Redactor

Întîlnire la Ministerul Transporturilor dintre ministrul român Anca Boagiu şi omologul său armean Manuk Vardanyan

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a semnat alături de omologul armean, dl. Manuk Vardanyan, protocolul celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-armene de colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică, sesiune care a avut loc ieri, 10 martie a.c., la Bucureşti. Cei doi miniştri ai transporturilor au semnat documentul în calitate de preşedinţi ai Comisiei mixte interguvernamentale, iar protocolul confirmă disponibilitatea ambelor părţi de a adopta măsurile necesare pentru îmbunătăţirea relaţiilor economice pe baza intereselor reciproce. O evaluare intermediară a aplicării celor stabilite a fost convenită de cei doi miniştri a avea loc odată la 6 luni.
În ceea ce priveşte colaborarea în domeniul transporturilor, Protocolul stabileşte că cele două părţi convin asupra efectuării unui schimb suplimentar de 50 de autorizaţii rutiere pentru anul 2011, precum şi că România şi Armenia vor sprijini dezvoltarea transportului feroviar pe relaţia Europa-Asia.
Referitor la colaborarea în domeniul industriei, în scopul creşterii schimburilor comerciale, cele două părţi au convenit promovarea reciprocă de produse şi servicii ale agenţilor economici din industrie în cadrul unor misiuni economice şi târguri specializate, sprijinirea dezvoltării cooperării în producţie şi facilitarea schimbului de experienţă la nivel de specialişti în domeniul cercetării-inovăriil. România va acorda asistenţă pentru armonizarea legislaţiei Republicii Armenia cu cea a Uniunii Europene şi pentru implementarea noilor concepte inovative de politică industrială, precum şi pentru atragerea sprijinului financiar european.

Protocolul prevede ca Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România să analizeze posibilitatea atragerii companiilor româneşti în activitatea de explorare a posibilelor zăcăminte de ţiţei şi gaze pe teritoriul Republicii Armenia.

În ceea ce priveşte colaborarea în domeniul agriculturii, veterinar şi al siguranţei alimentelor, cele două părţi şi-au exprimat interesul pentru facilitarea schimbului de experienţă şi informaţii în domeniul tehnologiilor cultivării plantelor agricole, privind metodele de control şi reglementările legislative din cele două ţări în legătură cu importul de produse agricole şi protecţia plantelor, dar şi în domeniul realizării produselor agricole de origine animală şi vegetală. În acelaşi timp, cele două părţi vor examina posibilităţile de înfiinţare a unor întreprinderi mixte pentru prelucrarea materiei prime agricole şi vor facilita colaborarea între institutele agricole de cercetare-stiinţifică, precum şi perfecţionarea specialiştilor din cele două ţări în domeniul agricol. Va fi încurajată participarea firmelor române şi armene la expoziţii şi târguri din domeniul agroalimentar organizate pe teritoriile ambelor ţări, în vederea promovării producţiei autohtone pe piaţa celuilalt stat.
Cu privire la cooperarea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, România şi Armenia au convenit promovarea reciprocă a investiţiilor şi încurajarea înfiinţării de societăţi mixte în domenii economice prioritare, de interes comun. În plus, Camera de Comert şi Industrie a României intenţionează să semneze un Acord de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Armenia, iar Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine îşi propune demararea negocierilor cu omologul armean pentru semnarea unui Acord de colaborare care să stabilească cadrul legal pentru schimbul de informaţii şi cooperarea practică, în beneficiul mediului de afaceri din cele două ţări. Protocolul recomandă şi ca cele două părţi să examineze posibilitatea desfăşurarii, în anul 2011, a unui business-forum la Erevan sau la Bucureşti, precum şi a unor expoziţii anuale specializate de produse armeneşti în România şi de produse româneşti în Republica Armenia, în condiţii de paritate.

Biroul de presă al MTI