reușita acestei zile de seamă.

În dimineața zilei următoare părintele paroh Oshakan Khachatryan a dăruit 20 de pachete cu pilaf, cantinei celor nevoiași, din Piata Griviței, pentru ca astfel și aceștia să se împărtășească de jertfa și pomana Bisericii Armene.

Fie ca Domnul Dumnezeu să blagoslovească și să întărească pe toți, dăruindu sănătate și zile binecuvântate.

 

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România