Mihai Stepan Cazazian

ÎNDEMNUL ADRESAT DE CĂTRE ÎNTÂISTĂTĂTORUL EPARHIEI ARMENE DIN ROMÂNIA P.S. EPISCOP DATEV HAGOPIAN CU OCAZIA ANULUI NOU 2019

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Iubiţi credincioşi,

Din Catedrala Armeană SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL din Bucureşti, în acest început de an, adresăm binecuvântarea noastră părintească către voi. Încheiem încă un an. Cu noi speranţe şi năzuinţe, împreună întâmpinăm noul an, 2019. În prag de an nou cu şi mai multe rugăciuni, prin post, prin armonia dintre trup şi suflet, aşteptăm vestea Naşterii Domnului, care mereu umple lumea cu harul divin, aducând îndemnul la pace, la iubire şi la coeziune.

Dragii mei, prin optimism şi cu gânduri pozitive să întâmpinăm Noul An. Noi vom fi cei care vom transforma anul 2019 prin noi realizări într-unul binecuvântat şi plin de bucurii. De bună seamă, în calea realizărilor noastre nu vor fi puţine piedicile artificiale, provocările, însă fiind administratori buni, investiţi de Dumnezeu, vom conduce şi vom prospera ce ne este dat. Truda şi dăruirea fiecăruia faţă de naţiune, Biserică, Patrie, şi iubirea dintre noi, este condiţionată de o mare responsabilitate care la rândul ei conduce viaţa noastră spre dezvoltare şi progres. În ce domeniul am fi: prin munca, prin fapte, prin cuvântul dat, în orice situaţie, să fim corecţi, uniţi, conştiincioşi pentru a reuşi în a putea schimba ceva in viaţa noastră şi să înregistrăm progres în cea ce ne-a fost încredinţat. Pe umerii tuturor stă responsabilitatea. Pentru prosperitatea comunităţii armene din România, pentru înbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale întregului nostru popor, responsabilitatea cade pe umerii  noştri. În prag de Anul Nou când împreună cu familia, rudele, prietenii-l întâmpinăm, în primul rând să ridicăm o rugă către Dumnezeu şi să cerem să dăruiască pace întregii lumi, să ne ţină  în pace în Patrie şi-n  Diaspora, să întărească Biserica şi comunitatea armeană din România, să amplifice iubirea între poporul armean şi român, să întărească speranţa şi credinţa spre un viitor mai bun.

Anul ce trece, 2018, pentru Eparhia Armeană din România a fost un an de pace şi prosperitate, fiind semnificativ cu multe activităţi religioase, culturale, naţionale, editoriale și întărind credinţa noastră creştină. De semnalat sunt următoarele:

