Arhiepiscopia Armeana

Întâistătătorului Eparhiei Armene din România I-a fost înmânat Ordinul ,,SURB GHEVOND EREȚ”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

           Sub protia S.S. Karekin al II-lea, Catolicos și Patriarh al Tuturor Armenilor, pe data de 15 iulie 2021, în Mănăstirea Sfânta Gaiane, s-a oficiat slujbă de Te Deum pentru pacea patriei, și totodată, s-a efectuat premierea clericilor care au participat la războiul de 44 de zile din Arțakh.

            La sfânta ceremonie erau prezenți Întâistătători și preoți sosiți din diferite Eparhii, clerici care slujesc în forțele Armate din Republica Armenia, reprezentanți din Ministerul Apărării  în frunte cu ministrul adjunct dl. Arman Sargisyan.

           Ordinul nou înființat ,,SURB GHEVOND EREȚ” a fost înmânat de către S.S. Karekin al II-lea unor slujitor din diferite Eparhii și unor Întâistătători.

           Această înaltă distincție a primit și Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, Exarhul al Eparhiei Armene din Bulgaria, P.S. Episcop Datev Hagopian.

           Trebuie menționat faptul că prin înaltă grijă a S.S. Karekin al II-lea, nou înființata distincție ,,SURB GHEVOND EREȚ”, este una din cele mai sfinte și înalte distincții în cadrul Bisericii Apostolice Armene, care se conferă prin hrisov Patriarhal clericilor armeni în semn de recunoaștere pentru meritele deosebite aduse în viața spirituală și pentru o slujire cu devotament.

            Cu acest prilej au fost conferite Hrisoave de Binecuvântare la 38 de clerici care slujesc în Sfântul Scaun, în Forțele Armate și în diferite Eparhii.

            La sfârșitul ceremoniei, S.S. Karekin al II-lea s-a adresat celor prezenți și i-a binecuvântat, apoi a avut loc o recepție, unde S.S. Karekin al II-lea și ministrul adjunct Arman Sargsyan au luat cuvântul, unde  au subliniat importanța credinței în viața omului, și în special în cea a militarilor, menționând încă o data rolul important ce îl au clericii în cadrul armatei.

         Este de apreciat faptul că, în toamna anului 2020, în războiul de 44 de zile, prin binecuvântarea S.S. Karekin al II-lea, Patriarh și Catolicos al Tuturor Armenilor, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România P.S. Episcop Datev Hagopian, se afla în prima linie, alături de ostași și superiorii lor, avându-l ca exemplu pe GHEVOND EREȚ, care pe câmpul de la Avarayr, într-o mână ținând crucea, iar în cealaltă arma, îi îmbărbăta pe ostașii și voluntarii armatei armene.

           Cu acest prilej, în numele delegaților, membrilor din comitetele eparhiale și din cele parohiale, ale clericilor și laicilor din Eparhia Armeană, a tuturor credincioșilor  îl felicităm din inimă  pe P.S. Episcop și îi dorim multă sănătate, zile senine, realizarea a noi proiecte spre blaga Bisericii Armene, spre blaga poporului armean.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

KAREKIN al II lea, rob al lui Hristos, prin mila lui Dumnezeu

și voința națiunii mai mare între episcopi

și Catolicos al tuturor armenilor,

Patriarh Suprem pe Scaunul din Sf Ecimiadzin

al Bisericii Apostolice Armene

Gramata patriarhală de apreciere și binecuvântare

iubitului nostru fiu duhovnicesc PS Episcop Datev Hagopian,

slujitor devotat al sfintei noastre Biserici Apostolice,

București, România

De aici, din Sf Ecimiadzin, de la Sfântul Scaun al Bisericii noastre Apostolice, trimitem spre voi binecuvântarea Noastră patriarhală și expresia gândurilor Noastre de bine!

Preasfintite Părinte Episcop de mai bine de trei decenii truditi cu daruire pe ogorul lui Hristos în slujba Sfintei noastre Biserici Apostolice, păstorind cu aleasa purtare de grijă comunitățile armene din Franța  și Olanda  și îndeplinind deasemenea alte sarcini administrative ce v-au fost încredințate din partea Sfântului Scaun de la Ecimiadzin sau pe cuprinsul  Patriarhiei Armene din  Constantinopol, neprecupetind nici un efort pentru a va dovedi vrednic  în îndeplinirea misiunii slujirii voastre.

            În urma cu zece ani  am primit cu bucurie vestea alegerii voastre în funcția de Întâistătător al Eparhiei Armene din România  și am întărit alegerea credincioșilor  armeni din România prin  cuvântul Nostru  de binecuvântare,   învrednicindu-vă apoi  cu aleasa misiune de a păstori, ca episcop, mulțimea credincioșilor armeni din aceasta străveche eparhie armeană din Europa. Aveam convingerea ca strădania și experiența Preasfintiei Voastre se vor dovedi  mult folositoare în sprijinul marețului ideal de slujire la care v-ați angajat, păstrarea credinței fiiilor poporului nostru și ocrotirea valorilor materiale și spirituale lăsate moștenire generației de astăzi.

De a lungul întregii voastre activități ați dovedit ales devotament către Sfântul Scaun de la Ecimiadzin și  pilduitoare  dragoste pentru pământul Patriei noastre. În perioada conflictelor armate azero-armene din 2016 și 2020 ati  fost prezent pe front, între  ostașii armeni aflați în prima linie, însuflețindu-i și încurajându-i în purtarea luptei celei drepte pentru apărarea pământului strămoșesc. Apreciem și strădania Voastră  urmare careia credincioșii armeni de pe cuprinsul eparhiei din România, prin imboldul  preoților și al membrilor consiliilor parohiale, și-au arătat sprijinul material în folosul  fraților lor din Arțakh, participând exemplar la strângerea de fonduri prin  intermediul  Fondului de  ajutor ”Armenia – Noi”  și frontierele Patriei noastre.

În semn de aleasă apreciere a rodnicei voastre stăruințe spre folosul Patriei și poporului armean vă conferim prin acest Hrisov  Medalia

Sfântul Ghevont Yereț

În acest loc sfânt al poporului armean, în fața altarului binecuvântat prin pogorârea Fiului  Unul Născut Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă dăruiască sănătate deplină  și reușită în toate cele bune și bineplăcute Domnului, spre Slava Sa, spre binele tuturor și strălucirea Sfintei noastre Biserici și mândria străvechii Eparhii Armene din România.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin

Cu binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Scris la Sf Ecimiadzin

În anul Domnului 2021,  iar în anul armenilor 1470

La 9 iulie, Nr 1139