Mihai Stepan Cazazian

Întâistătătorul Eparhiei Armene din România a fost numit membru în Consiliul Mondial al Bisericilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor, Karekin al II-lea L-a numit pe Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, P.S. Episcop Datev Hagopian, membru în grupul de dialog în Consiliul Mondial al Bisericilor, reprezentând Sfântul Scaun de la Echimiadzin.

            Consiliul Mondial al Bisericilor este o instituţie ecumenică care a fost fondată la 23 august 1948 în Amsterdam. În componenţa acestei instituţii intră în jur de 350 de biserici creştine din peste 100 de ţări. C.M.B. reprezintă 400 mil. de comunităţi creştine. Finanţarea este asigurată  de  către bisericile care fac parte din această instituţie, de  ONG-uri şi de donaţii particulare. De asemeni, finanţarea este asigurată şi din investiţii, din taxele care se percep de la cursurile ecumenice, din chiriile care se percep la Geneva, de la sediile Consiliului şi din vânzarea  editorialelor.

            Sediul C.M.B. este la Geneva. Forul principal este Comitetul Central, unde majoritari sunt bisericile protestante şi ortodoxe. În atenţia C.M.B. sunt probleme mondiale ca: foametea, bolile, epidemiile, apărarea drepturilor minorilor, prevenirea râzboaielor, etc.,  făcând  în această direcţie  apeluri şi  paşi mari  pentru  combaterea  lor.

           Biserica Apostolică Armeană a aderat la această instituţie în anul 1962. Consiliul Mondial al Bisericilor a recunoscut şi condamnat Genocidul Armean în 1983. Această instituţie are un rol mare şi important în viaţa ecumenică. Biserica Armeană devenind membră în această instituţie participă la mişcarea ecumenică cu convingerea că dialogul  ecumenic are un rol important  pentru stabilirea pacii şi conlucrării între popoare.

 

 Biroul de presă al Eparhiei Armene din România