Arhiepiscopia Armeana

Îndemnul Întâistătătorului Eparhiei Armene din România, P.S. Episcop DATEV HAGOPIAN cu ocazia Anului Nou 2020

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiţi  credincioşi,    

            Cu aleasă  bucurie, din
Catedrala Armeană SFINŢII ARHANGHELI din Bucureşti, Vă  salutăm şi Vă binecuvântăm cu ocazia Anului Nou.

            Iată suntem în prag de An Nou şi cât de curând vom păşi într-o nouă realitate, anul 2020, însă lăsăm în urmă o lume învrăjbită. Războaie, terorism, crize, consecințele acestor evenimente  se revarsă asupra tuturor. Provocări, multe probleme există și-n viața noastră. Unii încearcă să-și construiască viața fără Dumnezeu, rezultatul fiind tot felul de crize și neînțalegeri care există  pretutindeni. Progresul material în sine nu poate asigura evitarea situațiilor de criză, conflictele  și tot felul de neînțelegeri, să eradicheze sărăcia sau să prevină catastrofele. Ignorarea vieții spirituale, cursul laic al vieții, in definitiv, îl ruinează moral pe  om, îl distruge în interior,  deformându-l spiritual, cauzând la îndepărtarea și înstrăinarea sa de Dumnezeu, de sine, de lumea înconjurătoare, acesată stare alimentând indiferența. Izvorul care hrănește spiritul uman este Dumnezeu, îndepărtarea de acest izvor denaturează  asemănarea sa cu  imaginea divină. 

În consecință, pentru securitatea patriei noastre,
pentru protejarea granițelor ei, pentru întărirea și prosperitatea comunității
armene din România, responsabilitatea este a noastră, a tuturor. Prin efort
comun suntem capabili să biruium toate obstacolele și să transformăm în
realitate toate năzuințele ce le avem in inimile noastre.

            În prag de An Nou trebuie să ne rugăm cu o
și mai mare sârguință. Prin post trupesc și spiritual, într-o coeziune, să
așteptăm vestea Nașterii Măntuitorului nostru, care cu fiecare An Nou umple
lumea cu harul divin și aduce îndemnul la pace, împărtășind printre oameni
iubire și unitate.

          Prin
spiritul acesta optimist trebuie să pășim în anul ce vine: 2020, cu ruga către
Cel de Sus, și prin harul Nașteri și Epifaniei Domnului, omenirea să fie
călăuzită către dreptate, pace, măntuire.

             
Dăruirea, efortul depus de fiecare dintre noi față de neam, de Biserică,
de Patrie, față de  noi și faţă de
semenii noştri, prin iubire și responsabilitate este o condiție care duce la o dezvoltare
armonioasă, la  pace și progres în viaţa
noastră.

           Împreună
cu familia, pietenii, rudele, în clipele când pășim în Noul An, prima noastră
rugă să o înălțăm către Cel de Sus, pentru a fi pace pe pământ, în Patria noastră,
în diaspora, să se întărească Biserica noastră, comunitatea noastră din
România, să prospere poporul român și armean, să se întărească spiritul nostru prin
iubire, încredere și optimism către 
viitor.

Dragii mei, prin mila Domnului, anul ce a trecut, 2019,  pentru Eparhia Armeană din România a fost un an de prosperitate și realizări, fiind marcat prin activități multiple: religioase, spirituale, educative, naționale, culturale. Având o misiune, Biserică Armeană și Eparhia Armeană din România,  prin binecuvântarea Domnului, am efectuat multiple activități întru întărirea credinței creștine și pentru a educa și pregăti o generație înzestrată cu calități  morale și naționale sănătoase, și care să fie capabilă în viitor să-și aducă aportul în dezvoltarea  și progresul poporului armean și român  și a statelor unde trăiesc.

              
În anul ce a trecut, Eparhia Armeană, în persoana P.S. Episcop Datev
Hagopian, a participat la întâlniri înterconfesionale și egleziastice, a
efectuat un numar de vizite pastorale și 
oficiale nu numai în România, ci și-n alte țări, printre care subliniem
în special:

