Mihai Stepan Cazazian

Întâistătătorul Eparhiei Armene din România P.S. Episcop Datev Hagopian a fost decorat cu medalia ANDRANIC OZANIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

             S.S. Patriarhul  Suprem,  Catolicos al Tuturor Armenilor  Karekin al II-lea, pe 27 ianuarie 2019, în capela-cristelniţă  Sf. Vardan şi Sf. Ioan de la Ecimiadzin,  cu ocazia 
Zilei Armatei al  Republicii
Armenia,  a participat la Sf.
Liturghie și solemna  ceremonie, care a fost oficiată de  P.S. Episcop Vărdanes Abrahamian,
Întăistătătorul  Spiritual al Forţelor
Armate al Republicii Armenia.

La ceremonie erau prezenţi: Dl. David Tonoian, Ministrul  Apărării al Republicii Armenia,  Artak Davitian, general–locotent, șeful Forţelor Armate al Republicii Armenia, monahi, clerici ai Sf. Scaun de la Ecimiadzin, înalţi reprezentanţi al corpului ofiţeresc.

 În sala de
festivităţi al Seminarului  “Ghevorghian”
a fost o ceremonie de primire în cadrul 
căreia au  fost acordate
distincţiile. S.S. Karekin al II-lea a binecuvântat  medaliile “Așot
Erkati Khach”
, ce  au  fost 
acordate  Ministrului Apărării al
Forţelor Armate  David Tonoian și  șefului Forţelor Armate al Republicii Armenia,
general–locotentului, Artak Davitian, precum și unor ofiţeri cu grad înalt.

Totodată, prin ordinul Ministrului Apărării al Republicii Armenia, pentru merite deosebite   în domeniul educării spirituale, un număr de clerici au fost decoraţi cu medalia “Andranik Ozanian” şi anume:  Întâistătătorul Eparhiei Armene din România P.S. Episcop Datev Hagopian. 

De menţionat: medalia “Andranik
Ozanian”
se acordă de către Forţele Armate ale Republicii Armenia  acelor ofiţeri şi subofiţeri care în timpul
executării  misiunilor  militare le îndeplinesc cu  vitejie, abnegaţie, au calitaţi
organizatorice de înaltă ţinută  şi
demonstrează  vitejie personală   în salvarea 
colegilor, deasemeni, se acordă 
şi celor  ce depun un efort
deosebit pentru apărarea  graniţelor
patriei şi contribuie la o şi mai bună 
organizare a armatei în perioada executării al stagiului militar.

Pentru merite deosebite în apărarea patriei, S.S. Patriarhul
Suprem Karekin al II-lea a  acordat  cea 
mai înaltă distincţie al Bisericii Armene: “Sf. Nerses Șnorhali” 
unor  ofiţeri cu grad înalt al
Armatei  Republicii Armene.

            La sfârşitul ceremoniei de premiere, S.S. Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor a  felicitat şi binecuvântat  întregul corp ofiţeresc cu ocazia Zilei Armatei  şi a subliniat cu o mare bicurie faptul că  a devenit o tradiţie de a serba  această Mare Sărbătoare la Sf. Scaun de la Egimiaţin  prin rugăciune  către  Atotputernicul  pentru  pacea şi blaga Patriei  şi pentru cei ce o apără. S.S. Karekin al II-lea Le-a urat vitejilor ostaşi al Armatei  ca Domnul să-I aibă-n pază şi  pacea să domine  la graniţele patriei.

            La rândul Său  Ministrul Apărării al Forţelor Armate ale Republicii Armenia  a felicitat  pe cei medaliaţi şi i-a mulţumit  S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor  pentru grija  şi atenţia constantă  pe care o  acordă  Armatei.

Dl. Ministru Tonoian 
a subliniat importanţa  slujirii
clericilor  în cadrul Forţelor Armate, a
asigurat că bravii ostaşi ai  armatei cu
credinţa şi cu pacea  în suflet  vor face tot ce le stă în putere  pentru apărarea  patriei noastre.

Din partea tuturor membrilor al Congresului și al
Consiliului Eparhial, precum și membrilor Consiliilor Parohiali din întreagă
Eparhia Armeană din România il felicităm pe PS Episcop Datev Hagopian pentru a
fi decorat cu medalia “Andranik Ozanian”, și îl dorim
mulți ani de slujire în slava Patriei.

 Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Armene din
România