 • În perioada 18-25 ianuarire 2018, la Bucureşti a avut loc Rugăciune Ecumenica sub deviza ,,Rugăciune pentru unitate creştină”, unde au participat reprezentanţii  bisericilor: Biserica Ortodoxă Română, Calvin-Protestantă, Biserica Luterană Germană, Greco-Catolică, Anglicană etc.
 • Pe 19 februarie 2018, în Armenia, PS Episcop Datev, ca reprezentant al Organizaţiei Mondiale al Tineretului Armean din Europa a participat  la ședința de lucru pentru organizare al programului ,,Către Patrie, către Sf. Ecimiadzin’’, iniţiat de S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor Karekin al II-lea, proclamând anul 2018 ca an al Tineretului Armean Mondial.
 • Pe data de 21 februarie, PS Episcop Datev la facultate de teologie al seminarului Gevorgyan, împreună cu rectorul, Arhim. Garegin Hambarţumyan și seminarist Aritonovici Bogdan din Botoșani.
 • Pe data de 22 februarie, a fost o întâlnire cu Dr.Prof. Levon Ciucaszyan, şeful catedrei UNESCO de Istoria şi Teoria Artei din cadrul Universitatii din Erevan, cu fotografa, designer-grafician Lilit Khachatryan, cu critic de artă Mariam Vardanyan, doctorand în arte doamna Seyranuş Manukyan. Cu aceste personalităţi PS Episcop Datev a discutat probleme legate de editarea volumului: ,,Comorile Eparhiei Armene din România”.
 • Pe 27 februarie, a avut loc o întâlnire cu Î.P.S. Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Daniel cu ocazia prezentării Dl. Serghey Minasyan, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Armenia în România.
 • La invitaţia S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor, Catolicos Karekin al II-lea, pe 14 martie am plecat într-o vizită de două zile în Ucraina pentru a participa la sfinţirea pietrei de temelie al Bisericii Armene din Kiev, apoi la Sfinţirea Bisericii Sf. Grigore Luminatorul din Dnepăr pe 17 martie.
 • Cu ocazia Zilei Europei,  de pe  09 mai, la invitaţia Preşedintelui României Dl. Klaus Iohannis, Preasfinția Sa Episcop Datev a participat la primirea oficială organizată la Palatul Cotroceni.
 • La palatul Elisabeta, pa 10 mai,  la primirea oficială cu ocazia Zilei Regalităţii.
 • La Vatican, pe 16 mai a fost o întrevedere cu S.S. Papa Francisc.
 • Duminică, 10 iunie PS Episcop Datev Hagopian a oficiat Sf. Liturghie în Catedrala Sf.Grigore Luminătorul din Erevan, după care a oficiat și Taina Hirotoniei, acordând harul preoției unui grup de 12 diaconi.
 • În perioada 04-08 iulie, PS Episcop Datev împreună cu tineri armeni din România a participat la o conferință care a reunit 380 de tineri din aproape 30 de țări, sub deviza ,,Către Patrie, către Sf. Ecimiadzin’’ iniţiat de S.S. Karekin al II-lea, Patriarhul Tuturor Armenilor.
 • La Arhiepiscopia Armeană din Bucureşti am avut o întrevedere cu Primarul oraşului Roman, dl. Lucian Micu și am discutat posibilitatea de a renova sau a reconstrui vechea clădire a şcolii armene din Roman.
 • La invitaţia consiliului parohial din Burgas, Bulgaria, pe 15 septembrie PS Episcop Datev Hagopian a  participat la hramul Bisericii Sf. Cruce, cu ocazia Sărbătorii Sf. Cruci (SURB KHACI). La sfârşitul Sf. Liturghii a fost sfinţită icoana dedicată a 1,5 mil. de martiri din perioada Genocidului.
 • La data de 13 octombrie, PS Episcop a oficiat sfinţirea muzeului, dedicat lui Vasken I, pe lângă biserica Sf. Cruce din Burgas.
 • La invitaţia Metropolitului al Moldovei şi al Bucovinei ÎPS Teofan, pe 14 octombrie,  cu ocazia sărbătorii Sf. Parascheva  PS Episcop Datev a fost la Iaşi.
 • În perioada 16-18 noiembrie, la Los Angeles, S.U.A. a avut loc o expoziţie şi un simpozion internaţional cu tema: «Descoperirea comorilor ascunse: arta şi cultura Europei de Est », unde în rândul ţărilor din Europa de Est a fost prezentată şi moştenirea culturală şi religioasă armeană din România.
 • Pe perioada 23-26 noiembrie, Episcop Datev Hagopian  împreună cu tineri armeni din România, a fost  la o întălnirea  Organizatiei Mondiale al Tineretului Armean din Europa, care a avut loc la Moscova.
 • Ca reprezentant al S.S. Patriarhului al Tuturor Armenilor în Bulgaria, PS Episcop Datev Hagopian a participat la festivităţile dedicate a 190 de ani de la târnosirea Bisericii Sf. Gheorghe (Sf. KEVORK) din Plovdiv.
 • Pe 24 Aprilie s-a comemorat 103 ani de la Genocidul armean, condamnând asemenea crime şi atrocităţi comise împotriva umanităţii.
 • Pe 27 mai 2018 cu mare fast am serbat victoriile din luna mai şi 100 de ani de la proclamarea Primei Republici Armene. Festivităţile s-au încheiat cu cântec și dans în curtea Arhipiscopiei Armene din Bucureşti.
 • Prin binecuvântarea noastră, în luna august şi prin strădania P.C. Părinte Oşakan Khachatryan,  prin îndrumarea membrei în consiliul parohial Anaid Tavitian, în Constanţa a apărut CD-ul d-nei preotese-soprană Armine Khachatryan cu titlul OVSANNA I BARDZUNĂS (Osana Celui dintre Înălţime), care cuprinde perle din muzica religioasă armeană, psalme, părţi din Sf. Liturghie.   
 • Anul acesta pe 9 septembrie am serbat 160 de ani de la târnosirea Bisericii Armene Sf. Maria din Galaţi
 • La Centrul cultural Dudian, pe 11 noiembrie a fost comemorat S.S. Patriarh al Tuturor Armenilor Vasken I cu ocazia împlinirii 110 de ani de la naştere. Cu acest prilej s-a organizat o expoziţie cu materialele existente în arhivele Eparhiei Armene din România Deasemeni, a fost reeditată lucrarea scrisă de Suren Kolangian despre viaţa, activitatea, decesul, înhumarea al S.S. Patriarhul Vasken I, care a fost tradusă din limba armeană în limba română de Madeleine Karacaşian. Această lucrare a fost tipărită la editura ,,Ararat’’ al U.A.R.
 • În tot parcursul anului 2018 am efectuat un număr de pelerinaje cu ocazia hramului al bisericilor din localităţile: Suceava, Botoşani, Galaţi, Brăila, Constanţa, Tulcea, Piteşti şi altele, iar pe 11 noiembrie, toată comunitatea armeană din România, cu mare fast a serbat 103 ani de la târnosirea Catedralei Arhiepiscopale din Bucureşi Sf. Arhangheli Mihai și Gavriil. 
 • La sfârşitul Sf. Liturghiei cu ocazia sărbătorilor de FLORII, pe 01 aprilie, a primit Hrisov de Aprecire din partea S.S. Patriarh al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea, renumitul regizor de sunet din cinematografia română, Dl. Anuşavan Salamanian. La Hramul Bisericii Armene din Constanta, pe 21 octombrie, prin mijlocirea P.C. Pr.Oșakan Khachatryan, a fost înmânat d-şrei Anaid Tavitian Hrisov de  Binecuvântare Arhiereiască.