 • În perioada 18-25 ianuarie, la București a fost organizat o Rugă ecumenică cu deviza: ,,Rugă pentru unitatea creștinilor’’, unde P.S. Episcop Datev  Hagopian a adresat un mesaj. La ruga ecumenică participau reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Greco-Catolice, Bisericii Kalvin-Protestante, ai Bisericii Luterane-Evanghelice Germane, ai bisericii Anglicane ș.a.m.d.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/01/10.jpg
 • Pe 24 ianuarie, cu ocazia
  împlinirii 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, prin binecuvântarea
  noastră, P.C. preot Krikor Holca a participat şi a transmis mesajul  Nostru de gratitudine şi binecuvântare la
  activitatea culturală organizată sub deviza ,,Bun creştin, bun român’’, în cadrul
  căreia a fost organizată şi o expoziţie în memoria S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor
  Vazken I. De menţionat faptul că în urmă cu mulţi ani Patriarhul armean
  transferase 15.000 $ la parohia Bisericii Sf. PANTELIMON, astfel ajutând
  biserica să fie salvată de la demolare de către autorităţile comuniste.
 • Pe 16 februarie ca Delegat Patriarhal al Eparhiei Armene din Bulgaria, cu vizită pastorală am fost la Varna pentru a participa la activităţile organizate.
 • În perioada 7-10 martie prin binecuvântarea Patriarhului Suprem al Tuturor Armenilor  S.S. Karekin II-lea am plecat la Plovdiv (Bulgaria), la Biserica Sf. Gheorghe (Kevork) pentru a participa la întrunirea chiriarhilor, episcopilor-delegați patriarhali și a înlocuitorilor de chiriarhi din Eparhiile Bisericilor Armene existente în statele Europei. La întrunire participau: P.S. Episcop Datev Hagopian (Întâistătător al Eparhiei Armene din România și Episcop-Delegat Patriarhal pentru Eparhia Armeană din Bulgaria), IPS Arhiep. Khajak Parsamian (Exarh al Patriarhiei Armene pentru Europa de Vest), P.S. Episcop Vahan Hovhannisian (Întâistătătorul Eparhiei Armene din Franţa), P.S. Episcop Markos Hovhannisian (Întâistătătorul Eparhiei  Armene din Ucraina), Înalt Preacuvios Arhimandrit Serovbe Isakhanian (Întâistătătorul Eparhiei Armene din Germania), Înalt Preacuvios Arhimandrit  Gusan  Alcianian (Înlocuitor de chiriarh în  Eparhia Armeană din Elveţia), Înalt Preacuvios Arhimandrit Tiran  Petrosian ( Exarh  al Patriarhiei Armene pentru Suedia şi Europa Centrală), Înalt Preacuvios Arhimandrit Khoren Arachelian (înlocuitor de chiriarh în Eparhia Armeană din Grecia),  P.C.Preot Tirayr Hadavian, Paroh al Bisericii Armene din orașul Ruse, P.C. Preot Hraci Muradian, Paroh al Bisericii Armene din Plovdiv, P.C. Preot Poghos Mikaelian, Paroh al Bisericii Armene din Burgas.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/03/A-.jpg
 • Pe 08 martie  a.c. participanţii la întrunire au fost primiţi de către  S.S. Neofit, Mitropolit al Sofiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare, având întâlniri și cu înalți demnitari ai guvernului bulgar. În cadrul întrevederlori au fost abordate diverse aspecte ale relațiilor  de bună prietenie existente între popoarele bulgar și armean, dar și  despre valorile creştine comune, despre colaborarea şi despre posibilitatea extinderii  relaţiilor bilaterale.
 • Totodată, în aceeaşi zi, Ne-am întâlnit cu Excelența Sa Dl. Armen Sarghisian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Armenia în Bulgaria. Au fost dezbătute aspecte legate de o mai largă colaborare între Eparhiile Armene din Europa şi Ambasadele şi Consulatele Republicii Armenia, s-a discutat şi  despre probleme din comunitatea armeană din Bulgaria, îndeosebi aspecte ce ţin de păstrarea identităţii naţionale.
 • Pe 1 aprilie Am
  participat împreună cu P.C. preot Krikor Holca, în Senatul României, la  o conferinţă cu tema despre prăbuşirea
  comunismului în Europa de Est, la care participau o seamă de reprezentanţi oficiali din statele
  respectiveși anume: din Caucas, din peninsula Koreea şi din unele  republici din fosta URSS.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/04/arton11156.jpg
 • Pe 6 aprilie, la invitaţia arhiep. Eparhiei Armene din Irak P.S. Avag Asaturyan, Am participat la sfinţirea bisericii armene din  Erpil SURP HACI (Sf. Cruce). La  ceremonia de sfinţire participau de asemeni: Întâistătătorul Eparhiei Armene din Egipt P.S. Episcop Aşot Mănaţakanyan, Întâistătătorul Eparhiei Armene din Damasc P.S. Episcop Armaş Nalbandyan, Întâistătătorul Eparhiei Armene din Franţa P.S. Episcop Vahan Hovhannisyan, Decan al seminarului Teologic Kevorkin, arhimandritul Karekin  Hambarţumyan, reprezentanţi clericali al Eparhiei din Irak, Patriarhul spiritual ai bisericii Răsăritene Asiriene Sliua, reprezentanţi ai cultelor ortodoxe şi catolice, ambasadorul Armeniei în Irak, Excelenţa sa dl. Hracia Poladyan, ambasadorul Papal în Irak şi în Iordania, reprezentanți ai guvernului regional al Kurdistanului și diplomați.
