Arhiepiscopia Armeana

Întâlnire inter-religioasă și rugăciune comună la Roma

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Marți, 5 octombrie 2021, Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor a plecat spre Roma, pentru a participa la întâlnirea interreligioasă organizată de Comunitatea Sfântului Egidiu sub genericul ,,Religii și culturi în dialog. Popoare înfrățite, viitorul pământului,,. Catolicosul Karekin al II-lea a fost însoțit de IPS Khajak Barsamian, Legat Patriarhal pentru Europa de Vest și reprezentant al Sfântului Scaun de la Ecimiadzin la Vatican, PS Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România și Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria, PS Episcop Mușegh Babaian, PC Arhim. Karekin Hamparțumian, coordonator al comisiei pentru conservarea patrimoniului cultural-bisericesc din Arțakh, Arman Tatoian, din partea comisiei pentru apărarea drepturilor omului  și ieromonahul Anania Dzadurian.  În aceeași zi a sosit la Roma și IPS Sahag Mașalian, Patriarh armean de Constantinopol.

Miercuri, 6 octombrie, Catolicosul  Karekin al II-lea, Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor, a  avut prilejul de a se întâlni cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Cu aceasta ocazie Catolicosul Karekin al II-lea a punctat aspecte importante ale consecințelor conflictului azero- armean care a avut loc in urmă cu un an. A făcut referiri concrete la situația actuală dintre cele două state, amintind problema prizonierilor de război aflați încă în captivitate, a populației armene din zonele cucerite și stăpânite de forțele azere, probleme diverse dar actuale, cu un puternic impact uman și social politic. Catolicosul Karekin al II-lea a exprimat încă o dată recunoștința poporului armean pentru tot sprijinul moral arătat din partea Sfântului Scaun  față de cei aflați în suferință în zonele afectate de agresiunea azeră. La finalul întâlnirii delegația Bisericii Apostolice Armene a  ascultat cuvinte de frațească iubire intru Hristos din partea Papei Francisc, primind binecuvântarea Suveranului Pontif.

Delegația Bisericii Armene s-a întâlnit apoi cu  Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalui Petro Paarolin. În cursul discuției au fost abordate subiecte mereu actuale, situația din zonele afectate de conflictul azero-armean și siguranța populației civile din  teritoriile afectate de război.  Nu lipsite de importanță au fost și subiectele securității populației armene din teritoriile ocupate de forțele azere, dar și a ocrotirii patrimoniului cultural-istoric-religios, mărturii ale exitenței și continuității dăinuirii poporului armean pe aceste teritorii, stravechi pământuri armenești. Catolicosul Karekin al II-lea a accentuat rolul opiniei publice din intreaga lume, al implicării forurilor competente pentru reușita conservării acestor vlori inestimabile ale patrimoniului unui popor, al unei străvechi civilizații.

Joi, 7 octombrie, Catolicosul Karekin al II-lea, însoțit de membrii delegației Bisericii Apostolica Armene, s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, particiant la această reuniune interreligioasa.

