Mihai Stepan Cazazian

ÎNDEMNUL ÎNTÂISTĂTĂTORULUI EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA P.S. DATEV HAGOPIAN CU OCAZIA ANULUI NOU 2018

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,

            Din Catedrala Eparhială Armeană SFINŢII ARHIANGHELI din Bucureşti vă salutăm şi vă adresăm binecuvântarea noastră arhierească. Ne despărţim de anul 2017 şi păşim cu gânduri şi idei noi în anul 2018. O dublă semnificaţie conţine această noapte de sfârşit de an; o taină specială: încheiere şi început, sfârşit şi renaştere. În acest moment, ca pe o linie de demarcaţie, unde vechiul şi noul îşi dau mâna, ne aplecăm cu gândul la drumul ce l-am parcurs în cele 365 de zile, la realizările pe care le-am obţinut, la eşecul pe care l-am avut, încercând şă evaluăm şi să corectăm   defectele, gândindu-ne la un viitor mai bun.

            Anul care vine aduce noi speranţe, aşteptări, dorinţe, care sunt realizabile numai cu ajutorul Domnului Dumnezeu. Acum este momentul să ne jurăm ca prin  credinţa reînnoită să intrăm în Noul An şi să nu precupeţim nici un efort pentru a  dezvolta şi a întări comunitatea, relaţiile cordiale între poporul nostru şi cel român,  făcând loc şi mai mult iubirii în viaţa noastră, credinţei şi speranţei într-un viitor  mai luminos. Noi vom fi cei care vom făuri acel nou, cu faptele noastre demne vom umple zilele Noului An. Pe umerii tuturor cade această responsabilitate. Pentru întărirea comunităţii armene, şi în general, îmbunătăţirea vieţii a întregului popor depinde de noi Împreună vom fi capabili să depăşim greutăţi şi suferinţe şi să aducem la viaţă toate programele şi ideile noastre.

           Dragi conaţionali, anul care a trecut a fost semnificativ pentru Eparhia noastră  în toate privinţele: religioase, naţionale, culturale. Cu ajutorul şi binecuvântarea Celui  de Sus am realizat un număr semnificativ de programe spirituale, educaţionale, culturale, pentru tineret şi comunitate. În aceste vremuri cu schimbări majore în lume, pentru Biserica Armeană şi pentru partea ei indivizibilă, Eparhia Armeană din România, prioritară şi invariabilă rămâne apostolatul ei de a întări credinţa creştină, de a menţine viu spiritualitatea, identitatea armeană, de a educa o generaţie cu valori morale  de un înalt nivel care va  avea aportul său în dezvoltarea statului Român.

            În anul care a trecut  Eparhia Armeană din România a participat la diferite  întâlniri înterconfesionale, înterbisericeşti, a efectuat vizite oficiale şi pastorale atât  în România cât şi în diferite ţări ale Europei. De menţionat  sunt:

  • Rugăciune ecumenică  în perioada 18-25/01/2017  în Bucureşti sub deviza ,,Rugăciune întru unitatea creştinilor’’, la care au participat reprezentanţi ai  Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Calvine, Bisericii Lutherane Germane şi Protestantă, Bisericii Greco-Catolice, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Anglicană, etc.
  • 22/02/2017 a fost o întâlnire cu primarul Cosmin Necula al oraşului Bacău unde a fost subliniată cooperarea la un nivel înalt între autorităţi şi comunitatea armeană locală şi s-a convenit amplasarea unui HACIKAR pe locul  fostei biserici armene care a fost demolată de regimul comunist în 1977.
  • 06/03/2017 a fost o întâlnire cu directorul Muzeului de Istorie  Naţională, dl.   Ernest Târnoveanu la care a participat şi Secretarul de Stat pentru Culte dl. Victor Opaschi. În cursul întâlnirii s-a pus problema renovarării a Muzeului Eparhiei, subliniind valoarea ei atât pentru comunitatea armeană cât şi pentru  societatea română. S-a convenit pregătirea unui proiect pentru renovarea,   muzeului şi pentru restaurarea unor obiecte deterioarate care au o valoare  deosebită.
  • 10/18/2017 a fost organizată o întâlnire cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe  Române Preafericitul Daniel, care a  binecuvântat şi a urat succes  iniţiativei  noastre de a organiza o întâlnire a Tineterul Armean din Toată lumea în România.
  • 25/09/2017 am efectuat o vizită oficială la Eparhia Armeană din Bulgaria pentru a  participa şi a sfinţi biserca Sf. Iacob din oraşul Yambol.
  • 26/09/2017 am participat la întâmpinarea şi la acordarea unor distincţii  Patriarhului Antiochiei şi al Întregului orient Mor Ignatios Ifraim al II-lea. Sfântul Părinte a oficiat Sf. Liturghie în Catedrala Armeană SFINŢII ARHANGHELI din Bucureşti şi a fost  oaspete  la Eparhia noastră.
  • 22/11/2017 am participat la o vizită oficială de Rămas Bun împreună cu Excelenţa Sa ambasadorul Armeniei în România Hamlet Gasparian, cu ocazia încheierii misiunii diplomatice a Excelenţei sale în România la Patriarhia Română  şi am fost primiţi de către Preafericitul Daniel.
  • 24/112017, la invitaţia Consiliului Parohial al Bisericii ,,Sfântul Duh’’ din Amsterdam, am fost invitat să oficiez  şi să particip la  festivităţile prilejuite cu ocazia împlinirii a 303 ani de la fondare şi la tradiţionala agapă.
  • în perioada 30/11-02/12/2017, sub preşedinţia Arhiepiscopului Hovnan  Terterian, la  Dioceaza  Armeană  de Vest  din S.U.A  s-a  desfăşurat şedinţa organizatorică a comitetului director  sub deviza  ,,Către Patrie,  Către Sfântul Ecimiadzin’’ cu ocazia  proclamării  a anului 2018 ca an al Tineretului Armean   Mondial. Hrant Jaghinian fiind reprezentantul din partea tineretului armean din Europa, împreună cu el am participat la acea şedinţă, discutând şi  pregătind calendarul cu activităţile  programate.