 • În perioada 5-7 mai, S.S. Papa Francisc  a efectuat o vizită pastoral  în Bulgaria. Ca Delegat Patriarhal al Eparhiei Armene în Bulgaria, L-m însoţit pe Papa şi I-am transmis  salutul frăţesc al S.S. Catolicos al tuturor armenilor Karekin al II-lea. Au fost trei întâlniri: primire oficială şi transmitere de mesaje, oficierea Sf. Liturghii şi rugă  ecumenică pentru pace. De semnalat ca la ruga de pace participau doar  reprezentanţii ai bisericii armene şi cele Protestante. Emblematică  a fost situaţia când am rostit o rugă în limba armeană pentru pace şi unitate,  vocea noastră fiind acompaniată de Papă şi cei prezenţi.
 • La invitaţia oficială a Preşedintelui României Klaus Iohannis, la Cotroceni, pe 9 mai  am participat la evenimentul dedicat Zilei Europei.
 • În perioada 3-5 iunie am efectuat vizită oficială şi pastorală la Suceava, Roman, Tg. Ocna. La Suceava am avut o întrevedere cu reprezentanţii firmei de construcții. S-a discutat despre continuarea lucrărilor de restaurare şi renovare a Mănăstirii Sf.  Hagigadar. La Roman am avut o întâlnire  cu primarul dl.  Lucian  Micu cu care am dezbătut aspectele  legate de renovare şi reconstrucţie a  clădirii şcolii  armene. La Tg. Ocna Ne-am întâlnit cu primarul  Ştefan  Şiloc, cu care am dezbătut problemele legate cu proiectul de renovare a Bisericii Armene  şi  despre situaţia juridică a proprietătilor care există în curtea bisericii. Am vizitat şi cimitirul Eroilor unde am oficiat o slujbă de pomenire pentru militarii căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial şi-n special a fost pomenit ofiţerul de origine armeană S. Grigoryan.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/06/62102608_1292665074224962_6963536176149954560_n.jpg
 • În perioada 6-7 iunie Am
  participat împreună cu P.C. preot Krikor Holca 
  la o conferință   internațională
  organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte la Patriarhia Română despre  libertatea cultelor și relația stat-culte în
  Europa, unde am susținut un discurs.
 • Pe data de 11 iunie la
  Eparhia Armeană a fost în vizită noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al
  Romaniei în Republica Armenia excelența Sa dl. Corneliu Ionescu. la întrevedere
  s-a discutat despre  relațiile și
  colaborarea  bună existentă între cele
  două biserici creștine. L-am binecuvântat și 
  urat mult succes în noua sa misiune.
 • Pe 6 iulie, la invitația
  P.S. Episcop György  Jakubinyi, am participat la
  Hramul Bisericii Sf. Grigore Luminatorul din Gherla. La mănăstirea Sf. Nicula
  am avut o întrevedere cu Mitropolitul Clujului Andrei Andreicuț.
 • Pe data de 26 iunie, ca Locțiitorul al Eparhiei Armene din Bulgaria, Am plecat în vizită oficială la Sofia. Am avut întrevedere la Eparhia Armeană din Sofia cu P.C. Preot din Plovdiv Hraci Muradian, cu  P.C. preot  Guasn  Hadavian, preot paroh ai Biserici Armene din Sofia, cu membri consiliului eparhial.
 • Pe 27 iunie am avut o întrevedere cu ministrul Cultelor din Bulgaria dl. Emil  Velinov. S-a discutat despre relațiile bune dintre cele două biserici și posibilitățile de o mai largă colaborare.
 • Tot în aceeași zi am avut o întrevedere cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare Prea Fericitul Neofit. Au fost transmise cu  aleasă bucurie salutul din partea S.S. Catolicos Tuturor Armenilor Patriarh Karekin al II-lea și Decizia despre  a fi numit Locțiitor Patriarhal al Eparhiei Armene din Bulgaria. S-au discutat aspectele despre o  colaboarare și mai  bună între cele două biserici, deasemeni despre o apropiată vizită a S.S. Patriarhul Karekin al II-lea în Bulgaria.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG-3911-e1564475457525-768x1024.jpg
 • În cadrul festivalului INTERETNICA, pe data de 26 iulie am fost la Tulcea  împreună cu preotul paroh al parohiilor armene din Constanța și Tulcea P.C. Oșakan și am avut o întrevedere oficială cu P.S. Episcop al Bisericii Ortodoxe Române din Tulcea P.S.  Visarion Bălțatu. S-au discutat aspect despre o si mai bună colaborare între cele două biserici în diferite domenii.
 • Pe 28 iulie am oficiat Sf. Liturghie în Biserica Sf. Grigore  Luminatorul. La sfârșitul sf. Liturghii am binecuvântat pe enoriașii prezenți și totodată am felicitate gazdele pentru buna organizare a festivalului și pe participanți.
 • 14 septembrie am participat la hramul bisericii armene SURB HACI (Sf. Cruce) din Burgas (Bulgaria) și totodată am participat la activitățile organizate cu acest prilej și anume: au fost sfințite și patru icoane donate bisericii.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/10/DSC_0902-1024x683.jpg
 • Pe 28 septembrie am participat la hramul Bisericii Armene SURB GHEVORG (Sf. Gheorghe) din Plovdiv (Bulgaria) și am oficiat toate ceremoniile cu ocazia Hramului.