În aceleași zile, 6-7 octombrie, la Roma a avut loc cea de a 35 a intrunire a reprezentanților religiilor din întreaga lume, întrunire organizată sub genericil ,,Religii și culturi în dialog. Popoare înfrățite, viitorul pământului,,. Aceste întruniri se desfășoară încă din 1986, la inițiativa Bisericii Romano Catolice, prin Comunitatea Sfântului Egidiu. Participând la această întrunire Catolicosul Karekin al II-lea a adresat organizatorilor frumoase cuvinte de apreciere, lăudând nobilul ideal al celor care, prezenți la eveniment, doresc iși oferi tot sprijinul în scopul promovării păcii și a bunei înțelegeri între oameni dar și ocrotirii planetei pe care trăim: ,,Suntem cu toții copiii aceluiași Dumnezeu, indiferent de limba pe care o vorbim, de cultura și tradiția fiecăruia,  suntem deci frați, surori, uniți prin iubirea ce ne-a dat o Dumnezeu. Iubirea noastră ne ține uniți în această mare diversitate. Din marea Sa iubire Dumnezeu ne-a dăruit fiecaruia, tuturor dreptul sacru de a trăi, liberi, demni, independenți, în pace și bucurie. Tot ceea ce vine împotriva acestui dar divin, toate opreliștile, constrângerile, toate cele rele care apar în calea împlinirii dorinței divine strică armonia vieții, tulbură bunul mers al omenirii pe calea păstrării iubirii frațești la care am fost chemați prin naștere ca și copii ai lui Dumnezeu. Vălul negru al indiferenței, al nepăsării, invidia și răutatea ne întunecă vederea, ne orbește ochiii sufletului, pașii noștri purtându-ne astfel pe căile primejdioase ale  unei vieți aducătoare de suferință. Doar iubirea este mântuitoare, pentru că in iubire nu-si au locul ura, invidia, nepăsarea,  într-o lume a iubiri semințele răului, războaielor, terorismului, ale intoleranței, nu pot da roade! Mulți dintre frații și surorile noastre s-au confruntat sau se confruntă încă în diverse părți ale lumii cu astfel de fenomene care sfidează ideea de demnitate, respect reciproc, dreptate… Istoria poporului armean a fost adesea scrisă cu  sângele martirilor noștri, ai celor care s-au jertfit pentru credința și patria lor. S-a scurs deja mai bine de un secol de la anul negru 1915, anul Genocidului armean, dar urmașilor supraviețuitorilor acestui genocid le-a fost dat  din nou și din nou să treacă prin numeroase clipe cumplite, război, sânge și suferință. Știm deci mai bine decât mulți alții cât de prețioasă este iubirea, cât de frumoase pot fi roadele sale, bună înțelegere, respect, toleranță, liniște, pace și armonie! Și știm și cât de mult le dorim tuturor fraților noștri de pe această planetă!, caci Dumnezeu ,,a făcut dintr-un sânge tor neamul omenesc, ca să locuiască peste toată fața pământului…dând tuturor viață și suflare și toate,,(Fapte 17, 26).

Catolicosul Karekin al II-lea a s-a referit apoi la tragicele zile ale conflictului azero-armean, războiul din toamna anului trecut, la pierderile de vieți omenești dar și la consecințele acestui război. Situația tensionotă persistă în zonă, mai sant semnalate schimburi de focuri, dar cel mai dureros aspect este cel al prizonierilor de război. Sanctitatea Sa Karekin al II-lea a vorbit apoi despre acestia: ,,În rândul acestora, aflați încă în măinile autorităților azere, găsim nu doar militari, dar și civili! Supuși unor condiții inumane, chiar torturați, supuși milințelor de neimaginat, contrat tuturo princiiilor, legilor și convențiilor acceptate de întreaga lume civilizată, de toate organizațiile laice și religioase! Războiul de 44 de zile a provocat mii de victime în rândul ambelor părți, mii de orfani, văduve, mii de familii îndoliate Intr-o lume ce se dorește a fi numită civilizată, la început de mileniul III!. Datorită intervenției și medierii  Federației Ruse, a dlui Vladimir Putin, s-a ajuns la un acord de încetare a focului, un fel de pauză pentru a ne evalua pierderile și a ne plânge morții! Avem încredere și nutrim speranța ca prin medierea Grupului de la Minsk problema conflictului armeano-azer să și afle rezolvarea. Suntem convinți că astfel de crime, astfel de agresiuni ar fi fost mult mediatizate și condamnate dacă ar fi fost săvârșite împotriva altor nații, și ne dorim aceeași atitudine demnă și abordare dreaptă  în orice situație.,,.

În încheiere Catolicosul Suprem al Tuturor Armenilor a rostit o rugăciune către Bunul Dumnezeu, pentru toți iubitorii și făcătorii de pace, pentru bunaînțelegere între oamenii care trăiesc pe această planetă.

In ziua de 7 octombrie Catolicosul Karekin al II-lea a participat la ceasul de rugăciune pentru pace, eveniment tradițional organizat anual în amfitreatul din Collisseum. S-au rugat împreună  clerici și laici, conducătorii bisericilor  și personalități politice.