              În anul 2018 vom continua să avem o participare activă la şedinţele ecumenice, la întălnirile interbisericeşti, la întălnirile între eparhiile atât din România cât şi din întreaga Diasporă Armeană, la întălnirile cu autorităţile locale şi judeţene, astfel prin cooperare strânsă să prezentăm Biserica Armeană Apostolică. Vom continua colaborarea cu Patriarhia Română, cu Asociaţia Evanghelică, cu  Asociaţia Interconfesională, cu AIDROM.

            În anul care a trecut am pus în aplicare un număr de programe culturale, educaţionale. Pe 05 februarie, împreună cu U.A.R. am organizat comemorarea a 10 ani de la asasinatul  al renumitului om de cultură, ziarist, Hrant Dink. Tot în februarie am comemorat 29 de ani de la masacrele din Sumgait, încă o dată condamnând  asemenea crime împotriva umanităţii. În aprilie s-a comemorat 102 ani de la Genocidul Armean. Eparhia Armeană prin Consiliile Parohiale, U.A.R. prin filialele sale şi Ambasada Armeniei  împreună  au organizat diferite activităţi de comemorare, slujbe, rugăciuni de binecuvântare.

            Pe parcursul anului 2017 au fost organizate pelerinaje şi agape cu ocazia Hramului a bisericilor Armene din diferite oraşe ca: Suceava, Botoşani, Galaţi, Constanţa, Piteşti, şi alte oraşe cu populaţie semnificativă armeană, iar pe data de 05 noiembrie armenii din România s-au adunat la Bucureşti pentru a participa la festivităţile organizate cu ocazia împlinirii a 102 ani de la construirea Catedralei  SFINŢII ARHIANGHELI. În 2018 vom organiza pelerinaje nu numai în oraşele cu popolaţie semnificativă armeană din România ci şi-n Armenia, Ierusalim,  La insula Sf Lazăr  din Veneţia,  în alte localităţi din Europa cu Comunităţi Armene şi  la vestite mănăstiri   şi biserici Române.

            A fost de o importanţă majoră şi extrem de semnificativă tabăra de tineret  armean din întrega lume care s-a desfăşurat în perioada 10-14 august la Bucureşti şi Suceava. Eparhia noastră fiind responsabilă de organizarea taberei europene, a găzduit  aproximativ 100 de tineri armeni  între 18-30 de ani, sosiţi din 33 de ţări din Europa, Rusia, Georgia, Africa, Orientul Apropiat, fiind îndrumaţi de întâistătătorii sau sfinţii părinţi din eparhiile lor. Deviza sub care se desfăşura tabăra a fost: ,,Biserica şi familia’’. Au fost organizate conferinţe, predici, dezbateri tematice ca: Importanţa Sf. Liturghii în viaţa tineretului. Au fost prezentate teme cu  moştenirea  culturală  uriaşă a comunităţii armene din România. Aceasta a fost o uvertură înaintea unor mari pelerinaje care vor fi în 2018 către Armenia.