 • Pe 4 octombrie, la invitația secretarului general al Organizației Biblice din Armenia  Arhiepiscop Yeznic Petrosyan am participat la activitățile organizate cu prilejul împlinirii a 350 de ani de existență ai Bisericii Armene Sf. Hovhannes Karapet din Creta. Erau prezenți:  arhimandritul din Patriarhia Armeană din  Constantinopol Tatul Anușian, Epitropul Bisericii Armene din Creta Antonis Benardi, membrii comitetului parohial și  un număr impresionant de credincioși. Din Catedrala armeană SFINȚII ARHANGHELI din Bucureși a fost dusă racla cu moaștele Sf. Ioan Botezătorul și trei zile la rând pelerinii armeni, greci și alți au adorat și cerut binecuvântarea Sfântului.
 • Pe 7 octombrie, în Creta, în cadrul vizitei, am avut întrevedere cu Arhiepiscopul  Bisericii Ortodoxe a  Greciei din Creta P.S. Irenios, care a salutat delegația și a felicitat cu ocazia împlinirii a 350 de ani de existență ai Bisericii Armene.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/10/paras.1-1024x497.jpg
 • În perioada 14-15
  octombrie, la invitația Mitropolitului de Moldova și Bucovina Teofan  am participat împreună cu preotul P.C. Krikor
  Holca la Iași la pelerinajul cu ocazia  
  Sărbătorii Sf. Parascheva. Am avut și o întrevedere și cu enoriașii
  armeni din Iași adresându-le binecuvântarea și aprecierea Noastră.
 • Pe 16 octombrie am susținut o cuvântare  la conferința organizată la Academia  Română cu ocazia adoptării hotărării de către Parlamentul României și promulgării ei de către  președintele României Klaus Iohannis, pentru declararea pe 12 octombrie ca Ziua  limbii, alfabetului și culturii armene in România. La conferință participau invitați speciali din Republica Armenia  dl. Davit Ghiurginyan, președinte al Comitetului de Stat pentru Limbă, membru al academiei Române dl. Acad. Răzvan Teodorescu, președintele U.A.R. dl. Varujan Vosganian, vicepreședinte Varujan Pambuccian, deputatul Daniel Andrei  Gheorghe și alții. Mesajul prim-ministru Nikol  Pashinian al Republicii Armenia a fost rostit de către ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Armeniei în România excelența Sa dl.  Serghey Minasyan.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/11/matendaran-1024x542.jpg
 • La invitația comitetului parohial al bisericii armene și al comitetului U.A.R. Constanța  am fost invitați în perioada 20-21 octombrie să participăm la activitățile organizate cu ocazia Ziua limbii, alfabetului șu culturii armene în Constanța și la hramul bisericii armene din Constanța SFÂNTA MARIA. A fost lansată cartea scrisă de Arsen Arzumanian: ,,Limba armeană fără profesor’’, soprana Armine Khachatryan  acompaniată de Carmen  Asfaduryan a susținut un recital dedicat  împlinirii a 150 de ani de la nașterea  lui Komitas și Hovhannes Tumanyan.  Talentatul  adolescent  Aram Niță  a încântat publicul cu un recital la pian. Erau prezenți la serată directorul Bibliotecii Naționale din Constanța d-na Corina Apostoleanu, reprezentanți ai comunității armene, mass- media, numeroși oaspeți. Sf. Liturghie și sfințirea Madaghului au fost pe data de 21 octombrie. Pachetele pregătite de membrii comunității au fost împărțite enoriașilor și numeroșilor pelerin sosiți din diferite orașe din România ca București, Pitești, Tulcea, Galați, Bacău. Agapa a avut loc la restaurantul  Ibis din Constanța, unde  trupa de dans  NAIRI a  încântat publicul cu dansuri armeneștă.
 • Pe data de 20 noiembrie la Erevan a fost semnată convenția de colaborare între Eparhia Armeană din România și Matenadarul din Armenia. Scopul acestei colaborări constă în a  studia, restaura și edita uriașa moștenire de manuscrise armene și de a reedita   carți  foarte vechi.
 • Pe 21 noiembrie la Erevan a fost semnat un alt document, convenția de colaborare între  Galeria Națională de Pictură  și Eparhia Armeană din România care va contribui la o mai bună colaborare bilaterală.
 • La 1 Decembrie cu ocazia Ziua Națională a României am participat la parada militară și seara la recepția de la Palatul Cotroceni.
 • Pe 16 decembrie la invitația U.A.R am participat împreună cu P.C. preot Krikor Holca și P.C. preot Oșakan Khachatryan la aniversarea a 100 de ani de la înființărea Uniunii Armenilor din România.
 • În luna decembrie am efectuat
  un numar de vizite pastorale în parohiile Eparhiei armene din Bulgaria după cum
  urmează: 7 decembrie la Silistra, pe 8 decembrie  Burgas, 
  pe 15 decembrie Russe, 21 decembrie Sliven, pe 22 dec. Iambol, pe 24
  dec.  Bazargic, pe 25 dec. Hascovo. În
  perioada vizitelor am oficiat Sf. Liturghie, am avut întrevederi cu membrii
  comitetelor parohiale, și ale enoriașilor.
 • Pe parcursul anului 2019
  am avut câteva întevederi cu ambasadorul Irakului în România dl.Muhammed Hachim
  Al-Robaien dezbătând probleme legate de lucrările de renovare ale clădirii
  școlii armene care funcționează sub patronatul ambasadei Irakului și condițiile
  de închiriere.