Din păcate în anul precedent am avut şi pierderi de vieţi, ne au părăsit oameni devotaţi ai comunităţii şi membrii consiliilor parohiale: mediul academic român şi armean au pierdut un reprezentant ilustru şi anume pe Garabet Kumbetlian; o altă personalitate – Mircea Maximilian Tivadar care pe perioada întregii sale vieţi a contribuit la păstrarea culturii armene din Cluj şi Transilvania.

 • Pe 1 octombrie ne-a părăsit renumitul artist, compositor, chansonetist, erou naţional armean Charles Aznavour, lăsând în urma sa un gol imens.

În 2019 vom continua procesul de completare a numărului de clerici în Eparhia noastră. Deja din noiembrie 2018, la rugămintea noastră, de la Sf. Scaun de la Ecimiadzin a fost trimis să slujească P.C. Părinte Yeznik Torgomyan, ce va depune toată silinţa în slujba Eparhiei noastre.

Iubiţi frați şi surori întru Hristos, toate aceste activități, proiecte şi programe vor prinde viaţă prin ajutorul şi binecuvântarea Domnului şi totodată prin conlucrarea activă între noi, U.A.R. şi Ambasada Armeniei în România.

Ruga şi urarea noastră pentru 2019 este ca anul să fie unul de pace, de prosperitate, bunăstare, primenire spirituală, să domine iubirea și  harul divin pentru poporul armean și român şi toată omenirea.

Vă urăm sănătate, fericire şi zile senine.

La mulţi ani!