            În anul 2017, la invitaţia noastră, au sosit şi au vizitat diferite parohii un număr de specialişti pentru restaurarea şi explorarea patrimoniului cultural. Printre aceşti specialişti  putem enumera o seamă de personalităţi marcante în domeniul culturii şi a artei ca: Hrair Baze,  celebru fotograf din Canada, de origine armeană, care periodic a fost invitat de către Eparhia Armeană şi a fotografiat aproape 80%  din  patrimoniu, Lilit Khaciatrian, fotograf, designer grafician, care actualmente lucrează la editarea cărţilor de la Muzeul de Istorie din Armenia, Mariam Vardanian critic de artă,  Siranuş Manukian doctorant în arte. Aceste două personalităţi lucrează la catedra de istorie  de la Universitatea de Stat din  Erevan, Armenia, şi mulţi alţii. În anul 2018 este preconizată editarea unui album sub patronajul Secretariatului de Culte din România unde va fi illustrat tot tezaurul  spiritual şi cultural moştenit. Dorinţa şi scopul nostru constă  nu doar  în studierea întregului tezaur al Eparhiei, ci şi de a-l face accesibil pentru toţi cercetătorii sosiţi din întreaga lume, pentru a publica  rezultatul cercetărilor, a scrie  articole în diferite limbi, pentru a scoate la lumina zilei acest colosal patrimoniu cultural din beznă şi pentru a-l prezenta cu o ţinută ştiinţifică înaltă.

Eparhia Armeană va continua şi în anul 2018 lucrările de renovare şi restaurare a proprietăţilor sale, totodată de a construi şi amplasa monumente noi. Am preconizat să se renoveze zidul ce înconjoară manănăstirea HAGIGADAR, curtea,  acoperişul şi pereţii, se vor renova pereţii interiori, altarul, iconele  bisericii  SFÂNTA NĂSCĂTOARE din Botoşani, şi se va renova din temelii Biserica SFÂNTA TREIME din Botoşani, bisericile din Tg. Ocna şi Constanţa, clădirea imensă a şcolii Armene din Roman, cimitirul şi capela din Bucureşti, capela din cimitirul din Iaşi,  biserica Sf.Cruce din Suceava, casa parohială, capela din cimitirul din Suceava, şi altele. Avem deja proiecte pentru biserica Sf. TREIME din Botoşani şi pentru Biserica  Sf. NĂSCĂTOARE din Tg. Ocna, preconizăm să renovăm mănăstirea ZAMCA şi să   restabilim viaţa monahală.

            În 2017, în Constanţa a fost  amplasat un HACIKAR  adus din Armenia pentru a marca prietenia seculară între poporul armean şi român şi a cinsti memoria străbunilor martiri.

            O serie de lucrări de reparaţie au fost efectuate în 2017 la muzeul Eparhiei Armene, printre care instalaţie de încălzire centrală. Pentru anul 2018 se preconizează  lucrări de reparaţie a incintei muzeului,  restaurarea anumitor obiecte, a mobilei,  de a suplimenta camere, pentru care deja se fac proiecte şi au fost luate aprobările necesare.

            A fost inventariat o parte a patrimoniului Eparhiei: clădiri, domenii, cărţi, obiecte de cult, etc, care vor continua şi-n 2018.

            Vom continua demersurile şi în 2018 pentru amplasarea  statuilor lui Vazghen I şi a lui H. Siruni în România şi de a numi străzi cu numele lor, concomitent şi în Armenia se vor pune statuile lui M. Eminescu şi N. Iorga şi se vor numi străzi cu numele lor.  În Suceava se va numi o  strada cu numele Sf. Grigore Luminătorul, iar în Sf. Ecimiadzin se va numi o  strada cu numele Sf. Constantin Brâncoveanu.

            Se vor continua acţiunile du judecată pentru retrocedarea anumitor clădiri  aparţinând Eparhiei, de asemenea ne vom lupta pentru a fi retrocedate clădirea aparţinând lui Anna Melic, arhivele parohiilor, cărţile armene care se află la biblioteca din Galaţi, etc.

            Din păcate în anul ce a trecut am avut şi pierderi omeneşti: membrii ai consiliului Eparhial şi parohiali, oameni dăruiţi. Biserica Armeană şi Comunitatea Armeană din România, Sfântul Scaun de la Ecimiadzin şi întreaga armenime a pierdut  pe unul din distinşii săi fii; la vârsta de 76 de ani ne-a părăsit un slujitor devotat al Bisericii Armene, monah al Sfântului Ecimiadzin, arhimandrit la Eparhia Armeană din România Preacucernicul Zareh Baronian, a cărui viaţa şi activitate au fost o adevărată dăruire şi slujire. Ne rugăm  pentru pacea şi liniştea sufletului Părintelui Zareh, fie ca Cel De Sus să-i aşeze sufletul în Împărăţia Cerurilor.