În anul 2019 vom continua să participăm la
şedinţele ecumenice şi la întâlnirile interbisericeşti, cu reprezentanţi al
eparhiilor din Diaspora şi din România, să ţinem legăturile cu reprezentanţii
oficialităţilor locale şi de stat, şi prin conlucrări să reprezentăm Biserica
Apostolică Armeană. Vom continua conlucrarea cu Patriarhia Română, cu
Organizaţia Evanghelică, cu Organizaţia Interconfesională, cu AIDROM şi alte
instituţii religioase şi biserici.

În Anul ce a trecut,
2019 au avut loc un număr impresionant de activități religioase, editoriale,
culturale și  diferite alte programe după
cum urmează:

 • Pe 27 ianuarie a fost
  comemorat Hrant Dink, cunoscut ziarist, asasinat în Turcia, pe 24 februarie  au fost comemorate victimele  progromului 
  din Sumgait, pe 24 aprilie au fost comemorați cei 1,5 milioane de
  martiri ai Genocidului din 1915 săvârșit în Imperiul Otoman.
 • Luna mai în istoria
  poporului armean este cunoscută ca lună a marilor victorii și biruințe, când
  poporul armean, mutilat prin genocid, a găsit putere și a luptat pentru a
  proclama prima Republică Armeană Independentă 
  în 1918. Pe 26 mai au fost sărbătoriți cei  101 ani scurși de la proclamarea primei
  republici. Am oficiat rugă de gratitudine, 
  comemorare, au fost depuse coroane de flori la statuia lui Andranic
  Ozanian, de asemeni, a fost evocată memoria celor ce s-au jertfit pentru
  eliberarea  orașul Șuși și toți ce au
  luptat în războiul pentru  independența
  Arțakhului.
 • Pe 3 august, în cadrul
  festivalului STRADA ARMENEASCĂ, în Catedrala Armeană  SFINȚII ARHANGHELI, am organizat un recital
  susținut de soprano, d-na preoteasă Armine Khachatryan, acompaniată la pian de
  d-na Carmen Asfaduryan, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui
  compozitor, muzicolog, etnograf Komitas.
 • Pe 18 august, prin binecuvântarea Noastră s-a dat startul unui proiect: ,,Explorarea  diasporei Armene’’, având ca țel, printr-un chestionar, să se studieze părerile din societatea armeană din diaspora, problemele existente, mijloacele de rezolvare, s.m.d. pentru acest sondaj sosise din S.U.A. dl. Hraci Cilingarian, profesor la Universitatea din Oxford, unul din responsabilii proiectului. O.N.G-ul în fiecare an alege căteva țări. Anul acesta au fost alese: România, Canada, Argentina, Liban. Proiectul este finanțat de Fundația Gulbenkian.
https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/12/IUIM0905.jpg
 • Pe 12 octombrie prin
  binecuvântarea Noastră s-a redeschis clubul pentru copii LUIS, care
  funcționează în cadrul Eparhiei, unde micuții în fiecare sâmbătă vor avea  posibilitatea sub îndrumarea d-nei preotese
  Armine Khachatryan să participe la diferite ateliere, activități.
 • Sub directa îndrumare și prin binecuvântarea Noastră, în perioada 9-10 noiembrie a.c. la București
  s-au desfășurat câteva activități: expoziții, concerte. În sala Europa
  Cristiana a Palatului Patriarhiei, Sub Înaltul Patronaj al Patriarhiei Bisericii
  Ortodoxe Române și al Secretariatului de Stat pentru Culte, pe 9 noiembrie la
  orele 12°°, a fost deschisă expoziția cu tema: ,,Bisericile Eparhiei Armene din
  România-Istorie și Patrimoniu’’, unde au fost prezentate istoria comunității și
  a primei Eparhii Armene din Diasporă. Expoziția a fost onorată și binecuvântată  prin 
  prezența  Patriarhului  Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Daniel,
  deasemeni erau prezenți: Victor Opaschi-secretar de Stat pentru Culte,
  Excelența Sa Ambasador al Republicii Armenia din Romania dl. Sergey Minasyan, Varujan
  Pambuccian, membru al Camerei Deputaților a României, viceprimarul sectorului 2
  București dl.  Dan Cristian Popescu,
  reprezentanți  ai corpurilor diplomatic,
  ai diferitelor culte și organizații clericale, cunoscuți oameni de artă și de
  cultură, reprezentanți ai comunității armene din diferite orașe, membrii ai
  consiliului eparhial și al comitetelor parohiale, întreg corpul clerical. La
  finalul expoziției  au   interpretat melodii din creația lui Komitas  diaconul 
  Hovhannes  Nersisian (bas-invitat
  special din Armenia) și soprana Armine Khachatryan. Oaspeții au fost invitați
  la o cupă de șampanie și la o masă festivă.
 • În aceeași seara la orele 18°°, am organizat în sala bibliotecii al
  muzeului Dudian al Eparhiei o expoziție foto dedicată marelui Komitas, apoi în
  Catedrala Armeană  SFINȚII
  ARHANGHELI  a avut loc un concert dedicat
  marelui Komitas cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naștere. Cu interpretări
  inegalabile diaconul Hovhannes Nersisian (bas-invitat special din Armenia) și
  soprana Armine Khachatryan au emoționat și încântat publicul prezent la concert
  la care participau: P.S. Episcop Datev Hagopian, președintele U.A.R. Varujan
  Vosganian, întreg soborul de preoți, oaspeți din diferite parohii, membrii
  consiluilui eparhial și al comitetelor parohiale, oaspeți. Toți invitații au
  primit o  broșură  ilustrată în care era prezentată viața și
  activitatea lui Komitas pregătită de Eparhie.