În cuvântul său Catolicosul Karekin al II lea a amintit cuvintele Mântuitorului: ,,Pace vă dau vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze!,, (Ioan 14,27) În urmă cu două milenii Mântuitorul a dat acest indemn apostolilor Săi, iar astăzi noi, slujitorii altarelor, suntem datori de a da acelasi îndemn celorlalți, datori de a fi asemeni acelor fericiți făcători de pace. Astăzi, mai mult ca oricând, în vremea intoleranței etnice și a fanatismului religios, a războaielor și crimelor contra umanității, suntem datori o propăvădui iubirea, a susține activ, practic, toate strădaniile pentru biruința vieții pașnice, în pace și armonie,,.

Sanctitatea Sa a punctat faptul că pacea lui Hristos este diferită de pacea acestei lumi, care adesea poate fi instaurată prin forță, sub imperiul terorii. Pacea lui Hristos este o pace a iubirii, este prezența Dumnezeului iubirii în noi, în mijlocul nostru: ,,Noi am venit dintr-o țară unde istoria a fost scrisă cu sânge! Dar fiecare piatră, fiecare palmă de pământ din patria noastră, din ținutul binecuvântat prin pogorârea Mântuitorului, poartă în ele impregnată sudoarea unui popor care de două milenii poartă cu demnitate și mândrie dulcea povară a crucii și lumina nestinsă a credinței în Hristos. Pământul nostru este mărturia increderii noastre in Dumnezeu, este chiar trăinicia și demnitatea creștinului armean. Stancile noastre au devenit khacikaruri, munții noștri sunt altarele în fața cărora ne rostim rugăciunile, apele sunt toate Iordanul botezului strămoșilor și fraților noștri, leagănul și vatra unui popor trăitor din iubirea și pentru iubirea lui Dumnezeu. Cunoaștem bine prețul păcii, l-am platit mereu și continuăm să plătim pentru viitorul copiiilor noștri. In urmă cu un an am fost nevoiți încă o dată să pășim pe drumul crucii! Azerbaidjianul susținut de Turcia a încercat încă o dată să rezolve problema armeană, supunând agresiunii și terorii teritorii armene și populația armeană nevinovată. Ostașii noștri au luptat pentru libertatea de a trăi demni, independenți, încrezători în dreptatea lui Dumnezeu, pentru patria noastră, pentru pământurile noastre strămoșești, pentru dăinuirea nației armene,,.

Sanctitatea Sa a avut cuvinte de mulțumire și recunoștință față de cei care în nume propriu sau ai unor state, organizații au fost alături de poporul armean în clipele grelelor încercări și a nedreptăților pe care a fost nevoit să le îndure. Catolicosul Karekin al II-lea și-a exprimat încrederea că și în viitor glasul opiniei publice mondiale, al diverselor state și organizații se va face auzit în sprijinul populației armene din Arțakh și pentru o solutionare dreaptă a a cestei probleme. Trebuie apărat dreptul populației armene din zonă la o viață liberă și demnă, trebuie stopate orice fel de agresiuni împotriva Arțakhului și a populației armene! Trebuie soluționată urgent problema eliberarii prizonierilor de război aflați în inchisorile azere! Și nu în ultimul rând este necesară a strictă supraveghere a modului în care autoritățile azere vor asigura integritatea obiectivelor din patrimoniul cultural-religios al populației armene aflate în zonele ocupate de forțele azere. Soluționarea acestor probleme poate asigura un climat favorabil reinstaurării păcii în această zonă.

După rostirea tuturor alocuțiunilor Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc încheiat momentul de rugăciune. A urmat apoi un moment de reculegere păstrat de participanți în  amintirea victimelor  războaielor .

In ziua următoare Catolicosul Karekin al II-lea s-a întâlnit cu Prefectul Congregației Bisericilor Orientale, Cardinalul Leonardo Sandri. Cardinalul Sandri a subliniat importanța participării Catolicosului Tuturor Armenilor la această întrunire, întâlnirea conducătorilor celor două biserici contribuind la întărirea bunelor relații dintre acestea. Au fost abordate subiecte legate de situația existentă între Armenia și Azerbaidjian, dar și problema conflictelor din Orientul Mijlociu, urmare cărora mai mult de 15 000 armeni din aceste regiuni și-au găsit adăpost în Armenia.

,,Rolul Bisericii Armene în viața lumii creștine trebuie apreciat la justa lui valoare,, a subliniat Cardinalui Sandri.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România