            Au fost editate câteva cărţi în anul ce a trecut dintre care un Album-foto dedicat Arhimandritului Zareh Baronian. În acest domeniu vom continua şi în 2018 să  edităm cărţi cu predici noi, Sfânta Liturghie, predici de duminică, broşuri,  traducerile în limba româna a ritualului de Cununie, Deces, Botez, alte cărţi sfinte armeneşti,   istoria şi tradiţiile  Eparhiei Armene din România. Vom continua activitatea şi în domeniul virtual, în media armeană şi română, la radio şi tv, în pagina oficială de facebook a Eparhiei Armene (Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Muzeul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România-Casa Dudian), în site-ul oficial al U.A.R,  unde sunt prezentate toate activităţile şi programele noastre, editând articole şi ştiri clericale.

             Dragii mei, Eparhia Armeană din România ca şi în anul trecut, în anul 2018, va continua să aibă în atenţia sa pe cei mai mici, pe copii, în special  copiii lipsiţi de unul sau ambii părinţi, sau de cei ce se află în diferite instituţii speciale. În cadrul  programelor de asistenţă socială, prin părintelui paroh Oshakan Khachatryan din Constanţa, în fiecare lună dăm ajutoare la 19 familii nevoiaşe. A devenit o tradiţie  vizita copiilor aflaţi în centre speciale  la Eparhia Noastră,  cu ocazia   Sărbătorilor  de Crăciun  primind  daruri şi binecuvântarea noastră.

            Şi în anul 2018 vom mijloci pentru o mai bună relaţionare între cele două biserici: Patriarhia Română şi Sf. Ecimiadzin, pentru o mai strânsă conlucrare şi  întărirea relaţiilor frăţeşti. Conlucrarea va fi în special între instituţiile educaţionale, între seminarii, schimb de studenţi, în relaţiile  de slujire  în domenii, precum armata şi în penitentciar, în programe sociale, în organizarea de pelerinaje comune şi în alte domenii.

            În anul 2017 din oraşul Botoşani, încă un tânăr armean, Bogdan Aritonovici, a fost trimis la seminarul de la Sf. Ecimiadzin, pentru a studia la facultatea de Teologie, iar după terminarea studiilor, va sluji în Eparhia Armeană din România. Actualmente la seminarul KEVORKIAN de la Sf. Ecimiadzin studiază doi tineri din România, sus menţionatul şi  Gheorghe Damian.

            De la Sf. Ecimiadzin în 2018 vom chema noi preoţi pentru a sluji în diferite parohii armene din România.

           

Iubiţi credincioşi, anul 2018 va fi semnificativ  prin câteva evenimente, la care  vom participa şi noi, organizând  diferite activităţi în Eparhia noastră.

            Cu mare fast va fi serbată de toată diaspora armeană, împlinirea  a 100 de ani de la proclamarea Primei Republici Armene. Cu acest prilej, vom organiza un simpozion  cu tema: ,,Rolul bisericii armene în fondarea primei Republici Armene’’, vom edita documente care există în arhiva Eparhiei referitoare la acest eveniment, vom organiza o expoziţie foto cu tema: ,,Comorile şi Bisericile Eparhiei Armene din România’’, etc.

Cu ocazia  împlinirii a unui secol de la  Marea Unire vom organiza o conferinţă cu tema: ,,Aportul Bisericii Armene şi a Eparhiei Armene din România la actul de unire’’ din România, expoziţii şi altele.

            După cum ştim, în 2018 se împlinesc 2800 de ani de la atestarea capitalei Armeniei Erebuni-Erevan, iar cu acest prilej vom organiza un concert dedicat Erevanului, o expoziţie foto, etc.

            Prin decretul S.S. Karekin al II-lea, 2018 este proclamat Anul Tineretului Armean. Din toate colţurile lumii, tinerii armeni se vor aduna la Sf. Ecimiadzin- capitala spirituală armeană, reînnoindu-şi credinţa în Dumnezeu şi pentru a primi binecuvântarea  Patriarhului Armean. Împreună cu tinerii armeni din România vom participa la pelerinajul organizat cu acest prilej şi la celelalte evenimente.

         

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos, aceste idei şi programe le vom realiza cu  ajutorul şi binecuvântarea Domnului Dumnezeu,  în cooperare cu U.A.R. şi Ambasada Republicii Armenia.

          Urarea şi ruga noastră este ca 2018 să fie pentru toţi armenii din România, pentru Patria noastră, pentru Statul Român şi pentru întreaga omenire  un an de pace, progres, către revenire la Dumnezeu, un an, unde va domni harul şi iubirea lui Hristos, unde  nu vor fi acte de terorism, râzboaie, unde exploziile bombelor vor fi înlocuite de glasurile de fericire ale copiilor.

Vă dorim vouă şi familiilor voastre fericire, sănătate, zile senine!

   La mulţi ani!

 

 

 

 

 

One Response to ÎNDEMNUL ÎNTÂISTĂTĂTORULUI EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA P.S. DATEV HAGOPIAN CU OCAZIA ANULUI NOU 2018

  1. Pingback: RETROSPECTIVA ANULUI 2017 ÎN IMAGINI | araratonline.com