Pe tot parcursul anului 2019 am efectuat un număr de pelerinaje cu ocazia hramului al bisericilor din localităţile: Suceava, Botoşani, Galaţi, Brăila,Constanţa, Tulcea, Piteşti şi altele, iar pe 10 noiembrie, toată comunitatea armeană din România, cu mare fast a serbat 104 ani de la târnosirea Catedralei Armene din Bucureşti SFINŢII ARHANGHELI.

În decursul anului 2019 sub cupola Eparhiei noastre am primit numeroși oaspeți
din Armenia și din multe alte țări, printre ei putem enumera diferiți oameni de
știință, de cultură, persoanlități oficiale, mulți cercetători, pelerin, care
au avut posibilitatea să ia contact cu bogata moștenire culturală pe care o are
eparhia noastră. Am avut cinstea de ai găzdui pe: Davit Ghiurginian, președinte
Comitetului pentru Limba din Armenia, pe actorii al teatrului de comedie din
Yerevan sub directa îndrumare a lui Hagop Hazanciyan, trupa de dansuri
tradiționale ,,KARIN’’ sub îndrumarea lui Gaghik Ghinosyan, pe reprezentanții
comunității armene din Iran, din Los Angeles, numeroși  armeni din NY,  L.A., Franța, pe Levon Ciucasăzyan, om de
cultură armean,  pe Hasmic Stepanyan,
membru  la Institutul de Limbi Orientale
din cadrul Academiei Armene, ș.m.d.

https://www.araratonline.com/wp-content/uploads/2019/01/medalia.jpg
 • Pe parcursul anului 2019 au fost acordate distincții  în Eparhia Noastră :
 • Pe 27  ianuarie, prin ordinal emis de  ministrul apărării din Armenia dl. Davit Donoyan, am primit medalia ANDRANIC OZANYAN. Medalia “Andranik Ozanian” se acordă de către Forţele Armate ale Republicii Armenia  acelor ofiţeri şi subofiţeri care în timpul executării  misiunilor  militare le îndeplinesc cu  vitejie, abnegaţie, au calitaţi organizatorice de înaltă ţinută  şi demonstrează  vitejie personală   în salvarea  colegilor, deasemeni, se acordă  şi celor  ce depun un efort deosebit pentru apărarea  graniţelor patriei şi contribuie la o şi mai bună organizare a armatei în perioada executării al stagiului militar.

Pe 10 februarie, cu ocazia împlinirii venerabila vârstă de 95  de ani, un membru  activ al comunității noastre, dl. Jirayr Paronyan a primit hrisov de apreciere și de binecuvântare din partea Eparhiei Noastre.

Din păcate, și-n anul 2019 am avut decese printre membrii comunității noastre, fie slujitor devotați,  binefăcători, ș.m.d.

 • Pe 18 februarie a trecut
  la cele veșnice o fiică devotată  ai
  Bisericii Noastre Louise Manooghian Simon. O personalitate deosebită, care a
  sponsorizat multe proiecte. Numele ei  este
  scris cu litere  de aur pe  lista celor mai devotați fii ai patriei
  noastre.
 • Pe 8 martie, după o
  lungă suferință s-a stins din viață Patriarhul armean al Constantinopolului  Arhiepiscop Mesrop Mutafiyan.

Anul 2019 a fost bogat şi cu apariţii editoriale ca: predici, broşuri, cuvântări. album foto. În 2020 va fi editat un album foto bilingv, roman-englez, unde va fi expusă toată moștenirea  culturală și spirituală, imagini ale  edificiilor, bisericilor  ale  comunității armene din România. S-a efectuat un volum mare de lucrări profesionist. Din 2017 au fost invitați specialiști din Armenia care au efectuat lucrări de cercetare, iar fotograful canadian de origine armeană  Hrayr  Baze împreună cu Lilit  Khachatryan au fotografiat toate exponatele din Eparhie. Dorinţa şi ţelul Nostru este nu doar de a studia întreg tezaurul Eparhiei, ci a-l face accesibil pentru toţi cercetătorii sosiţi din întreaga lume, pentru a publica rezultatul cercetărilor, a scrie articole în diferite limbi, pentru a scoate la lumina zilei acest colosal patrimoniu  cultural şi pentru a-l prezenta cu o înaltă ţinută ştiinţifică. Pentru acest proiect important au lucrat și lucrează în continuare oameni de specialitate. Printre aceşti specialişti  putem  enumera  o seamă de  personalităţi marcante în domeniul culturii şi artelor ca: Levon Ciucasăzyan, Claude Mutafian, Karen Matevosyan, Mariam Vartanyan, Siranuş Manukian, Lusine Sargsyan, Madeleine Karacaşian.

         În anul 2020
se va continua editarea a noilor predici, broşure, Sf. Liturghie, vor fi
traduse şi-n limba română, Taina oficierii Botezului, Sf. Cununii, şi a
Înhumării, istoria bisericilor armene din Eparhia Armeană din România,
tradiţiile lor. Din inițiativa Noastră editura de la Sf. Scaun de la Ecimiatsin
va edita două fragmente (pag.
39-249 și 269-317) din cartea scrisă de Patriarhul României Prea Fericitul Daniel ,,La Joie de la fidelite,, în traducere în limba
armeană. Vom continua munca noastră în propăvăduire şi-n
mediul informaţional virtual, în presa armeană şi română, în televiziune, radio,
în portalul oficial pe Facebook al Eparhiei (Arhiepiscopia Bisericii Armene din
Romania, Muzeul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din Romania-Casa Dudian), în
portalul ofcial pe Facebook al Parohiei Bucuresti (Parohia Bisericii Armene
din Bucuresti),
în portalul oficial pe Facebook Clubului de copii Luis – lumina (Clubul  de copii Luis-lumina), în site-ul oficial al
U.A.R. unde vor fi anunţate şi explicate toate activităţile iniţiate de noi,
vor fi editate articole, programele, ştiri religioase. Toate activităţile şi
programele Eparhiei noastre sunt ilustrate şi prezentate în site-urile oficiale
ale Armeniei şi ale Diasporei şi anume: Armenpress (Armenia), Orer ( Cehia), ştiri
bisericești (Sf. Scaul de la Echimiațin).  

Din 
2019 la Eparhia armeană funcționează patru birouri:

 • Birou pentru organizarea
  de pelerinaje. Scopul înfiinţării acestui birou constă în a organiza pelerinaje
  în Armenia, Ierusalim, în diferite comunităţi armene din Europa. De menţionat
  faptul că din luna aprilie  există zbor
  direct Bucureşti-Erevan care va facilita şi mai mult deplasările.
 • Birou pentru Organizţia
  Mondială al Tineretului Armean din Europa. Scopul înfiinţării acestui birou
  constă de a învigora participarea tinerilor şi a-i apropia de rădăcinile sale,
  de identitatea sa. Trebuie să  menționăm
  faptul că  la pelerinajul de tineret sub
  deviza  către  Sf. Ecimiatsin, către Arțah organizat în
  perioada 6-10 iulie, din Eparhia noastră a participat Hrant Jaghinyan, iar în perioada
  2-3 noiembrie el a participat la adunarea generală al tinerilor sosiți din 20
  de  eparhii din diaspora  la biroul Central din Yerevan.
 • Cancelaria Exarhatului
  Patriarhal pentru țările Eurepei de Est (Albania,  Slovenia, 
  Serbia, Bosnia și Herșegovina, Macedonia, Muntenegru, Cosovo,  Croația), 
  centrul fiind Bucureștiul. Scopul fiind de a revigora viața  spirituală în aceste țări unde treptat au
  început să se formeze comunități armene.
 • Biroul central al
  Episcopilor eparhioți şi ai Exarhilor patriarhali din Europa. Scopul acesui
  birou constă de a aprofunda și mai mult legăturile dintre Eparhiile Armene din
  Europa, de  a conlucra, elabora noi
  proiecte comune.

.

Din  2019, ocupând funcțiile de Întâistătător
al  Eparhiei Armene din România,  Exarh Patriarhal pentru țările Europei de Est
și responsabil al Organizației Mondiale ale Tineretului Armean din Europa, prin
decizia S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea, s-au mai adăugat
încă două:

 • Din 10 iulie am fost
  numit Locțiitor Patriarhal  al Eparhiei
  Armene din Bulgaria.
 • In anul 2019, printr-o
  decizie Sinodului Bisericii armene, s-a format o comisie, care va aprofunda și
  mai mult legăturile dîntre Biserica Mamă și Diaspora. Prin decizia S.S. Karekin
  al II-lea Am fost numit vicepreședinte al acestei comisii. Această comisie are
  ca scop principal dezbaterea problemelor și găsirea unor soluții pentru
  problemele care există între Diasporă și Patria Mama și a prezenta un raport la
  Adunarea Natională-Bisericească din 2020.

În 2020 vom continua
acele proiecte şi programe mai vechi care au fost concepute şi începute în anii
precedenţi şi s-au bucurat de succes şi anume:

 • Se vor continua lucrările de renovare şi restaurare ale imobilelor Eparhiei şi de construire a noi monumente și amplasarea lor alături de cele vechi. Dorinţa noastră este de a renova zidul, curtea, acoperişul şi pereţii Mănăstirii HAGIGADAR. Sunt gata deja proiectele pentru aceste lucrări și sunt depuse pentru finanțare. Se fac pași pentru a găsi finanțare pentru renovarea clădirii fostei școli armenști din Roman și pentru a găsi soluții corespunzătoare. Din noiembrie 2019 au început lucrările pentru renovarea zidului cimitirului armenesc din Pitești. Din anul 2019 diaconul Hayk Azarian a început lucrările de restaurare altarului de la Biserica SFÂNTA NĂSCĂTOARE din Botoşani. Sunt pe lista de renovare şi bisericile din: Constanţa, Tg. Ocna, cimitirul şi capela din Bucureşti, un număr de proprietăţi din Bucureşti, capela din cimitirul din Iaşi, biserica Sf. Cruce din Suceava, casa parohială şi capela din cimitiul din Suceava, picturile murale din biserica şi alte proprietăţi din Piteşti. Avem proiecte pentru renovarea bisericilor din Tg. Ocna şi Botoşani. Dorinţa noastră este de a reconstrui complexul monahal de la ZAMKA şi a reînfiinţa viaţa monahala. Dorim să renovăm prima reşedinţa episcopala din Zamca, să construim o nou așezământ monahal. Acualmente se fac lucrări de proiectare pentru renovarea acoperișului, al zidurilor exterioare, ale zidului încojurător al Catedralei Armene din București, iar clădirea scolii armene din București a fost total renovată și închiriată. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al statului român și al fiilor vrednici al neamului nostru treptat se vor renova toate proprietățile ale Eparhiei Armene din  România.
 • În 2020 vom continua să depunem efort pentru procurarea finanţelor necesare  renovarării Muzeului din Bucureşti, însă, concomitent, necesită renovare şi mobilierul, pereţii, este nevoie de a adăuga noi spaţii de depozitare. Semnalăm faptul că diaconul Hayk Azarian a început lucrările de restaurare a cărţilor vechi, iar din luna ianuarie,  din 2019  a fost angajată d-na  Siran  Navruzian la Muzeul Eparhiei, care  din nou și-a deschis porțile pentru vizitatori de 3 ori pe săptămână – luni, miercuri și vineri între orele 10°°-14°°. Iar din  noiembrie 2019, datorita  protocolului de colaborare semnat între Eparhie și Matenadaran și Galeria Națională de Artă din Armenia va fi  posibilă invitarea de specialiști pentru a restaura anumite obiecte din muzeu, în special draperiile de altar, cercetarea manuscriselor și restaurarea  lor.
 • În 2020 vom continua demersurile pentru a pune statuile: S.S. Patriarh al Tuturor Armenilor, Vazken I şi a lui Hagop Siruni în România şi a denumi străzi cu numele lor, şi totodată de a pune statuile poetului M. Eminescu şi al N. Iorga în Armenia şi a denumi străzi cu numele lor. De asemeni: în Suceava o strada se va numi Sf. Grigore Luminătorul, iar în Ecimiaţin o stradă se va numi  Constantin Brâncoveanu. Preconizăm a pune statuile lui Alexandru Cel Bun şi N. Iorga în semn de preţuire şi respect pentru tot efortul pe care l-au depus în slujba Eparhiei şi al comunităţii armene din România.
 • Se vor continua şi în anul 2020 demersurile şi acţiunile judiciare pentru recuperarea imobilelor ce au aparţinut Eparhiei Armene şi pentru a fi utilizate în folosul comunităţii. Deja am înregistrat o oarecare reuşită şi sperăm că în viitorul apropiat va fi returnată  toată moştenirea ce a aparţinut comunităţii armene în decursul istoriei.
 • Se va continua conlucrarea şi mai activă cu Biserica Ortodoxă Română şi vom fi mediatori între Sf. Scaun de la Ecimiațin şi Patriarhia Română pentru o şi mai bună colaborare şi întărire a relaţiilor frăţeşti  deja existente dintre cele două biserici. În special conlucrarea va fi în domeniile: educaţional, în schimbul de studenţi între seminarii, dar şi în schimbul de experienţă în slujirea duhovnicească în armată, şi-n închisori, în programele sociale, în organizarea de pelerinaje reciproce si altele. Deja sunt vizibile rezultatele acestor conlucrări ca dovadă a efortului depus de eparhie.
 • Se va  continua  completarea cadrelor clericale în parohii. Din 1 august 2019 P.C părinte Oșakan Khachatryan a fost numit  preot paroh în parohia armeană din București și preot delegat în parohia armeană din Pitești, iar P.C. Preot Yeznic Torgomyan preot paroh la parohiile din Constanța și Tulcea.
 • Din 2020 se vor continua
  programele sociale,  având în permanenț
  în centrul atenției  pe copiii și
  adolescenții, în special aceia care sunt lipsiți de unul sau ambii părinți, au
  probleme de sănătate. Vom continua deja devenite tradiție, vizitele  copiilor la Eparhie al copiilor  aflați 
  în centrele speciale   cu ocazia
  Sfintelor Sărbători  legate de Nașterea
  și Botezul Domnului Iisus Hristos, binecuvântându-I și dăruindu-le daruri. Prin
  binecuvântarea nostră P.C. părinte Oșakan Khachatryan a vizitat orfelinate și
  centre speciale de îngrijire a copiilor la Constanța, realizând numeroase
  proiecte de binefacere.

Iubiți  frați și surori credincioși întru Hristos,
toate aceste programe, idei, proiecte vor fi realizate prin ajutorul Bunului
Dumnezeu, de asemeni printr-o strânsă colaborare cu U.A.R. și ambasada Armeniei
în România. Dorința, urarea și ruga nostră este ca 2020 să devină pentru
armenii din România, din patrie, pentru statul român și ai întregii omeniri un
an de pace, realizări, pentru primenirea spiritului, să domine iubirea și
harul  divin, dreptatea și binele în
lume.

Vă dorim dumneavostră și familiilor dvs zile senine,

sănătate și fericire.

La mulți ani!